Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 07-11-2023
Aflevering 7564
RubriekRedactioneel
TitelDe laatste brief van de minister
CiteertitelGst. 2023/76
SamenvattingNog net voor haar overstap naar Buitenlandse Zaken stuurde minister Bruins Slot van, toen nog, BZK in het kader van de begrotingsbehandeling van haar departement een tweetal lezenswaardige brieven met betrekking tot de positie van gemeenten en provincies naar de Kamer. In de eerste brief gaat het – niet voor het eerst – over het versterken van de positie van gemeenten en provincies binnen het openbaar bestuur en in het bijzonder om de positie van de lokale en provinciale volksvertegenwoordigingen. In de tweede brief gaat het – eveneens niet voor het eerst – over de aanpak van bestuurlijke probleemgemeenten.
Auteur(s)S.A.J. Munneke
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelWet Victoria in memoriam: artikelnoot bij de uitspraak van de Raad van State van 21 juni 2023
CiteertitelGst. 2023/77
SamenvattingDe teller van het aantal explosieven dat in 2023 in de gemeente Rotterdam afging staat op 96. Met 91 explosieven volgt vlak daarna de gemeente Amsterdam. Op 21 juni 2023 verscheen een uitspraak van de Afdeling die – vanuit het perspectief van de gemeentepraktijk – de noodzaak van het wetsvoorstel tot uitbreiding van artikel 174a Gemeentewet laat zien (ABRvS 21 juni 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2402). De Afdeling oordeelde dat de burgemeester van Amsterdam niet bevoegd was om een woning voor een periode van drie maanden te sluiten, nadat bij een doorzoeking vanwege een plofkraak in een kelderbox (resten van) zogenoemde pizzaschuiven (waarvan bekend is dat ze bij plofkraken worden ingezet) waren gevonden.
Auteur(s)M. Buitenhuis
LinkVolledige tekst annotatie (Mariëtta Buitenhuis, LinkedIn.com)
UitspraakECLI:NL:RVS:2023:2402
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 30-08-2023
CiteertitelGst. 2023/78
SamenvattingBij woonbestemming in gedeelte kerkgebouw zijn monumentale waarden onvoldoende onderzocht.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 december 2021 heeft de raad van de gemeente Meierijstad het bestemmingsplan "Dorpshart Eerde" vastgesteld. Met het bestemmingsplan wordt de herbestemming van een deel van de Heilige Antonius Abtkerk en de nieuwbouw van een basisschool, kinderopvang en appartementen in Eerde, een dorp in Veghel, gemeente Meierijstad, mogelijk. Het plangebied ligt tussen de Bernard van Damstraat en Den Binnen aan de noordzijde, de Esdonkstraat aan de oostzijde, en de Kapelstraat aan de zuidzijde. SHAAK B.V. is initiatiefnemer van de ontwikkelingen in de kerk en van de nieuwbouw. [appellante sub 1] woont aan de [locatie C] in Veghel op ongeveer 300 m afstand van het plangebied. Hij kan zich niet met het plan verenigen, omdat hij vindt dat met het plan het priesterkoor in de kapel onvoldoende wordt beschermd.
AnnotatorJ.W. van Zundert
UitspraakECLI:NL:RVS:2023:3320
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 05-07-2023
CiteertitelGst. 2023/79
SamenvattingAanvraag in de zin van de Awb.
Samenvatting (Bron)[appellant] heeft beroep ingesteld tegen het uitblijven van een besluit van de minister van Economische Zaken en Klimaat op zijn aanvraag van 29 januari 2021. De Beleidsregel vergoeding kosten aardbevingsbestendige nieuwbouw Groningen van 29 juni 2020 (de zogenoemde Publieke Nieuwbouwregeling, hierna: de regeling) voorziet in een procedure voor het vergoeden van de meerkosten van maatregelen bij het bouwen van nieuwe aardbevingsbestendige gebouwen in het aardbevingsgebied in Groningen. Op aanvraag aan de eerste eigenaar wordt een vergoeding verstrekt voor de extra kosten in verband met het ontwerpen en bouwen van een nieuw gebouw dat voldoet aan de normen neergelegd in de daarvoor gehanteerde Nederlandse Praktijkrichtlijn NPR 9998. In hoger beroep staat de vraag centraal of [appellant] een aanvraag heeft ingediend.
AnnotatorJ.P. Roelfsema
UitspraakECLI:NL:RVS:2023:2574
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 21-06-2023
CiteertitelGst. 2023/80
SamenvattingBurgemeester niet bevoegd om een woning voor drie maanden te sluiten, na vondst explosieve materialen plofkraak in kelderbox.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 augustus 2019 heeft de burgemeester van Amsterdam de woning van [appellante] op het adres [locatie] in Amsterdam per 5 september 2019 voor drie maanden gesloten. De burgemeester heeft op 16 augustus 2019 een bestuurlijke rapportage gekregen van de politie en een aanvulling daarop op 29 augustus 2019. In die rapportages staat een verslag van het bezoek aan de kelderbox van de woning van [appellante]. De aanleiding daarvoor was de aanhouding van de meerderjarige zoon van [appellante]. Hij was betrokken bij een plofkraak in Aken. In de kelderbox van de woning heeft de politie explosieve materialen gevonden. Deze explosieve materialen kunnen worden gebruikt bij plofkraken. Ook zijn er bivakmutsen, een breekijzer, een hoofdlampje en grote tassen gevonden. Al deze spullen zijn van de meerderjarige zoon van [appellante]. Hij woont bij haar en staat op haar adres ingeschreven. Omdat de politie in 2016 dezelfde soort materialen in de kelderbox van [appellante] had gevonden, heeft de burgemeester besloten niet eerst een waarschuwing te geven, maar de woning meteen te sluiten voor drie maanden.
UitspraakECLI:NL:RVS:2023:2402
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 21-06-2023
CiteertitelGst. 2023/81
SamenvattingVaststelling bestemmingsplan.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 september 2021 heeft de raad van de gemeente Maashorst het bestemmingsplan "Kleuterweg ong. Uden" vastgesteld. In de directe omgeving van het plangebied zijn woningen, bedrijven met bedrijfswoningen en enkele agrarische percelen gelegen. Het bestemmingsplan voorziet in een juridisch planologisch kader voor de ontwikkeling van een woning op het perceel Kleuterweg ong. te Uden, naar aanleiding van een verzoek van perceeleigenaar [partij]. Op de locatie is een vrijstaande woning beoogd. Het plangebied bestaat momenteel uit een grasland. Het bouwen van een woning op deze locatie past niet in het vorige bestemmingsplan "Partiële herziening buitengebied 2017". Binnen het vorige plan rustte de bestemming "agrarisch" op de locatie en waren geen woningen toegestaan. Om de vrijstaande woning mogelijk te maken rust nu op een deel van de gronden van het plangebied de bestemming "Wonen". [appellante A] en [appellante B] zijn bedrijven gevestigd in Uden. Zij keren zich tegen het voorliggende plan, hoofdzakelijk omdat zij vrezen dat hun bestaande en toekomstige uitbreidings- en exploitatiemogelijkheden met de voorziene woning worden belemmerd.
AnnotatorP.J. van der Woerd
UitspraakECLI:NL:RVS:2023:2421
Artikel aanvragenVia Praktizijn