Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Datum 07-11-2023
Aflevering 8
RubriekRedactioneel
TitelDe hoorplicht bij het nemen van financiële beschikkingen
CiteertitelNTB 2023/314
SamenvattingHet zal geen NTB-lezer zijn ontgaan dat het conceptwetsvoorstel ‘Wet versterking waarborgfunctie Awb’ begin dit jaar in consultatie is gegaan. Allerlei voorstellen tot wijzigingen van de Algemene wet bestuursrecht die erop zijn gericht de menselijke maat in het bestuurs(proces)recht te vergroten en de overheid meer ‘responsief’ te maken, zijn voorgelegd aan een breed publiek.
Auteur(s)W. den Ouden
LinkVolledige tekst artikel (Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, LinkedIn.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijdrage
TitelDuurzame fiscale rechtshandhaving en rechtsbescherming
CiteertitelNTB 2023/315
SamenvattingIn de artikelenreeks ‘NTB & bijzonder bestuursrecht’ staat de verhouding tussen bijzondere deelgebieden van het bestuursrecht en algemeen bestuursrecht centraal. De invalshoek is het bijzonder bestuursrecht en welke inspiratie en lering dat kan bieden aan het algemene bestuursrecht. De reeks is gestart met bijdragen over onderwijsrecht en omgevingsrecht. Thans is het belastingrecht aan de beurt; later zullen het financieel recht en het vreemdelingenrecht aan bod komen.
Auteur(s)J.L.M. Gribnau , M.B.A. van Hout
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijdrage
TitelEvenredigheidstoetsing van overheidshandelen: de winst- en verliesrekening per 2023
CiteertitelNTB 2023/316
SamenvattingEvenredigheid staat in het brandpunt van de (juridische) belangstelling, mede – maar zeker niet alleen – naar aanleiding van de Toeslagenaffaire. Er zijn de afgelopen twee jaar enkele conclusies uitgebracht over diverse aspecten van het ook in deze bijdrage centraal staande thema gevolgd door (in de Grote Kamer afgestemde) uitspraken van een van de hoogste bestuursrechters, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Over deze conclusies en uitspraken is ook een rijke hoeveelheid commentaren verschenen. Op verzoek van de NTB-redactie proberen de auteurs een kort overzicht te bieden van de huidige ontwikkelingen ten aanzien van evenredigheid.
Auteur(s)T. Barkhuysen , M.L. van Emmerik
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijdrage
TitelToetsing van buitenwettelijk en tegenwettelijk begunstigend beleid
CiteertitelNTB 2023/317
SamenvattingEen van de fundamentele rechtsstatelijke uitgangspunten is dat overheidshandelen is gebaseerd op een wettelijke grondslag. Toch lijkt het geaccepteerd dat in bepaalde gevallen van dat uitgangspunt wordt afgeweken. Zo komt het in de praktijk regelmatig voor dat een bestuursorgaan een bepaalde groep burgers een tegemoetkoming verstrekt op basis van beleid dat niet te herleiden is tot een wettelijke grondslag, een verschijnsel dat bekendstaat als “buitenwettelijk begunstigend beleid”.
Auteur(s)M.E. den Boer-Adriaanse
LinkVolledige tekst artikel (Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht | LinkedIn.com)
UitspraakECLI:NL:CRVB:2023:2086
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelBestuurlijke organisatie
CiteertitelNTB 2023/318
SamenvattingDeze kroniek beslaat de periode van 13 maart tot en met 29 september 2023.
Auteur(s)N. Jak , L.J.M. Timmermans
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelHandhaving van bestuursrecht
CiteertitelNTB 2023/319
SamenvattingDe kroniek beslaat de periode van 1 januari 2023 t/m 31 augustus 2023.
Auteur(s)M.L. Batting , C. de Rond , K. Winterink
LinkVolledige tekst artikel (Pelsrijcken.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn