Tijdschrift voor Ambtenarenrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Tijdschrift voor Ambtenarenrecht
Datum 23-08-2005
Aflevering 7/8
TitelToeters en bellen; goed werkgeverschap bij risicovolle functies. Annotatie bij CRvB 9 december 2004, TAR 2005, nr. 33
CiteertitelTAR 2005, 7/8
SamenvattingAppellant, een agent werkzaam bij de politieregio Midden en West Brabant, reed op 8 januari 1994 als bestuurder van een surveillancewagen samen met een collega in Tilburg, toen de centrale meldkamer hen opriep om naar de plaats van een verkeersongeval te gaan. Appellant zette de optische en geluidssignalen (zwaailicht en sirene) aan om snel te ter plaatse te kunnen zijn; het voeren daarvan was toegestaan, omdat de melding gezien de ernst van het ongeluk (een te water geraakte auto) de hoogste prioriteit had gekregen. Aangekomen bij een kruispunt met aparte rijstroken voor rechtdoorgaand, links- en rechtsafslaand verkeer, kon hij door de verkeersdrukte niet rechtdoor rijden en stuurde op aanwijzing van de bijrijder naar rechts om de baan voor rechtsafslaand verkeer te nemen. Op het moment dat hijdeze baan bereikte, kwam hij in botsing met een andere surveillancewagen, bestuurd door collega K. [...]
Auteur(s)K. Festen-Hoff
Pagina299-304
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 24-03-2005, 03/1609 AW
CiteertitelTAR 2005, 7/8
SamenvattingDienstongeval, zorgplicht en fout ondergeschikte.
Samenvatting (Bron)Letsel ten gevolge van vriendschappelijk bedoelde schermutseling met collega's tijdens werktijd. Is er sprake van een dienstongeval? Is werkgever aansprakelijk?
Pagina305-307
UitspraakECLI:NL:CRVB:2005:AT3685
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 14-04-2005, 03/1969 AW
CiteertitelTAR 2005, 7/8
SamenvattingDienstongeval en zorgplicht.
Samenvatting (Bron)Invalkracht op school valt bij het openen van een bovenraam van een tafeltje. Is er sprake van een dienstongeval? Konden de lager gelegen ramen worden geopend zonder gevaar voor de kleuters? Heeft werkgever aan zorgplicht voldaan?
Pagina307-310
UitspraakECLI:NL:CRVB:2005:AT4527
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 28-04-2005, 03/1704 MAW
CiteertitelTAR 2005, 7/8
SamenvattingZorgplicht.
Samenvatting (Bron)Aansprakelijkstelling werkgever voor dienstongeval. Zorgplicht werkgever.
Pagina310-311
UitspraakECLI:NL:CRVB:2005:AT4835
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 26-05-2005, 03/3728, 03/3871 en 04/6156 MAW
CiteertitelTAR 2005, 7/8
SamenvattingGoed werkgeverschap, risicoaansprakelijkheid.

(A. / Staatssecretaris van Defensie).
Samenvatting (Bron)Verzoek om vergoeding restschade van militair na overkomen ongeval.
Pagina312-315
UitspraakECLI:NL:CRVB:2005:AT6412
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 14-04-2005, 03/5525 AW
CiteertitelTAR 2005, 7/8
SamenvattingAnticumulatie WAO-uitkering en bezoldiging; uitleg artikel 59a BARD.
Samenvatting (Bron)Terugvorderingsbesluit: de verhoging van de WAO-uitkering wordt op de bezoldiging in mindering gebracht.
Pagina315-318
UitspraakECLI:NL:CRVB:2005:AT4867
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 28-04-2005, 03/2467 AW
CiteertitelTAR 2005, 7/8
SamenvattingAnticumulatie bij zelfstandige; verlies.
Samenvatting (Bron)Terugvordering wachtgeld. Inkomsten uit eigen bedrijf.
Pagina318-319
UitspraakECLI:NL:CRVB:2005:AT5552
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 10-02-2005, 03/2257 MAW
CiteertitelTAR 2005, 7/8
SamenvattingKosten bezwaarfase.
Samenvatting (Bron)Is door de rechtbank terecht een veroordeling in de kosten van de bezwaarprocedure uitgesproken?
Pagina320-321
UitspraakECLI:NL:CRVB:2005:AS6540
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 17-02-2005, 04/898 + 04/899 + 04/942 + 04/946 + 05/104 + 05/105 MAW
CiteertitelTAR 2005, 7/8
SamenvattingKennen en kunnen.

(De Bevelhebber der Koninklijke Marechaussee / A.).
Samenvatting (Bron)Vertoont een leerlingbeoordeling zodanige overeenkomst met een reguliere periodieke beoordeling zodat deze voor wat betreft het instellen van rechtsmiddelen als zodanig behandeld dient te worden?
Pagina321-324
UitspraakECLI:NL:CRVB:2005:AS7603
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 24-02-2005, 02/4886 AW, 02/4887 AW, 02/4900 AW, 02/4901 AW, 02/4903 AW, 02/4904 AW, 04/3240 AW en 04/3241 AW
CiteertitelTAR 2005, 7/8
SamenvattingGevolgen onderhandelaarsakkoord voor academisch medisch specialisten.

(A. / de Raad van Bestuur van het academisch ziekenhuis Maastricht).
Samenvatting (Bron)Onderhandelingsakkord met specialisten. voornemen om ter uitvoering van het Onderhandelaarsakkoord wijziging te brengen in de individuele rechtspositie van de specialisten. Samenstelling en peidatum van het referte-inkomen. De reiskostenvergoeding.
Pagina324-331
UitspraakECLI:NL:CRVB:2005:AS8562
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 10-03-2005, 03/1726 AW
CiteertitelTAR 2005, 7/8
SamenvattingTandenloze kaak.
Samenvatting (Bron)Verzoek om vergoeding voor aanbrengen tandheelkundige inplantaten.
Pagina331-333
UitspraakECLI:NL:CRVB:2005:AS9917
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 17-03-2005, 03/1107 AW
CiteertitelTAR 2005, 7/8
SamenvattingVergoeding rechtsbijstand na aangifte van mishandeling door politieagenten.
Samenvatting (Bron)Maximering hoogte tegemoetkoming rechtskundige hulp aan politie-agenten.
Pagina333-335
UitspraakECLI:NL:CRVB:2005:AT4019
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 04-05-2005, 04/3111 AW
CiteertitelTAR 2005, 7/8
SamenvattingMishandelen echtgenote is plichtsverzuim.
Samenvatting (Bron)Ontslag ambtenaar. Niet gezegd worden dat de aan betrokkene opgelegde straf van ontslag onevenredig is te achten aan het gepleegde plichtsverzuim.
Pagina335-337
UitspraakECLI:NL:CRVB:2005:AT5578
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 07-04-2005, 03/3370 AW
CiteertitelTAR 2005, 7/8
SamenvattingVerjaring.
Samenvatting (Bron)Invaliditeitspensioen ABP. Onderwijzeres met werkgerelateerde stressklachten. Verzoek om verhoging afgewezen. In beroep door de CRvB in stand gelaten. Verzoek om herziening uitspraak. Verzoek om schadevergoeding.
Pagina337-340
UitspraakECLI:NL:CRVB:2005:AT4010
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 14-04-2005, 03/1538 AW
CiteertitelTAR 2005, 7/8
SamenvattingSchade na onrechtmatig primair besluit.
Samenvatting (Bron)Verzoek om vergoeding van materiële en immateriële schade geleden als gevolg van de aanvankelijke weigering om betrokkene werkloosheids- of ziekte-uitkering toe te kennen.
Pagina340-343
UitspraakECLI:NL:CRVB:2005:AT4525
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 21-04-2005, 04/695 AW
CiteertitelTAR 2005, 7/8
SamenvattingBevoegdheidsverdeling CRvB-Afdeling Bestuurrechtspraak RvS.
Samenvatting (Bron)Terugvordering betaling aan wethouder. Raad niet bevoegd en doorzending naar Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Pagina344-345
UitspraakECLI:NL:CRVB:2005:AT4858
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 28-04-2005, 03/4031 AW en 04/1605 AW
CiteertitelTAR 2005, 7/8
SamenvattingOntslag op andere gronden; impasse.

(A. / college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Cuijk).
Samenvatting (Bron)Ontslag op andere gronden na (mislukte) reïntegratie.
Pagina345-348
UitspraakECLI:NL:CRVB:2005:AT4891
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 28-04-2005, 02/5365 AW
CiteertitelTAR 2005, 7/8
SamenvattingHoogte plusje bij ontslag op andere gronden; omvang geding in hoger beroep.
Samenvatting (Bron)Ontslag ambtenaar. Verstoorde verhoudingen. Hoogte toegekende vergoeding.
Pagina348-351
UitspraakECLI:NL:CRVB:2005:AT5516
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 28-04-2005, 03/3652 AW
CiteertitelTAR 2005, 7/8
SamenvattingWeigering terug te komen van; duuraanspraak.
Samenvatting (Bron)Weigering terug te komen van het besluit voorzover daarbij de werving- en behoudtoelage beëindigd en weigering betrokkene deze toelage opnieuw toe te kennen.
Pagina351-353
UitspraakECLI:NL:CRVB:2005:AT4886
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 12-05-2005, 03/1790 AW + 05/1609 AW
CiteertitelTAR 2005, 7/8
SamenvattingRoken an asbest.

(De Staatssecretaris van Defensie / A.).
Samenvatting (Bron)Aansprakelijkheidsstelling voor de schade voortvloeiende uit blootstelling van betrokkene aan asbest tijdens het dienstverband.
Pagina353-356
UitspraakECLI:NL:CRVB:2005:AT5582
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 19-05-2005, AWB 03/5101 MAWKMA
CiteertitelTAR 2005, 7/8
SamenvattingGezondheidsschade na uitzending naar Cambodja; geen schade, geen causaal verband.

(A. / de Staatssecretaris van Defensie).
Pagina356-360
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 19-05-2005, AWB 03/5099 MAWKMA
CiteertitelTAR 2005, 7/8
SamenvattingGezonheidsschade na uitzending naar Cambodja; wel schade en causaal verband.

(A. / de Staatssecretaris van Defensie).
Pagina361-364
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoera? Annotatie bij CRvB april 2004, TAR 2004, nr. 111
CiteertitelTAR 2005, 7/8
SamenvattingSinds de hier te bespreken uitspraak gonst het in ambtenarenrechtelijk Nederland: de Centrale Raad is om en heeft het hanteren van een subsidiaire ontslaggrond aanvaard! De kreet ligt, als ooit Chief Whip, op ieders lip, van die van de advocaat en die van de vakbondsjurist. Van lagere rechters zelfs heb ik deze verheugde uitroep gehoord. Ik weet niet in hoeverre het waar is dat het hanteren van een subsidiaire ontslaggrond nu altijd aanvaardbaar is en, als het waar is, weet ik niet of dat betekent dat je moet stellen dat de Centrale Raad om is. Maar eerst iets over het waarom van de door de uitspraak ontstane opwinding.
Auteur(s)P.J. Schaap
Pagina295-299
Artikel aanvragenVia Praktizijn