TRA, tijdschrift Recht en Arbeid

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift TRA, tijdschrift Recht en Arbeid
Datum 05-12-2023
Aflevering 12
RubriekColumn
TitelDe Kinderopvangtoeslagaffaire en de betekenis ervan voor het sociaal recht
CiteertitelTRA 2023/106
SamenvattingOver de Kinderopvangtoeslagaffaire is afgelopen jaren veel geschreven, zij het niet of nauwelijks in sociaalrechtelijke vakbladen. In zekere zin is dit wel te verklaren. Ook al zijn kinderopvangtoeslagen, net zoals huur- en zorgtoeslagen, van groot belang voor de lagere inkomens, ze worden niet tot de klassieke socialezekerheidsuitkeringen gerekend. Het zijn dan ook voornamelijk bestuursrechtbeoefenaars die zich met de affaire, die uiteindelijk zoveel aandacht heeft gehad, bezig hebben gehouden.
Auteur(s)F.J.L. Pennings
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVerdieping
TitelHet grondrecht van de sociale zekerheid en sociale bijstand: een Belgisch perspectief
CiteertitelTRA 2023/107
SamenvattingDeze bijdrage behandelt het grondrecht van de sociale zekerheid en de sociale bijstand in BelgiŽ zoals vervat in art. 23 Gw.
Auteur(s)E. De Becker
LinkVolledige tekst wetsartikel (23 Gw, senate.be)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVerdieping
TitelHet grondrecht van de bestaanszekerheid: een Nederlands perspectief
CiteertitelTRA 2023/108
SamenvattingDeze bijdrage behandelt het grondrecht van de bestaanszekerheid zoals vervat in art. 20 GW.
Auteur(s)G.J. Vonk
LinkVolledige tekst wetsartikel (20 Gw, wetten.overheid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVerdieping
TitelArbeidsrecht en werk in een welzijnseconomie
CiteertitelTRA 2023/109
SamenvattingIn andere disciplines, zoals economie, sociologie, antropologie en business management wordt gedebatteerd over ideeŽn voor een nieuw sociaaleconomisch systeem ter vervanging van de neoliberale vrijemarkteconomie. De gemeenschappelijke punten in die ideeŽn kunnen voor een paradigmaverschuiving zorgen die ingrijpende gevolgen kan hebben voor het werk wat zal noodzaken tot een fundamentele verandering van het arbeidsrecht.
Auteur(s)B.P. ter Haar
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Arbeidsrecht
TitelGerechtshof Den Haag 19-09-2023
CiteertitelTRA 2023/110
SamenvattingAll-in loon, incorporatiebedingen en klachtplicht.
Samenvatting (Bron)Vakantiebijslag over toeslagen en overwerk? All-in bedragen? wijziging door dynamisch incorporatiebeding? derogerende werking van de redelijkheid en billijkheid?
AnnotatorF.M. Dekker
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2023:1781
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Arbeidsrecht
TitelGerechtshof Amsterdam 08-08-2023
CiteertitelTRA 2023/111
SamenvattingHoofdelijke ketenaansprakelijkheid en de verplichting voor de opdrachtgever tot het verstrekken van loonspecificaties.
Samenvatting (Bron)De opdrachtgever van de werkgever wordt veroordeeld om op grond van art. 7:616a BW het loon te betalen. De situatie dat het de opdrachtgever niet kan worden verweten (art. 7:616a lid 2 BW) dat het loon niet is betaald, doet zich niet voor. De opdrachtgever wordt ook veroordeeld om aan de werknemer loonstroken (art. 7:626 BW) te verstrekken van de opgedragen loonbetaling. Artikel 7:626 BW rept weliswaar over door de werkgever te verstrekken loonstroken, maar gelet op de informatiefunctie van loonstroken moet er van worden uitgegaan dat de verplichting tot het afgeven van een loonstrook ook geldt voor de opdrachtgever van de werkgever, wanneer deze aansprakelijk is voor de loonbetaling.
AnnotatorA. Olsthoorn
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2023:1915
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Medezeggenschapsrecht
TitelRechtbank Gelderland 03-07-2023
CiteertitelTRA 2023/112
SamenvattingKantonrechter wijst het verzoek om gebod gevraagde informatie te verstrekken af.
Samenvatting (Bron)Verklaring voor recht ten behoeve van de ondernemingsraad
AnnotatorY.H. Dissel
UitspraakECLI:NL:RBGEL:2023:4112
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Sociale Zekerheidsrecht
TitelCentrale Raad van Beroep 02-08-2023
CiteertitelTRA 2023/113
SamenvattingEquality of arms, de loonsanctie en het tweede ziektejaar.
Samenvatting (Bron)Het Uwv heeft met juistheid geoordeeld dat appellante de mogelijkheden voor re-integratie binnen spoor 1 onvoldoende inzichtelijk heeft gemaakt en een loonsanctie opgelegd. In dit geval is inzichtelijk maken pas na einde wachttijd en na het primaire besluit van 2 maart 2020 gebeurd. Het beroep op strijd met het beginsel van equality of arms slaagt niet.
AnnotatorM.J.A.C. Driessen
UitspraakECLI:NL:CRVB:2023:1465
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Europees arbeidsrecht
TitelHvJ EU 14-09-2023, C-113/22
CiteertitelTRA 2023/114
SamenvattingDiscriminatie en schadevergoeding bij verplichte gang naar de rechter.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 14 september 2023.#DX tegen Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en Tesorer?a General de la Seguridad Social.#Verzoek van Tribunal Superior de Justicia de Galicia om een prejudici?le beslissing.#Prejudici?le verwijzing - Sociaal beleid - Richtlijn 79/7/EEG - Gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het gebied van de sociale zekerheid - Artikel 6 - Nationale regeling die uitsluitend voor vrouwen voorziet in het recht op een pensioentoeslag - Prejudicieel arrest van het Hof op grond waarvan kan worden vastgesteld dat deze regeling directe discriminatie op grond van geslacht oplevert - Bestuurspraktijk die erin bestaat deze regeling ondanks dat arrest te blijven toepassen - Afzonderlijke discriminatie - Financi?le vergoeding - Vergoeding van de gerechtskosten en advocatenhonoraria.#Zaak C-113/22.
AnnotatorM.A.N. van Schadewijk
UitspraakECLI:EU:C:2023:665
Artikel aanvragenVia Praktizijn