Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving
Datum 18-09-2023
Aflevering 4
RubriekRedactioneel
TitelInternationale sancties: leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker
SamenvattingDe EU-sancties tegen Rusland zijn op onderdelen onduidelijk. In dit redactioneel analyseert de auteur waar die onduidelijkheid vandaan komt, doet hij enkele voorstellen om die onduidelijkheid weg te nemen en bespreekt hij hoe in het strafrecht moet worden omgegaan met deze onduidelijkheid, in het bijzonder in het kader van het leerstuk van kleurloos opzet.
Auteur(s)N.M.D. van der Aa
Pagina135
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe asset freeze: vaker ingezet, ruimer uitgelegd?
SamenvattingDe afgelopen 16 maanden heeft de bekendheid van het concept ‘bevriezingsmaatregelen’ een vlucht genomen. Sinds de Russische inval in Oekraïne in februari 2022 heeft de EU aan honderden personen en entiteiten een bevriezingsmaatregel opgelegd. Door zo’n maatregel worden hun tegoeden en economische middelen in de EU geblokkeerd. De grotere economische verwevenheid tussen de EU en Rusland zorgt ervoor dat meer Europese bedrijven deze bevriezingsmaatregel tegenkomen. Mede daarom zijn er meerdere ontwikkelingen geweest waarbij de toepassing van deze bevriezingsmaatregelen nader is uitgewerkt. In deze bijdrage staan de auteurs stil bij een aantal van deze ontwikkelingen.
Auteur(s)I.M. van der Oord , J.J. Strijder
Pagina140
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelSanctieovertredingen als ‘EU-misdrijf’: een stap dichter bij uniforme Europese handhaving?
SamenvattingHet voorstel van de Europese Commissie voor een richtlijn op het gebied van de strafbaarstelling van schendingen van beperkende maatregelen en de sanctionering daarvan is een belangrijke stap in de richting van harmonisatie van de handhaving van EU-sancties. Het is wat ons betreft echter de vraag of het voorstel in staat is de beoogde doelstellingen te bereiken. Zo behouden de lidstaten veel vrijheid bij omzetting van de richtlijn in nationale regelgeving en ligt er ook vooral een groot probleem in (het prioriteren) van handhaving en vervolging in de lidstaten.
Auteur(s)E.R. Mooring , E.S.J. Wever , T.J. Kodrzycki
Pagina149
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelPlaatsing op de sanctielijst: voldoende onderbouwd?
SamenvattingDe beslissing om een entiteit op een sanctielijst te plaatsen vereist weinig onderbouwing. Desondanks blijken er geregeld problemen te zijn met het gebruikte bewijs of is het tijdsverloop onvoldoende meegewogen. Het loont dan ook op te komen tegen plaatsingsbeslissingen. Op dit moment echter leunt de kwaliteit van beslissingen te veel op de mate waarin tegen de plaatsingsbeslissing wordt opgekomen. Daardoor bestaat de vrees dat veel entiteiten op onvoldoende onderbouwde gronden op sanctielijsten zijn beland.
Auteur(s)T.M.D. Buruma
Pagina157
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelLegal services and the EU’s Russia sanctions: some remarks from the Dutch perspective
SamenvattingThe article discusses the impact of the EU’s Russia sanctions (Regulations 269/2014 and 833/2014) on the permissibility of legal services provided by (Dutch) lawyers.
Auteur(s)T.O.M. Dieben
Pagina162
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTrending Topics
TitelModernisering van de Sanctiewet 1977: de (nieuwe) rol van het bestuursrecht
SamenvattingDe Russische inval in Oekraïne heeft Nederland in vele opzichten wakker geschud. Ook in Den Haag is de Sanctiewet op de politieke agenda komen te staan. De Nationaal Coördinator Sanctienaleving en Handhaving deed vorig voorjaar aanbevelingen om de uitvoering van sanctiemaatregelen te verbeteren. Daarop heeft de minister van Buitenlandse Zaken aangekondigd dat de Sanctiewet wordt ‘gemoderniseerd’. In dit artikel staat de auteur stil bij de aangekondigde grotere rol voor het bestuursrecht binnen de Sanctiewet.
Auteur(s)J.J. Strijder
Pagina173
Artikel aanvragenVia Praktizijn