Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving
Datum 18-11-2023
Aflevering 5
RubriekRedactioneel
TitelEmoji-dag
SamenvattingArtificial Intelligence kan helpen het strafproces efficiënter in te richten zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. Het lijkt dus slechts een kwestie van tijd voordat AI ‘doorbreekt’ in het bijzonder strafrecht en procespartijen hiermee kunnen gaan werken. Uit recente schandalen zoals de toeslagaffaire blijkt dat dit niet zonder risico’s is. Tegelijkertijd blijven wetgeving en beleid op gebied van AI in het strafrecht achter. Daarom een oproep aan stakeholders in de (fiscale) strafrechtspraktijk om mee te denken over de juridische en ethische randvoorwaarden van AI in het bijzonder strafrecht.
Auteur(s)A.A. Feenstra
Pagina221
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe aangifteplicht voor ambtenaren nader bekeken: Plichten en beperkingen voor toezichthouders die op strafbare feiten stuiten in het zorgveld
SamenvattingAmbtenaren zijn op grond van artikel 162 Sv verplicht aangifte te doen van bepaalde misdrijven. Uit de wettekst en parlementaire geschiedenis is niet op te maken wat de wetgever voor ogen heeft gehad met betrekking tot de exacte invulling van de aangifteplicht uit artikel 162 lid 1 sub c Sv. Dit maakt dat er ruimte is voor discussie over de misdrijven waarvan ambtenaren van de IGJ verplicht aangifte moeten doen. Vanwege het afgeleide verschoningsrecht dat op ambtenaren van de IGJ rust, is de aangifteplicht niet altijd van toepassing en kan het aangifterecht niet altijd optimaal benut worden.
Auteur(s)Q.J.M.A. Amelink , J.C. Smeur , A.J. Weenink , I.P. Leistikow
Pagina223
LinkVolledige tekst artikel (EUR.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelEen zwarte lijst ter voorkoming van crimineel pandgebruik?
SamenvattingVerslag van een onderzoek door Bureau Ateno in samenwerking met Pro Facto en I&O Research naar de (juridische) mogelijkheden en maatschappelijke wenselijkheid van een gezamenlijke verhuurdersdatabase waarin huurders worden geregistreerd met gebleken ‘ondermijnende activiteiten’. De auteurs concentreren zich hier op het aspect van de wenselijkheid. Op de vastgoedmarkt waar naar schatting jaarlijks 50.000 objecten worden verhuurd die op enigerlei wijze ondermijnend handelen faciliteren, lijkt een ‘foute huurders’-database ogenschijnlijk een aantrekkelijke optie, maar deze studie leert dat het (nog) beter barrières opwerpen aan de voorkant van het verhuurproces de voorkeur verdient.
Auteur(s)P. Kruize , P. Gruter
Pagina234
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelMogelijkheden en beperkingen van het bestemmingsplan in de aanpak van ondermijnende criminaliteit
SamenvattingMet de jaren is het inzicht ontstaan dat locaties binnen georganiseerde, ondermijnende criminaliteit een belangrijke rol spelen. Criminele netwerken maken daarvan onder meer gebruik om drugs te produceren of om crimineel geld wit te wassen. In het kader van een bestuurlijke aanpak van ondermijning kunnen diverse instrumenten worden ingezet om criminele bedrijfsprocessen te verstoren. Een van die instrumenten is het bestemmingsplan, waarin regels worden gesteld omtrent de gebruiks- en bouwmogelijkheden voor een pand of gebied.
Auteur(s)B. Bannink
Pagina240
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe Afdeling en het functioneel daderschap: een analyse naar de nieuwe lijn
SamenvattingDe Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 31 mei 2023 twee uitspraken gedaan die zien op de uitleg van het overtrederbegrip in de Awb. De uitspraken volgen op de kritische conclusie van advocaat-generaal Wattel, die constateerde dat de rechtspraak van de Afdeling over het overtrederbegrip niet strookte met de bedoeling van de Awb-wetgever om één uniform overtrederbegrip te hanteren dat aansloot op het strafrecht. In dit artikel maken Carola de Rond en Wouter Poot de balans op wat de uitspraken betekenen voor eenieder die zich bezighoudt met handhaving van het bestuursrecht.
Auteur(s)C. de Rond , W.J. Poot
Pagina250
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTrending Topics
TitelVervolging nieuwe ESG-wetgeving, nog even geduld graag
SamenvattingDe ESG-thema’s staan hoog op de politieke beleidsagenda. De doelen die worden gesteld zijn het waard om te worden gehaald. Als ondernemingen deze aankomende wetgeving serieus gaan uitvoeren en de onderzoeks- en rapportageplicht oppakken, zou goede en eerlijke rapportage hen ook kwetsbaar kunnen maken voor vervolging voor witwassen. Er zou geen straf moeten staan op transparantie en het strafrecht zou niet moeten worden ingezet om wetgeving die nog onvoldoende duidelijk is te handhaven. Op voorhand moeten richtlijnen worden gepubliceerd waarin aandacht wordt besteed aan het vervolgingsbeleid, aan de geïndiceerde straffen en aan de samenloop tussen bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving.
Auteur(s)M.J. Bloos , F. Mattheijer
Pagina257
LinkVolledige tekst artikel (Houthoff.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn