AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 03-09-2005
Aflevering 31
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 04-02-2005, 46827/99 en 46951/99
CiteertitelAB 2005/274
SamenvattingUitlevering; voorlopige maatregelen ex art. 39 Rules of Court bindend; onmenselijke behandeling; recht op een eerlijk proces.

(Mamatkulov en Askarov / Turkije).
Samenvatting (Bron)No violation of Art. 3;Not necessary to examine Art. 2;Inadmissible under Art. 6 concerning the exradition proceedings;No violation of Art. 6-1;Failure to comply with obligations under Art. 34;Pecuniary damage - claim dismissed;Non-pecuniary damage - financial award;Costs and expenses award - Convention proceedings
AnnotatorT. Barkhuysen
Pagina1437-1461
UitspraakECLI:CE:ECHR:2005:0204JUD004682799
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 04-02-2005, 200410097/1 en 200410097/2
CiteertitelAB 2005/275
SamenvattingSubsidie; beëindiging; redelijke termijn; voorlopige voorziening.

Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 april 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Roerdalen (hierna: het college) de subsidierelatie met appellante per 1 januari 2004 beëindigd en bepaald dat de jaren 2004 en 2005 als afbouw- dan wel overgangsperiode worden beschouwd waarbij per jaar een bedrag van € 75.000,00 ter beschikking wordt gesteld.
AnnotatorN. Verheij
Pagina1461-1466
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS5511
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 18-05-2005, 200405338/1
CiteertitelAB 2005/276
SamenvattingSubsidie; weigering; onbevoegd bestuursorgaan; onbevoegde rechter.

Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 januari 2004 heeft verweerder het verzoek van appellante om uitkering van een energiepremie afgewezen.
AnnotatorN. Verheij
Pagina1467-1470
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT5697
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 30-03-2005, 200406350/1
CiteertitelAB 2005/277
SamenvattingSubsidie; terugvordering; rechtszekerheid.

Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 17 en 19 mei 1989 en 3 augustus 1989 heeft het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam (hierna: het college) op grond van de Verordening geldelijke steun voorzieningen aan particuliere huurwoningen Amsterdam 1987 (hierna: de Verordening) aan appellanten een bijdrage-ineens verstrekt voor voorzieningen aan de woningen aan de [locaties] van in totaal ƒ 511.847,00 (€ 232.266,04).
AnnotatorN. Verheij
Pagina1470-1473
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT2773
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 06-07-2005, 200410416/1
CiteertitelAB 2005/278
SamenvattingGeweigerde bouwvergunning en vrijstelling; belanghebbende-begrip; eigenaar grond is geen belanghebbende bij weigering.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 december 2002 heeft appellant geweigerd aan [aanvrager] vrijstelling van het bestemmingsplan te verlenen voor het bouwen van drie woningen op het perceel [locatie].
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina1473-1474
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT8763
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 13-07-2005, 200409695/1
CiteertitelAB 2005/279
SamenvattingVerlening bouwvergunning en vrijstelling; belanghebbende-begrip; eigenaar grond is belanghebbende.

Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 februari 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Roosendaal (hierna: het college) aan appellante, onder verlening van vrijstelling als bedoeld in artikel 19, derde lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, bouwvergunning verleend voor het vergroten van een winkelpand, staand op het perceel Streuvelslaan 1A te Roosendaal (hierna: het perceel).
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina1474-1476
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT9248
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 29-06-2005, 200407012/1
CiteertitelAB 2005/280
SamenvattingVerzoek om bouwvergunning ter legalisering van illegale situatie; verzoeker is geen eigenaar meer van het perceel en zijn verzoek kan daarom niet als een aanvraag om bouwvergunning worden gezien; verzoek ten onrechte als zijnde een aanvraag om bouwvergunning in behandeling genomen.

Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 december 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Roosendaal (hierna: het college) bouwvergunning aan appellant verleend voor het realiseren van een bergruimte aan de woning, gelegen op het perceel [locatie] te Roosendaal.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina1476-1479
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT8437
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 22-06-2005, 200409087/1
CiteertitelAB 2005/281
SamenvattingWaterstaatkundige en natuur- en milieubelangen bij keurontheffing; specialiteitsbeginsel.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 december 2001 heeft het college van dijkgraaf en heemraden van het waterschap De Waterlanden (thans: het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, hierna: het college) [houthandel] ontheffing verleend voor het maken, hebben en onderhouden van een oeverbescherming langs het perceel, kadastraal bekend gemeente [plaats], sectie […], nr. […], plaatselijk bekend ten oosten van [locatie] te [plaats].
AnnotatorA. van Hall
Pagina1480-1484
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT7998
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 17-05-2005, AWB 02/1962
CiteertitelAB 2005/282
SamenvattingMond- en klauwzeer; verdachtverklaring, preventieve vaccinatie en doding evenhoevige dieren op bedrijf binnen 2 km van besmet verklaard bedrijf; beperkte rechterlijke toetsing beoordeling besmet/verdacht dier; laboratoriumonderzoek door niet in bijlage B Richtlijn 85/511/EEG geno[...]

(X / de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit).
Samenvatting (Bron)Gezondheids- en welzijnswet voor dieren Besluit verdachte dieren
AnnotatorJ.H. van der Veen
Pagina1484-1497
UitspraakECLI:NL:CBB:2005:AT5832
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelNationale Ombudsman, 03-06-2005, 2005/160
CiteertitelAB 2005/283
SamenvattingEvenredigheid boekenonderzoek; actieve en adequate informatieverstrekking; ondertekening verslag boekenonderzoek.

(M. / 1. Belastingdienst/Limburg/Kantoor Maastricht en 2. Ministerie van Financiën).
AnnotatorP.J. Stolk
Pagina1497-1503
LinkVolledige tekst rapport (nationaleombudsman.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn