AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 10-09-2005
Aflevering 32
TitelHof van Justitie EG, 07-07-2005, C-227/03
CiteertitelAB 2005/284
SamenvattingVerzekering postactieven.

(A.J. van Pommeren-Bourgondiën / Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Derde kamer) van 7 juli 2005. # A. J. van Pommeren-Bourgondien tegen Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Rechtbank te Amsterdam - Nederland. # Sociale zekerheid - Verordening (EEG) nr. 1408/71 - Werkingssfeer - Invaliditeitspensioen - Voortzetting van recht op uitkeringen na overbrenging van woonplaats naar andere lidstaat. # Zaak C-227/03.
AnnotatorF.J.L. Pennings
Pagina1505-1512
UitspraakECLI:EU:C:2005:431
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 11-03-2005, C03/301HR
CiteertitelAB 2005/285
SamenvattingOnrechtmatige overheidsdaad; niet tijdige informatieverstrekking gemeente; onjuiste gegevensverstrekking benadeelde; eigen schuld benadeelde; toerekening; subsidie; formele rechtskracht.

( X. / de Gemeente Rozendaal).
Samenvatting (Bron)11 maart 2005 Eerste Kamer Nr. C03/301HR RM/JMH Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: [Eiser], wonende te [woonplaats], EISER tot cassatie, advocaat: mr. H.J.W. Alt, t e g e n DE GEMEENTE ROZENDAAL, zetelende te Rozendaal, VERWEERSTER in cassatie, advocaat: mr. B.T.M. van der Wiel. 1. Het geding in feitelijke instanties...
AnnotatorF.J. van Ommeren
Pagina1513-1532
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AR6660
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 29-06-2005, 200410259/1
CiteertitelAB 2005/286
SamenvattingOnthouding van goedkeuring aan bestemmingsplan wegens strijd met streekplan; strijd met streekplan betekent niet zonder meer strijd met een goede ruimtelijke ordening.

(X. / het College van GS van Noord-Brabant).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 juli 2004 heeft de gemeenteraad van Gilze en Rijen, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 juni 2004, vastgesteld het bestemmingsplan "[locatie]".
AnnotatorA.A.J. de Gier
Pagina1533-1536
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT8443
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 08-06-2005, 200408735/1
CiteertitelAB 2005/287
SamenvattingVergunningvrije bouwwerken; uitleg begrip 'bestaand gebouw'.

(X. / uitspraak van de Rechtbank Amsterdam van 16 juli 2004).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 juli 1996 heeft het college van burgemeester en wethouders van Naarden (hierna: het college) afwijzend beslist op het verzoek van appellanten om handhavend optreden tegen een door [partij] zonder bouwvergunning gerealiseerde dakkapel op de woning op het perceel [locatie] te [plaats].
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina1537-1539
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT6994
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 25-05-2005, 200407853/1
CiteertitelAB 2005/288
SamenvattingVoorwaarde verbonden aan vrijstelling vormt een beperking van de aanvraag om bouwvergunning.

(College van B&W van Maarssen / uitspraak van de Rechtbank Utrecht van 10 augustus 2004).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 november 2003 heeft appellant (hierna: het college) geweigerd bouwvergunning te verlenen aan [wederpartij] voor het oprichten van een woonhuis op het perceel [locatie] te Maarssen.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina1539-1541
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT6146
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 22-06-2005, 200410145/1
CiteertitelAB 2005/289
SamenvattingWaterschap is formeel geen vaarwegbeheerder en voert slechts feitelijke werkzaamheden uit; baggeren niet nodig vanwege waterkwantiteitseisen; waterkwaliteitszorg ligt bij zuiveringschap.

(S.J. de Waard / uitspraak van de Rechtbank te Arnhem van 26 oktober 2004).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 november 2000 heeft het dagelijks bestuur van het waterschap van de Linge (thans, sinds 1 januari 2002, het dagelijks bestuur van het waterschap Rivierenland, hierna: het Waterschap) het verzoek van appellant om het uitbaggeren van de ligplaatsen in het Kanaal van Steenenhoek aan de voormalige Geniewal te Gorinchem (hierna: het Kanaal), afgewezen.
AnnotatorA. van Hall
Pagina1541-1545
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT8008
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 08-09-2004, 200308557/1
CiteertitelAB 2005/290
SamenvattingContractueel belang is afgeleid belang; rechtspersoon die griffierecht moet vergoeden.

(1. Stichting Woonzorg Nederland, 2. Ouwehand Bouw Groep BV / uitspraak van de Rechtbank te 's-Gravenhage van 14 november 2003).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 december 2001 heeft de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (thans van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en hierna: de staatssecretaris) het Heilig Hart van Jezus kerk complex (hierna: het complex), gelegen aan de Baronielaan 20-24 te Breda, aangewezen als beschermd monument.
AnnotatorC.M. Bitter
Pagina1545-1549
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AQ9966
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 28-04-2005, 03/5325 WAO + 04/3135 WAO + 04/3136 WAO
CiteertitelAB 2005/291
SamenvattingNieuw herzieningsverzoek; nadere besluiten hangende de procedure.

(X. / De Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen).
Samenvatting (Bron)Is sprake van een wijzigingsbesluit als bedoeld in artikel 6:18 van de Awb?
AnnotatorH.E. Bröring
Pagina1550-1552
UitspraakECLI:NL:CRVB:2005:AT5790
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 26-05-2005, AWB 04/1003
CiteertitelAB 2005/292
SamenvattingVerlenging toelating niet-landbouwbestrijdingsmiddelen (aangroeiwerende verven) en aanpassing gebruiksvoorschrift/ aanwijzing; procesbelang; alsnog melding ter notificatie; zorgvuldigheid; herroepen primaire besluiten.

(1. International Paint (Nederland) BV, 2. Akzo Nobel Coatings BV, 3. Hempel Coatings (Nederland) BV, 4. Lak- en Verffabriek W. Heeren & Zn. BV, 5. Sigma Coatings BV, 6. Touwen en Co BV / Het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen).
Samenvatting (Bron)Bestrijdingsmiddelenwet Toelating
AnnotatorJ.H. van der Veen
Pagina1553-1564
UitspraakECLI:NL:CBB:2005:AT6711
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 29-03-2004, AWB 03/197
CiteertitelAB 2005/293
SamenvattingUMTS-veiling; geen reservering voor nieuwkomer; aanvang beroepstermijn; rechtskarakter regelingen; a.v.v. of b.a.s. niet zijnde a.v.v.?

(Versatel 3G NV/ uitspraak van de Rechtbank te Rotterdam van 29 november 2002, reg. nrs. TELEC 01/418 SIMO en TELEC 01/814 SIMO).
Samenvatting (Bron)Op 30 januari 2003 heeft het College van appellante een hoger beroepschrift ontvangen tegen de bovengenoemde uitspraak van de rechtbank van 29 november 2002, verzonden op 20 december 2002. Bij deze uitspraak zijn de beroepen van appellante tegen de ongegrondverklaring door verweerder van haar bezwaarschriften tegen: - de bekendmaking en mededeling in de Staatscourant van 3 april 2000 (nr. 66) met betrekking tot de veiling van de etherfrequenties voor de derde generatie van mobiele telecommunicatiesystemen (UMTS) en - het verlenen na de veiling van vijf vergunningen voor UMTS-frequenties ongegrond verklaard.
AnnotatorG.J.M. Cartigny
Pagina1565-1573
UitspraakECLI:NL:CBB:2004:AO7734
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Arnhem, 13-05-2005, AWB 05/1589 VEROR
CiteertitelAB 2005/294
SamenvattingRecht tot betoging; voorschriften en beperkingen; bestuurlijke overmacht.

(X. / Burgemeester van de Gemeente Arnhem).
Samenvatting (Bron)Wet Openbare Manifestaties. Besluit burgemeester Arnhem om betoging Kusters te verplaatsen naar afgelegen industrieterrein geschorst.
AnnotatorJ.G. Brouwer , A.E. Schilder
Pagina1573-1576
UitspraakECLI:NL:RBARN:2005:AT5504
Artikel aanvragenVia Praktizijn