Nederlands Juristenblad

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Juristenblad
Datum 09-09-2005
Aflevering 31 De staat van het recht
TitelKroniek van het vermogensrecht
CiteertitelNJB 2005, afl. 31, p. 1605
SamenvattingOok na duizenden jaren blijft het vermogensrecht zich ontwikkelen met stapjes en sprongen. De afgelopen periode heeft het contractenrecht geen grote koersverschuivingen doorgemaakt. Het Kelly-arrest was spectaculair, maar a-typisch. De geharnaste goederenrechtelijke dogmatiek komt onder druk te staan door de komst van nieuwe rechtsfiguren zoals emissierechten.
Auteur(s)T. Hartlief , R.P.J.L. Tjittes
Pagina1605-1612
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKroniek van het strafrecht
CiteertitelNJB 2005, afl. 31, p. 1613
SamenvattingDe antiterrorismewetgeving heeft vooral symbolische betekenis en getuigt van de wens daadkracht te simuleren. In het gewone strafrecht lijken steeds meer en miezerige zaken aan de rechter te worden voorgelegd. Het aantal gedetineerden verdubbelde in tien jaar, terwijl het er voor de recidivebeperking door de verschrompeling van de reclassering treurig uitziet.
Auteur(s)Y. Buruma
Pagina1613-1619
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKroniek van het algemeen bestuursrecht. All the news that is fit to print
CiteertitelNJB 2005, afl. 31, p. 1620
SamenvattingSchadevergoeding ten laste van de overheid blijft een onderwerp dat veel pennen in beweging houdt. Het veelvuldig niet tijdig beslissen door bestuursorganen blijft velen een doorn in het oog. Zowel de grondenfuik als de Brummen-uitspraak maken het voor procespartijen niet eenvoudig. Subsidies vormen geen rustig bezit meer. Het afgelopen jaar levert geen stormachtige, wel veel vermeldenswaardige ontwikkelingen.
Auteur(s)J. Bootsma , E.J. Daalder
Pagina1620-1626
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKroniek van het sociaal recht
CiteertitelNJB 2005, afl. 31, p. 1627
SamenvattingHet arbeidsrecht als geheel is zo langzamerhand een onrustig bezit aan het worden. Het ontslagrecht is een van de weinige onderwerpen die de laatste zes maanden niet in het vizier van de wetgever kwamen. Steeds meer wordt daarbij overgelaten aan de sociale partners.
Auteur(s)J.M. van Slooten
Pagina1627-1632
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKroniek van het Nederlands en Europees constitutioneel recht
CiteertitelNJB 2005, afl. 31, p. 1633
SamenvattingKabinetsvisies op belangrijke constitutionele thema's zijn er genoeg. De praktijk blijkt echter weerbarstig, toont het sneven van enkele vernieuwingsvoorstellen aan.
Het Nederlands parlement benut nog onvoldoende de mogelijkheden om daadwerkelijk invloed uit te oefenen op de inhoud van Europese wetgeving. In Europa is het constitutionele proces een gevoelige slag toegebracht. Maar er vallen in alle drie onderdelen van deze kroniek - nationale ontwikkelingen, de interactie tussen nationaal en Europees recht en de Europese ontwikkelingen, ook positieve wapenfeiten te melden.
Auteur(s)T. Barkhuysen , M.K. Bulterman , H.M. Griffioen , H.-M.Th.D. ten Napel , W.J.M. Voermans
Pagina1633-1641
LinkVolledige tekst artikel (leidenuniv.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKroniek van het belastingrecht
CiteertitelNJB 2005, afl. 31, p. 1642
SamenvattingDe publicatie van de nota Werken aan winst, met soms vergaande voorstellen, was ongetwijfeld de belangrijkste ontwikkeling op het gebied van het materiële belastingrecht. De belastingdienst krijgt er veel taken bij.
Verder aandacht voor belangrijke ontwikkelingen in de Awb-jurisprudentie van de Hoge Raad.
Auteur(s)P.H.J. Essers , R.H. Happé
Pagina1642-1648
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKroniek van het insolventierecht. Van faillissementsrecht en insolventierecht naar het recht inzake continuïteit- en discontinuïteitvraagstukken
CiteertitelNJB 2005, afl. 31, p. 1649
SamenvattingHoe kunnen juristen rechtsorde in de samenleving bevorderen zonder daarbij gerechtvaardigde economische en andere maatschappelijke belangen te frustreren? Dit is misschien wel de belangrijkste vraag die om een antwoord vraagt, onder meer van de Commissie-Kortmann. Naar haar ontwerp voor nieuwe insolventiewetgeving wordt reikhalzend uitgezien.
Auteur(s)W.M.J. Bekkers
Pagina1649-1655
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKroniek van het economisch publiekrecht
CiteertitelNJB 2005, afl. 31, p. 1656
SamenvattingDe in de kroniek van 2001 geïntroduceerde term holderdebolderwetgeving geldt nog steeds voor de langslepende procedure om de NMa om te vormen tot een ZBO.
Het afgelopen jaar was mager wat betreft wetgevingsarbeid voor het invoeren van marktwerking. Het aantal toezichthouders blijft evenwel maar stijgen.
Auteur(s)K.J.M. Mortelmans
Pagina1656-1662
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKroniek van het personen- en familierecht
CiteertitelNJB 2005, afl. 31, p. 1663
SamenvattingHet voortgezet ouderschap is de norm in beide wetsvoorstellen die bij de Kamer zijn ingediend over het gezag na echtscheiding. Het enthousiasme van de Kamer ziet vooral op de problemen die mannen met omgang hebben. Of het belang van het kind is gewaarborgd, is de vraag. Het kinderalimentatiestelsel - vooral een probleem van vrouwen - is dringend aan wijziging toe.
Auteur(s)C. Forder
Pagina1663-1669
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKroniek van het migratierecht
CiteertitelNJB 2005, afl. 31, p. 1670
SamenvattingHet aantal asielzoekers en het asielrecht lijken in Nederland ingedamd - nu het gezinsrecht nog. De restrictieve jurisprudentie van de Afdeling leidt op onderdelen tot spanning met de internationale rechtspraak, waardoor die extra interessant wordt.
Auteur(s)L. Slingenberg , T.P. Spijkerboer
Pagina1670-1679
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKroniek van het grensoverschrijdend strafrecht
CiteertitelNJB 2005, afl. 31, p. 1680
SamenvattingIn de afgelopen periode liet vooral de Europese Unie zich gelden in zijn invloed op de dagelijkse praktijk van het Nederlandse strafrecht. Daarnaast een selectie van enkele andere ontwikkelingen: internationale rechtshulp en mensenrechten, Nederlanders in buitenlandse gevangenissen en Nederland en internationale misdrijven.
Auteur(s)A.H. Klip
Pagina1680-1686
Artikel aanvragenVia Praktizijn