Agrarisch recht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Agrarisch recht
Datum 09-09-2005
Aflevering 9
TitelOverzicht pachtjurisprudentie 2004
CiteertitelAgr.r. 2005, p. 526
SamenvattingNet als in de eerdere jurisprudentieoverzichten is er in dit overzicht naar gestreefd om ten aanzien van bepaalde wetsartikelen c.q. een bepaald deelgebied aan te geven tot welke slotsom de desbetreffende uitspraken hebben geleid. Het gaat daarbij zowel om herhaling van al langer bestaande jurisprudentie als om nieuwe jurisprudentie.
Auteur(s)K. Kok
Pagina526-538
Artikel aanvragenVia Praktizijn
Titel'Of je nou door de kat, de hond, of door jezelf wordt gebeten'. De handhaving in de nieuwe Meststoffenwet
CiteertitelAgr.r. 2005, p. 539
SamenvattingBij de inwerkingtreding van de nieuwe Meststoffenwet verandert er meer dan de introductie van de gebruiksnormen, de vereenvoudiging van de productierechten en de gevolgen van de herijking van de nitraatemissie door Europese rechtspraak. Ook de wijze waarop de wet in de nabije toekomst zal worden gehandhaafd verandert ingrijpend van karakter.
Auteur(s)H.J.B. Sackers
Pagina539-553
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelBeun de Haas verlost een vaars. Bespreking van een uitspraak van het Veterinair Tuchtcollege
CiteertitelAgr.r. 2005, p. 554
SamenvattingDierenwelzijn, diergezondheid en volksgezondheid zijn wezenlijke uitgangspunten die ten grondslag liggen aan het handelen van veehouders Ún dierenartsen. Dergelijke beginselen zijn onder meer vastgelegd en uitgewerkt in de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, alsmede de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990 (WUD).
Auteur(s)A.P. den Exter
Pagina554-558
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelWetgeving en literatuur
CiteertitelAgr.r. 2005, p. 559
Auteur(s)S. Bezemer
Pagina559-573
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRaad van State, 06-07-2005, 200405077/1
CiteertitelAgr.r. 2005, p. 579
SamenvattingReconstructieplan Limburg (Limburg, LNV, VROM / Limburgers).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 maart 2004 hebben provinciale staten van Limburg, op voorstel van het college van gedeputeerde staten van Limburg van 13 januari 2004, vastgesteld het reconstructieplan "Reconstructieplan Noord- en Midden-Limburg".
AnnotatorD.W. Bruil
Pagina579-597
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT8768
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAankondigingen
TitelAankondigingen
CiteertitelAgr.r. 2005, p. 574
Pagina574-576
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAgenda
TitelAgenda
CiteertitelAgr.r. 2005, p. 577
Pagina577-578
Artikel aanvragenVia Praktizijn