Maandblad voor Vermogensrecht

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Maandblad voor Vermogensrecht
Datum 30-08-2005
Aflevering 7/8
TitelGewijzigd overheidsbeleid en de uitvoering van overheidscontracten
CiteertitelMvV 2005, 114
Samenvatting'Dat is beleid!' vormt in kringen van de overheid soms een gevleugeld antwoord op de vraag waarom die overheid op een bepaalde manier handelt of beslist. Niet ter discussie staat dat de overheid op de talrijke terreinen waar zij opereert, moet proberen niet ad hoc in actie te komen, maar weloverwogen, in het algemeen belang en zo mogelijk met een zekere bestendigheid te handelen.
Auteur(s)G.T.J.M. Jurgens
Pagina114-118
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKostenverhaal bij overeenkomst
CiteertitelMvV 2005, 119
SamenvattingIk heb ervoor gekozen om in deze bijdrage een aspect van het sluiten van overeenkomsten met de overheid te behandelen. Het onderwerp contracteren met de overheid leent zich in zijn algemeenheid niet voor behandeling binnen de omvang van deze bijdrage. Ik heb mij daarom beperkt tot kostenverhaal bij overeenkomst.
Auteur(s)M.W. Scheltema
Pagina119-125
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelPubliek-private samenwerking bij aanleg van infrastructurele werken. Het DBFM-contract: the heart of the matter
CiteertitelMvV 2005, 126
SamenvattingSinds eind jaren negentig worden in Nederland infrastructurele werken aangelegd door middel van publiek-private samenwerking. Het gaat hierbij om projecten waarbij de overheid een langdurig contract (variŽrend van ongeveer vijftien tot soms meer dan dertig jaar) aangaat met een private partij.
Auteur(s)J.H.W. Koster
Pagina126-130
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe publieke zaakwaarnemer: een alternatief voor commissaris van overheidswege? Van de niet bestaande publieke zaakwaarnemer en de niet meer bestaande commissaris van overheidswege
CiteertitelMvV 2005, 131
SamenvattingEen belangrijk gevolg van de privatiseringstendens is dat de overheid via privaatrechtelijke constructies grip wil houden op de gang van zaken binnen bepaalde zogenoemde 'publieke ondernemingen'. Met de afschaffing van de commissaris van overheidswege is de overheid een instrument kwijtgeraakt.
Auteur(s)J. Nijland
Pagina131-137
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelAansprakelijkheid wegens schending van het EG-recht: lidstaataansprakelijkheid
CiteertitelMvV 2005, 138
SamenvattingHandelen van de overheid in strijd met het recht kan leiden tot aansprakelijkheid op grond van een onrechtmatige overheidsdaad. Deze aansprakelijkheid is, afhankelijk of de bestuursrechter of de civiele rechter wordt geadieerd, gebaseerd op art. 6:162 BW of 8:73 Awb. Het onrechtmatig handelen kan zowel bestaan uit feitelijk handelen als normatief handelen.
Auteur(s)R. Meijer
Pagina138-142
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe relativiteit van de onrechtmatige overheidsdaad
CiteertitelMvV 2005, 143
SamenvattingDe relativiteitsleer is gelijkelijk van toepassing op handelingen van particuliere personen en op handelingen van de overheid. Dat neemt niet weg dat er in de toepassingssfeer verschillen zijn. Immers, voor particuliere personen en overheid gelden niet dezelfde normen.
Auteur(s)M.E. Gelpke
Pagina143-148
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelAansprakelijkheid van de wegbeheerder voor onverharde wegen
CiteertitelMvV 2005, 149
SamenvattingTwee motorrijders reizen af naar het zuiden. Zij nemen verschillende routes en spreken af elkaar rond het borreluur op de plaats van bestemming te ontmoeten. Een uur voor de brekende aankomsttijd rijdt motorrijder A over een weg die met puin is verhard en waarop een laag grind is aangebracht.
Auteur(s)T.A. Hekster
Pagina149-152
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelOverdracht van vergunningen
CiteertitelMvV 2005, 153
SamenvattingVergunningen zijn aan te merken als vermogensrechten. Het behoeft dan ook geen verwondering te wekken dat de redactie van dit tijdschrift in een themanummer over 'Overheid en vermogensrecht' aandacht wil besteden aan de overdracht van vergunningen. Want juist bij de overdracht van een vergunning - van de vergunninghouder op rechtsopvolger - treedt het vermogensrechtelijke karakter aan het licht. Een vergunning kan immers een aanzienlijke financiŽle waarde vertegenwoordigen.
Auteur(s)F.J. van Ommeren
Pagina153-157
LinkVolledige tekst artikel (vu.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe aansprakelijkheid van toezichthouders
CiteertitelMvV 2005, 158
SamenvattingNaar aanleiding van I. Giesen, Toezicht en aansprakelijkheid, Deventer: Kluwer 2005 en A.A. van Rossum, Civielrechtelijke aansprakelijkheid voor overheidstoezicht (pre-advies NJV), in: Toezicht (Hand. NJV 2005-I), p. 1-133.
Auteur(s)B.T.M. van der Wiel
Pagina158-162
Artikel aanvragenVia Praktizijn