Mediaforum

Uitgever Uitgeverij deLex
Tijdschrift Mediaforum
Datum 16-09-2005
Aflevering 9
RubriekArtikel
TitelVreemde bedgenoten: de Wob en de Richtlijn hergebruik overheidsinformatie
CiteertitelMediaforum 2005-9, p. 291-291
Samenvatting[...] De Richtlijn heeft als doel het stimuleren van de (Europese) markt voor op overheidsinformatie gebaseerde producten en diensten. Daarom worden overheidsorganen in beginsel verplicht om informatie die op grond van nationale openbaarheidsregels algemeen toegankelijk is, ook beschikbaar te stellen voor (commercieel) hergebruik tegen maximaal de integrale kostprijs plus winstopslag.
Auteur(s)M. van Eechoud
Pagina291-291
LinkVolledige tekst artikel (Universiteit van Amsterdam)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRecht en risico. Kanttekeningen bij het voorstel voor een richtlijn over de bewaring van telecommunicatie-verkeersgegevens
CiteertitelMediaforum 2005-9, p. 292-302
SamenvattingOp 28 juli 2005 kregen we de toen meest recente versie onder ogen van een in Brussel circulerend voorstel voor een richtlijn over een bewaarplicht van verkeersgegevens. We duiden het aan als 'het Voorstel'.
Auteur(s)A. Schmidt , G.J. Zwenne
Pagina292-302
LinkVolledige tekst artikel (leidenuniv.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 21-07-2005, 23472/03
CiteertitelMediaforum 2005-9, p. 303-303
SamenvattingSmaad - Waardeoordeel.

(Grinberg / Rusland).
Samenvatting (Bron)Violation of Art. 10;Pecuniary damage - financial award;Non-pecuniary damage - financial award
Pagina303-303
UitspraakECLI:CE:ECHR:2005:0721JUD002347203
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerecht van Eerste Aanleg van de Europese Gemeenschappen, 30-11-2004, ---
CiteertitelMediaforum 2005-9, p. 303-303
SamenvattingEurowob - Documenten van lidstaten - Voorafgaande toestemming.

(IFAW/ Commissie).
AnnotatorA.P.W. Duijkersloot
Pagina303-303
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 05-04-2005, 01699/04
CiteertitelMediaforum 2005-9, p. 303-303
SamenvattingEenvoudige belediging- 'In het openbaar'.
Samenvatting (Bron)In het openbaar ex art. 266 Sr. De gebezigde bewijsmiddelen houden niets in waaruit kan volgen dat het versturen van de in de bewezenverklaring aangeduide geschriften aan de daar genoemde personen heeft meegebracht dat de beledigende passages ter kennis zijn gekomen van anderen dan de geadresseerden. De bewezenverklaring - in het bijzonder het onderdeel "in het openbaar" - is daarom niet naar de eis der wet met redenen omkleed.
Pagina303-303
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AS8465
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 08-07-2005, C04/315HR
CiteertitelMediaforum 2005-9, p. 303-303
SamenvattingKabeltarieven.

(UPC / Gemeente Hilversum).
Samenvatting (Bron)8 juli 2005 Eerste Kamer Nr. C04/315HR JMH/RM Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: A2000 HOLDING N.V. ("UPC"), gevestigd te Amsterdam, EISERES tot cassatie, advocaat: mr. J.P. Heering, t e g e n DE GEMEENTE HILVERSUM, gevestigd te Hilversum, VERWEERSTER in cassatie, advocaat: mr. M.E. Gelpke. 1. Het geding in feitelijke instanties...
Pagina303-303
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AT6839
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 14-04-2005, 20-003005-04
CiteertitelMediaforum 2005-9, p. 303-303
SamenvattingOpenbare orde - Vrijheid van nieuwsgaring.
Samenvatting (Bron)Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte opzettelijk niet heeft voldaan aan het bevel zich van het perceel te verwijderen en dat hij zich met geweld heeft verzet tegen de opsporingsambtenaren. Verdachte heeft zelf ten overstaan van de politie verklaard dat hem duidelijk was meegedeeld dat hij het terrein moest verlaten, dat hij (het hof leest:) niet voornemens was het terrein te verlaten omdat hij de bewoners niet alleen wilde laten en omdat hij meende in zijn recht te staan. Uit de verklaring van [verbalisant 5] blijkt dat verdachte, toen hij werd aangehouden, zich verzette waarbij hij zich probeerde los te rukken op een grove manier. Dat sprake zou zijn geweest van een zodanig disproportioneel geweld dat dit zou dienen te leiden tot toepassing van artikel 359a van het wetboek van strafvordering is niet aannemelijk geworden en overigens ook niet door de raadsman gesteld. Ook is niet aannemelijk geworden dat de opsporingsambtenaren, toen zij verdachte aanhielden omdat hij niet voldaan had aan het bevel zich te verwijderen, uit waren op het verkrijgen van zijn fotokaart, zoals de verdachte kennelijk veronderstelde.
Pagina303-303
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2005:AT9303
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 31-03-2005, 04/1547 KG
CiteertitelMediaforum 2005-9, p. 303-303
SamenvattingVerhoging kabeltarieven- Onvoorziene omstandigheden. (Gemeente Spijkenisse e.a. / UPC).
Pagina303-303
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 14-04-2005, 03/1373
CiteertitelMediaforum 2005-9, p. 303-303
SamenvattingVoorlichtingscampagne OPTA - Onrechtmatige publicatie. (KPN / OPTA).
Samenvatting (Bron)Als overheidsorgaan, onder meer belast met toezicht op de naleving van de bepalingen van de Telecommunicatiewet, behoorde OPTA bij haar informatieverstrekking zeer zorgvuldig te werk te gaan. Hoewel niet iedere onjuiste uiting van een overheidsorgaan als onrechtmatig is aan te merken, is het hof van oordeel dat in dit geval gelet op het voorgaande het persbericht in samenhang met de advertentie onjuist is voor zover daarin de indruk wordt gewekt dat iedere consument bij een goede keuze van een leverancier van lokale telefoondiensten een jaarlijkse besparing van 50 tot 100 en ten minste 50 kan verkrijgen en dat de lokale gesprekskosten ongeveer 60% van de totale binnenlandse gesprekskosten uitmaken.
Pagina303-303
UitspraakECLI:NL:GHSGR:2005:AT3883
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Amsterdam, 30-03-2005, H 02.1072 / 243120
CiteertitelMediaforum 2005-9, p. 303-303
SamenvattingDomeinnaam - Onderscheidend vermogen - Beschrijvende naam. (KPN c.s. / Website Services).
Pagina303-303
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank 's-Hertogenbosch, 19-07-2005, 01/826234-05 en 01/820106-05
CiteertitelMediaforum 2005-9, p. 303-303
SamenvattingBelediging aanhangers islam.
Samenvatting (Bron)artikel 137c van het Wetboek van Strafrecht Het zich in het openbaar bij geschift opzettelijk beledigend uitlaten over een groep mensen wegens hun godsdienst.
Pagina303-303
UitspraakECLI:NL:RBSHE:2005:AT9494
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 02-03-2005, ---
CiteertitelMediaforum 2005-9, p. 304-304
SamenvattingKnipselkranten - Auteursrecht - Driestappentoets. (De Nederlandse Dagbladpers c.s. / De Staat).
Pagina304-304
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Haarlem, 26-07-2005, Awb 05-206 ONBEK
CiteertitelMediaforum 2005-9, p. 304-304
SamenvattingThuiskopievergoeding - Bestuursorgaan - Bevoegdheid bestuursrechter.

(X. / Stichting de Thuiskopie).
Samenvatting (Bron)Stichting De Thuiskopie kan niet worden aangemerkt als een bestuursorgaan in de zin van de Awb. Alhoewel Stichting De Thuiskopie door de Minister is aangewezen om, namens rechthebbenden, auteursrechtelijke vergoedingen te innen,dient dit op zichzelf niet te leiden tot de conclusie dat Stichting De Thuiskopie met openbaar gezag is bekleed.
Pagina304-304
UitspraakECLI:NL:RBHAA:2005:AU0432
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Rotterdam, 18-05-2005, 191648/HA ZA 03-411
CiteertitelMediaforum 2005-9, p. 304-304
SamenvattingMobiele telefonie - Simkaarten- oneigenlijk gebruik.

(T-mobile / Infopact Netwerkdiensten).
Samenvatting (Bron)oneigenlijk gebruik van simkaarten en abonnementen; overeenkomst terecht vernietigd op grond van dwaling.
Pagina304-304
UitspraakECLI:NL:RBROT:2005:AU0340
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Rotterdam, 02-06-2005, 05/849
CiteertitelMediaforum 2005-9, p. 304-304
SamenvattingTelecommunicatiewet - Prijssqueeze - KostenoriŽntatie.

(KPN Telecom / OPTA).
Samenvatting (Bron)Prijssqueezetoets als toets voor kostenorrientatie.
Pagina304-304
UitspraakECLI:NL:RBROT:2005:AT8786
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Rotterdam, 26-07-2005, ---
CiteertitelMediaforum 2005-9, p. 304-304
SamenvattingZerobase - Frequentieruimte - Vergunningverlening.

(1. Sky Radio 2. NCRV / Minister van Economische Zaken).
Pagina304-304
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Alkmaar, 23-08-2005, 81051/KG ZA 05-213
CiteertitelMediaforum 2005-9, p. 304-304
SamenvattingPerspublicatie - Rectificatie - Executie dwangsommen.

(1.Wijnen, 2. Debet Card / DSB Groep e.a.).
Samenvatting (Bron)Eisers [Wijnen cs] zijn bij eerder kort geding vonnis veroordeeld het ertoe te leiden dat een rectificatie in het maandblad [Quote] verschijnt van een eerder daarin verschenen artikel waarin gedaagden [DSB cs] door eisers een corrupte boevenbende zijn genoemd. Het maandblad is niet bereid voor de rectificatie advertentieruimte ter beschikking te stellen. De rectificatie verschijnt op een redactionele pagina van het maandblad, echter in een relativerende context. De rectificatie is namelijk direct gevolgd door een naschrift en in hetzelfde nummer van het maandblad is nogmaals een artikel verschenen met betrekking tot het geschil tussen eisers en gedaagden. Het redactionele kader ligt in beginsel in de invloedssfeer van het maandblad en niet van eisers. In dit geval, waarin rectificatie niet anders dan redactioneel kon worden verkregen, is het spreken door eisers met de journalist die ook het eerdere artikel heeft doen verschijnen allťťn onvoldoende om aan te nemen dat eisers de relativerende context van de rectificatie bewerkstelligd hebben. Eisers verkeerden in onmogelijkheid om in strikte zin te voldoen aan het vonnis. De executie van de dwangsommen wordt geschorst totdat eventueel in een bodemgeding in andersluidende zin zal worden beslist.
Pagina304-304
UitspraakECLI:NL:RBALK:2005:AU1316
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Almelo, 04-05-2005, 70795/ KG ZA 05-114
CiteertitelMediaforum 2005-9, p. 304-304
SamenvattingOnrechtmatige publicatie - Vrijheid van meningsuiting- Anonieme bronnen. (Geregelde zaken / Tubantia).
Pagina304-304
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Amsterdam, 14-04-2005, 313778/ KG 05-712 SR
CiteertitelMediaforum 2005-9, p. 304-305
SamenvattingTelevisieprogramma - Uitzendverbod - Toestemming.

(K. / 1. EO, 2. Skyhigh TV).
Pagina304-305
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Amsterdam, 14-04-2005, 313927/ KG 05-722 P
CiteertitelMediaforum 2005-9, p. 305-305
SamenvattingUitzendverbod- Privť-gegevens computer - Officier van Justitie. (Tonino / Peter R. de Vries c.s.).
Pagina305-305
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Amsterdam, 28-07-2005, ---
CiteertitelMediaforum 2005-9, p. 305-305
SamenvattingOnrechtmatige publicatie - Hoor- en wederhoor - Portretrecht.

(Camp Kleyn e.a. / 1.Het Parool, 2. Middelburg).
AnnotatorG.J. Kemper
Pagina305-305
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Amsterdam, 18-08-2005, 320373/ KG 05-1348 OdC
CiteertitelMediaforum 2005-9, p. 305-305
SamenvattingTelevisie-uitzending - Informatievergaring - Rectificatie.

(Terre des Hommes / TROS e.a.).
Samenvatting (Bron)De door Terre des Hommes gevorderde rectificatie van de Radar uitzending van 9 mei 2005 wordt afgewezen.
Pagina305-305
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2005:AU1163
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVoorzieningenrechter†Rechtbank Arnhem, 11-05-2005, 125337
CiteertitelMediaforum 2005-9, p. 305-305
SamenvattingVergelijkende reclame - Misleidende reclame.

(Voorlichtingsbureau Vlees / Campina c.s.).
Samenvatting (Bron)Vergelijkende reclame. Slagzin "Valess. Lekker geen vlees. Lekker van zuivel" is gťťn vergelijkende reclame in de zin van art. 6:194a BW. Uitingen in persbericht en op website wel vergelijkende reclame, waarbij m.b.t. gezondheid de vergelijking onvolledig is omdat enkele nadelen van Valess ten onrechte onvermeld zijn gelaten. Geen misleidende mededelingen.
Pagina305-305
UitspraakECLI:NL:RBARN:2005:AT8686
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Breda, 18-08-2005, 147070/KG ZA 05-321
CiteertitelMediaforum 2005-9, p. 305-305
SamenvattingAdvertentie - Misleidende reclame- Rectificatie.

(Bisdom van Breda / Leo van der Velden Uitvaartverzorging).
Samenvatting (Bron)De voorzieningenrechter van de rechtbank Breda heeft geoordeeld dat een advertentie van een uitvaartondernemer, die zijn diensten en prijzen vergelijkt met die van het Bisdom Breda, onrechtmatig is en misleidende reclame bevat. De rechter verbiedt de uitvaartondernemer om zich voortaan met het Bisdom te vergelijken en onjuiste prijzen van kerkelijke uitvaartdiensten te publiceren. Bovendien moet hij een rectificatie plaatsen.
Pagina305-305
UitspraakECLI:NL:RBBRE:2005:AU1044
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Groningen, 10-05-2005, 79009
CiteertitelMediaforum 2005-9, p. 305-305
SamenvattingBrief of drukwerk volgens Postwet - Oproepingskaart - Exclusieve concessie. (1. TNT, 2. Koninklijke TPG Post / V.O.F. Regiopost Midden/ Oost-Groningen).
Pagina305-305
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 15-07-2004, ---
CiteertitelMediaforum 2005-9, p. 305-305
SamenvattingNaburige rechten - Portretrecht - Misleidende mededelingen. (Marshall Bruce Mathers III/ Rams Horn e.a.).
Pagina305-305
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 24-03-2005, KG 05/181
CiteertitelMediaforum 2005-9, p. 305-305
SamenvattingVrijheid van meningsuiting - Onrechtmatige publicatie. (Ten Brink Foodretail/ Consumentenbond).
Samenvatting (Bron)[...] De voorzieningenrechter: Veroordeelt gedaagde om na betekening van dit vonnis duidelijk in de eerstvolgende Consumentengids, alsmede om binnen 48 uur na betekening van dit vonnis duidelijk op de website, [website], in het gebruikelijke lettertype en zonder commentaar een rectificatie te plaatsen met de volgende tekst: "Rectificatie De voorzieningenrechter van de rechtbank te 's-Gravenhage is in kort gedingvonnis van 24 maart 2005 tot het oordeel gekomen dat de publicaties van de Consumentenbond op haar website alsmede in de Consumentengids over de webcam-actie bij de C1000 te Alphen aan den Rijn onrechtmatig en onzorgvuldig zijn geweest. De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat de Consumentenbond in de berichtgeving ten onrechte de suggestie heeft gewekt dat er bij de C1000 te Alphen aan den Rijn stiekem en dus zonder dat de consument daarvan op de hoogte is gesteld beeldopnames zijn gemaakt. Aan weerszijden van de ingang bij bedoeld C1000 filiaal is duidelijk aangegeven dat er een webcam actief was, als ook in de winkel is geattendeerd op de aanwezigheid van de webcam. De webcam is zodanig opgesteld dat de consument niet herkenbaar in beeld komt. De webcam registreert een vaag beeld van de consument en zendt die beelden digitaal naar [website]. De beelden kunnen aldaar alleen real-time bekeken worden door fabrikanten / toeleveranciers van supermarkten en supermarktondernemers die zijn ingelogd op die website. De rechter heeft ons veroordeeld tot deze publicatie. Consumentenbond, [directeur]" veroordeelt gedaagde zich te onthouden van het doen van onjuiste, onvolledige, misleidende en tendentieuze mededelingen omtrent de webcam-actie bij eiseres; [...]
Pagina305-305
UitspraakECLI:NL:RBSGR:2005:AT3140
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 29-07-2005, KG 05/883
CiteertitelMediaforum 2005-9, p. 305-306
SamenvattingControlled auction - Mededingingsrecht - Gelijkheidsbeginsel.

(Broadcast New-CO Two / De Staat).
Samenvatting (Bron)[...] Eiseres vordert primair gedaagde te verbieden op welke wijze dan ook met KPN (verder) te onderhandelen over de verkoop van de aandelen, met bepaling dat gedaagde eiseres schriftelijk dient informeren omtrent de door hem genomen maatregelen ter uitvoering van dat verbod, een en ander op straffe van dwangsommen en (zonodig) met bepaling dat ook eiseres zich uit de controlled auction dient terug te trekken en subsidiair in goede justitie een andere voorlopige voorziening te treffen. [...]
Pagina305-306
UitspraakECLI:NL:RBSGR:2005:AU0262
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 18-08-2005, KG 05/896
CiteertitelMediaforum 2005-9, p. 306-306
SamenvattingRadio-uitzending - Public figure - Hoor- en wederhoor.

(1. Chiel van Praag Eventions, 2. Chiel van Praag / 1. Tom Smitsloo, 2. Noordzee 100.7 FM).
Samenvatting (Bron)[...] 2. De vorderingen, de gronden daarvoor en het verweer [v. P.] vordert na eiswijziging - zakelijk weergegeven - - Radio Noordzee te gebieden een rectificatie uit te spreken bij monde van de presentator van het eerstvolgende programma na betekening van dit vonnis dat op de dinsdagochtend wordt uitgezonden, om of omstreeks 08.35 uur, met de tekst: "Op dinsdag 28 juni jl. hebben wij in dit programma aandacht besteed aan een geschil dat is ontstaan tussen de heer [S] en de bekende radio- en tv-persoonlijkheid [C. v. P.]. Daarbij hebben wij gesuggereerd dat [C. v. P.] een wanbetaler zou zijn, dat het met zijn bedrijf slecht zou gaan en dat [v. P.] zijn huis vanwege financiŽle problemen te koop zou hebben gezet. Niets van dit alles is waar. In een door [v. P.] tegen ons aangespannen kort geding is hij in het gelijk gesteld en heeft de rechter beslist dat onze uitlatingen en suggesties onrechtmatig waren. De rechter heeft daarom bepaald dat wij de door ons gedane uitlatingen terug moeten nemen, hetgeen wij bij deze doen. Wij zijn bovendien veroordeeld om, samen met [S], aan [v. P.] al vast een voorschot te betalen op de door hem geleden schade. Wij betreuren het zeer dat [v. P.], zowel als persoon als in zijn bedrijfsvoering door ons toedoen schade hebben opgelopen en bieden hem hierbij dan ook onze welgemeende excuses aan."; [...] 3.6. Het voorgaande leidt tot de slotsom dat de uitlatingen van [S] en de gewraakte uitzendingen van Radio Noordzee niet als onrechtmatig kunnen worden gekwalificeerd en dat bovendien de hiervoor onder 3.1 genoemde belangenafweging in het voordeel van [S] en Radio Noordzee dient uit te vallen. De vorderingen van [v. P.] c.s. zullen derhalve worden afgewezen. [...]
Pagina306-306
UitspraakECLI:NL:RBSGR:2005:AU1179
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Haarlem, 11-07-2005, 113939 / KG ZA 05-311
CiteertitelMediaforum 2005-9, p. 306-306
SamenvattingVergelijkende reclame - Vergelijkingstabel.

(KPN / Casema).
Samenvatting (Bron)Vergelijkende reclame. Vordering van KPN ten aanzien van door Casema opgestelde tabel waarin digitale televisie van Casema en KPN met elkaar worden vergeleken en ten aanzien van op de website van Casema opgenomen vergelijkingen, toegewezen. Dit geldt voor de onderdelen tarieven, het aantal toestellen waarop men digitaal kan kijken, vermelden publicaties van derden en claim 'storingsvrij'. Omdat voornoemde punten voor totaalindruk die tabel bij consument oproept bepalend is, wordt vergelijkingstabel in geheel ook in strijd met artikel 6:194a BW geacht. Reconventionele vordering van Casema ten aanzien van onder andere de uitdrukking van KPN 'Hťt alternatief voor kabeltelevisie' wordt afgewezen.
Pagina306-306
UitspraakECLI:NL:RBHAA:2005:AT9082
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Haarlem, 05-08-2005, 115053
CiteertitelMediaforum 2005-9, p. 306-306
SamenvattingVergelijkende reclame - Mobiele beltarieven - Rectificatie.

(KPN / Vodafone).
Samenvatting (Bron)Op vordering van KPN veroordeelt de voorzieningenrechter Vodafone tot rectificatie van haar advertenties Precies, daarom zijn wij het voordeligst en Voordeliger dan met Vodafone op vakantie kan niet, omdat deze advertenties misleidende en ongeoorloofde vergelijkende reclame behelzen. De advertenties hadden betrekking op mobiel bellen in het buitenland.
Pagina306-306
UitspraakECLI:NL:RBHAA:2005:AU0585
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Leeuwarden, 19-04-2005, 69242 KG ZA 05-73
CiteertitelMediaforum 2005-9, p. 306-306
SamenvattingReclamemateriaal - auteursrecht. (De Groene Leguaan/ Friesland Bank).
Samenvatting (Bron)Artikel 18 Auteurswet. Leguaanwoningen.
Pagina306-306
UitspraakECLI:NL:RBLEE:2005:AT4169
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Rotterdam, 23-06-2005, 05/2289
CiteertitelMediaforum 2005-9, p. 306-306
SamenvattingRadiofrequenties - Vergunning - Voorschriften.

(ID&T Radio / Minister van Economische Zaken).
Samenvatting (Bron)Overtreding van de aan de vergunning verbonden voorschriften.
Pagina306-306
UitspraakECLI:NL:RBROT:2005:AT8820
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Rotterdam, 30-06-2005, ---
CiteertitelMediaforum 2005-9, p. 306-307
SamenvattingOnvolledige rectificatie - Invordering dwangsom - Nieuwe rectificatie en verbod.

(Consumentenbond / Pretium).
Pagina306-307
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Rotterdam, 28-07-2005, 242867/ KG ZA 05-645
CiteertitelMediaforum 2005-9, p. 307-307
SamenvattingBeeldmateriaal - Website - Vrijheid van meningsuiting.

(Gemeente Rotterdam / De Bruin).
Samenvatting (Bron)plaatsing afbeelding van Adolf Hitler naast afbeelding van eisers op website is onrechtmatig.
Pagina307-307
UitspraakECLI:NL:RBROT:2005:AU0239
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Utrecht, 23-06-2005, ---
CiteertitelMediaforum 2005-9, p. 307-307
SamenvattingDomeinnaam - Handelsnaamwet - Auteursrechtelijke bescherming.

(Vereniging Woonboulevard Utrecht / Van Harten e.a.).
Pagina307-307
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Utrecht, 12-07-2005, KG-nr: 194741/KGZA 05-462
CiteertitelMediaforum 2005-9, p. 307-307
SamenvattingIP-adressen - Persoonsgegevens - Onrechtmatige gegevensverwerking.

(Brein c.s. / UPC c.s.).
Samenvatting (Bron)De stichting Brein vordert in kort geding vijf internetproviders te veroordelen om persoonlijke gegevens van klanten van die providers bekend te maken. Brein wil met die gegevens actie ondernemen tegen klanten die door middel van Kazaa ongeautoriseerde muziekbestanden op internet aanbieden. Zonder die gegevens kan Brein die klanten niet rechtstreeks verbieden op hun computer muziekbestanden aan te bieden om te downloaden. Ook kan Brein dan niet rechtstreeks schadevergoeding eisen van die klanten. De internetproviders weigeren om de klantgegevens bekend te maken. Zij stellen dat alleen een strafrechter een bevel tot bekendmaking van persoonsgegevens kan geven. De voor≠zieningen≠rechter oordeelt echter dat ook de civiele rechter internetproviders kan bevelen om klantgegevens aan Brein bekend te maken. Maar zo'n bevel kan volgens de voorzieningenrechter niet snel gegeven worden. De voorzieningenrechter geeft in het vonnis een omschrijving van de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan. In deze zaak oordeelt de voorzieningen≠rechter dat de internetproviders terecht hebben geweigerd om de klantgegevens bekend te maken. Dat komt met name omdat Brein een Amerikaans onderzoeksbureau heeft ingeschakeld. Dit onderzoeksbureau heeft de shared folders op de computers van de klanten onderzocht. Daarbij zijn mogelijk ook bestanden bekeken die een persoonlijk karakter hebben. De voorzieningenrechter acht dit alles niet juist omdat naar Nederlandse maatstaven persoonsgegevens in Amerika onvoldoende beschermd worden. Daarom is geen sprake geweest van een rechtmatige gegevensverwerking door Brein.
Pagina307-307
UitspraakECLI:NL:RBUTR:2005:AT9073
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVoorzieningenrechter†Rechtbank Utrecht, 12-07-2005, KG-nr: 194926/KGZA 05-479
CiteertitelMediaforum 2005-9, p. 307-307
SamenvattingVergelijkende reclame - Algemene reclamekreten - Rectificatie.

(Dyson / Philips c.s.).
Samenvatting (Bron)Philips claimt ten onrechte dat haar stofzuiger zonder stofzak, de Marathon, constante zuigkracht heeft. Zij heeft niet kunnen bewijzen dat de zuigkracht van de Marathon bij gebruik een gelijke zuigkracht behoudt. Claims van Philips die erop neerkomen dat de Marathon over een hoge of langdurige effectieve zuigkracht beschikt zijn wel toelaatbaar, evenals de claim dat de initiŽle zuigkracht van De Marathon 350 watt is. Een deel van de vorderingen van Dyson worden afgewezen, omdat ze niet in verhouding staan tot bestreden claims en de omvang van de reclame-campagne van Philips. Dyson heeft in het kader van dit kort geding wel kunnen bewijzen dat haar stofzuigers van het type DC 08 over constante zuigkracht beschikken. De vordering van Philips om uitlatingen van Dyson over de constante zuigkracht te verbieden wordt afgewezen.
Pagina307-307
UitspraakECLI:NL:RBUTR:2005:AT9075
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Zutphen, 18-07-2005, 71250 / KG ZA 05-190
CiteertitelMediaforum 2005-9, p. 307-307
SamenvattingPlaatsing foto - Persoonlijke levenssfeer - Rectificatie.

(X. / Reformatorisch Dagblad).
Samenvatting (Bron)Plaatsing foto bij artikel over ernstige ziekte inbreuk op persoonlijke levensfeer. Vordering rectificatie afgewezen.
Pagina307-307
UitspraakECLI:NL:RBZUT:2005:AU1424
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Haarlem, 06-07-2005, 269812
CiteertitelMediaforum 2005-9, p. 307-308
SamenvattingE-commerce - Website - Aanmelding.

(Lis BV / X.).
Samenvatting (Bron)Aanmelding voor toegang tot erotische websites welbewust handelen en geen ongelukje tijdens het surfen op het web.
Pagina307-308
UitspraakECLI:NL:RBHAA:2005:AU0172
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 09-02-2005, 200406606/1
CiteertitelMediaforum 2005-9, p. 308-308
SamenvattingZendmast - Bouwvergunning. (Appellant / College van B&W Sint-Michielsgestel).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 maart 1999 heeft het college van burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel (hierna: het college) geweigerd om aan [partij] een bouwvergunning te verlenen voor een zendmast op het perceel [locatie] te [plaats], sectie [] (hierna: het perceel).
Pagina308-308
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS5484
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 03-08-2005, ---
CiteertitelMediaforum 2005-9, p. 308-308
SamenvattingSluikreclame - Telvisierichtlijn.

(CvdM/ SBS).
Pagina308-308
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 10-03-2004, AWB 03/260
CiteertitelMediaforum 2005-9, p. 308-308
SamenvattingTelecommunicatie - Graafrecht - Precario. (Volker Stevin/ Gemeente Rijswijk).
Samenvatting (Bron)15300 Telecommunicatiewet
Pagina308-308
UitspraakECLI:NL:CBB:2004:AO5975
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 25-07-2005, AWB 05/452
CiteertitelMediaforum 2005-9, p. 308-308
SamenvattingTelecommunicatiewet - Cadeau-acties KPN - Korting.

(KPN Telecom / OPTA).
Samenvatting (Bron)In een uitspraak van 25 juli 2005 heeft de voorzieningenrechter van het College een besluit van OPTA geschorst, waarin KPN, onder oplegging van een last onder dwangsom, werd verboden om acties te voeren, waarbij KPN aan bij haar terugkerende klanten cadeaus zoals een staatslot of een sleutelhanger met funcamera uitdeelde. De schorsing steunt op het voorlopige oordeel van de voorzieningenrechter dat OPTA niet bevoegd was om dat besluit te nemen, omdat de in geding zijnde cadeaus geen kortingen op het door de klanten te betalen tarief inhouden of, zoals in het beleid van OPTA wordt geŽist, door deze klanten als zodanig zullen worden gepercipieerd. Daartoe is overwogen dat de in geding zijnde cadeaus geen directe relatie hebben met de af te nemen dienst en van een relatief geringe financiŽle waarde zijn. Ze zullen door de klant worden ervaren als een aardigheidje, niet als een compensatie voor de met het aangaan van een abonnement bij KPN verbonden financiŽle lasten.
Pagina308-308
UitspraakECLI:NL:CBB:2005:AT9967
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Amsterdam, 28-07-2005, ---
CiteertitelMediaforum 2005-9, p. 312-316
Samenvatting(1. de besloten vennootschap Camp Kleyn Associates BV, 2. Boruch Aron YisroŽl (Bart) van de Kamp, 3. Lody van de Kamp / de besloten vennootschap Het Parool BV, 2. Bart Middelburg).
AnnotatorG.J. Kemper
Pagina312-316
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 03-08-2005, ---
CiteertitelMediaforum 2005-9, p. 316-318
Samenvatting(CvdM / SBS).
AnnotatorA.W. Hins
Pagina316-318
Artikel aanvragenVia Praktizijn