Notariaat magazine

Uitgever Sdu
Tijdschrift Notariaat magazine
Datum 16-09-2005
Aflevering 9
TitelVijf jaar ervaring met declaratiegeschillen op een rij
CiteertitelNotariaat, 2005, 6
SamenvattingIn 1999 is in de nieuwe Wet op het notarisambt (Wna) een geschillenregeling ingevoerd voor problemen over notarisdeclaraties.
Auteur(s)L. Minkjan
Pagina6-7
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelNieuw onderzoek naar betalingsdiscipline: ING het nieuwe zorgenkindje
CiteertitelNotariaat, 2005, 10
SamenvattingBanken lijken zich de kritiek van notarissen over (te) late storting van hypotheekgelden op de kwaliteitsrekening aan te trekken. Het derde onderzoek van Notariaat Magazine naar het 'betalingsgedrag' duidt in die richting. Met name ABN-AMRO scoort relatief beter dan in eerdere onderzoeken, die werden gehouden in maart en augustus 2004. De rol van zorgenkindje lijkt te zijn overgenomen door ING. De (on)bereikbaarheid van banken blijft een ergernis.
Auteur(s)J. de Gruiter
Pagina10-13
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCPB-onderzoeker Richard Nahuis: 'Onze aanbevelingen zijn echt niet zo extreem'
CiteertitelNotariaat, 2005, 14
SamenvattingHet vorige week verschenen rapport Competition and Quality in the Notary profession van het Centraal Planbureau roept vragen op. Waarom verschijnt het vlak voor de presentatie van het evaluatierapport van de Commissie Hammerstein en waarom wordt de conclusie getrokken dat de nieuwe notariswet niet veel concurrentie heeft gebracht. Complot van EZ en het CPB? Een aanname. Maar zonder aanname geen onderzoek. En zonder onderzoek geen inzicht.
Auteur(s)J. de Gruiter
Pagina14-17
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelFalend Financieel toezicht
CiteertitelNotariaat, 2005, 18
SamenvattingUit het jaarverslag van het Bureau Financieel Toezicht over 2004 blijkt het volgende: bij 33 (48 in 2003) notarissen was in 2004 de bewaringspositie op één of meer momenten negatief.
Auteur(s)R. Holtman
Pagina18-19
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelIs de overheid nu concurrent?
CiteertitelNotariaat, 2005, 24
SamenvattingActieve bemoeienis had de overheid nooit met de afhandeling van nalatenschappen. Maar dat is veranderd. Domeinen vereffent nalatenschappen van degene die overlijdt zonder dat erfgenamen er aanspraak op maken. Heeft de notaris er nu weer een concurrent bij?
Auteur(s)J. Vijselaar
Pagina24-25
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelPreadvies in teken van bedrijfsopvolging 'Adviseurs bedrijven vragen zich af waar de notaris blijft'
CiteertitelNotariaat, 2005, 30
SamenvattingBedrijfsopvolging is een actueel thema, zeker als het gaat om familiebedrijven, waar zakelijke en emotionele elementen met elkaar om voorrang strijden. De notaris kan er daarom een belangrijke regisseursfunctie in vervullen. Onder meer om die reden staan de civielrechtelijke en fiscaalrechtelijke aspecten van bedrijfsopvolging centraal in het preadvies dat tijdens de algemene ledenvergadering van de KNB op de agenda staat. Een vooruitblik.
Auteur(s)J. de Gruiter
Pagina30-33
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelNotaris Campagne van Zetten op stage in Orange: 'Uitwisseling moet structureel worden'
CiteertitelNotariaat, 2005, 34
SamenvattingIn verschillende sectoren van bedrijfsleven en dienstverlening zijn buitenlandse stages gebruikelijk. In het notariaat zijn ze echter nog uitzonderlijk. Notaris (sinds 22 augustus) Jac. Campagne van Zetten uit Renkum bracht een deel van afgelopen zomer door in Aix-en-Provence en in Orange. Zijn ervaring: "Bijzonder nuttig. Een stage heeft toegevoegde waarde en is leuk. Het notariaat zou er een structurele vorm aan moeten geven."
Auteur(s)J. de Gruiter
Pagina34-35
Artikel aanvragenVia Praktizijn
Titel(oud-)notaris slecht af met nieuwe zorgverzekeringswet
CiteertitelNotariaat, 2005, 36
SamenvattingDe notaris die hoogopgeleide, nu nog particulier verzekerde medewerkers in dienst heeft, wacht, zoals het er nu naar uit ziet, een forse lastenverzwaring als gevolg van de nieuwe zorgverzekeringswet. Hetzelfde geldt voor oud-notarissen.
Auteur(s)M. van Zaalen
Pagina36-37
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKwaliteit belangrijker dan groei in krimpende markt: Agri-notaris werkt aan verdere specialisatie
CiteertitelNotariaat, 2005, 38
SamenvattingSteeds meer agrariërs hangen hun klompen aan de wilgen. Dat brengt met zich mee dat ook het aantal notariële transacties in de sector daalt. In de krimpende markt heeft de notaris bovendien te maken met een toenemende concurrentie van de accountant. De jubilerende Vereniging voor Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN) zoekt het dan ook niet in groei, maar in kwaliteitsverbetering van de dienstverlening.
Auteur(s)A. Stig
Pagina38- 41
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelJan Kooijman raakt nooit uitgepraat over zijn leukste hobby: 'Een ding nog...'
CiteertitelNotariaat, 2005, 42
SamenvattingMet 'open armen' en een 'blij gemoed' ontvangt notaris Jan Kooijman Notariaat Magazine voor een interview over zijn dagelijkse notarispraktijk. Hij mag dan met zijn 62 jaar de oudste op het Rotterdamse kantoor zijn, hij is er de enige die de trap met 'twee treden tegelijk' opholt. En het bandje van het dicteerapparaat krijgt hij, al dan niet ondersteund door zijn mind map, ook nog met groot gemak volgepraat.
Auteur(s)M. Hooimeijer
Pagina42-44
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelFalend Financieel inzicht
CiteertitelNotariaat, 2005, 19
SamenvattingHoltman stelt hiernaast dat de grote afstand tussen tuchtrechter en praktijk zorgen baart. Eén wijzer in het rood brengt afzetting in beeld, zegt hij. Ik meen dat hij zich nogal strak opstelt, maar in essentie gelijk heeft.
Auteur(s)W.L. Nolke
Pagina19-19
Artikel aanvragenVia Praktizijn