Advocatenblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Advocatenblad
Datum 23-09-2005
Aflevering 13
TitelVan de kwaliteit en integriteit van advocaten
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2005, nr. 13, p. 563
SamenvattingDe advocatuur is als een dierentuin. Er zijn grote en kleine dieren, dieren die kleurig zijn of wat minder kleurig, gevaarlijk of ongevaarlijk, gevleugeld of ongevleugeld, warmbloedig of koudbloedig. Ondanks de grote onderlinge verscheidenheid, zijn er ook kernwaarden die advocaten binden, betoogt René van de Klashorst. En om die kernwaarden gaat het.
Auteur(s)R. van de Klashorst
Pagina563-573
Artikel aanvragenVia Praktizijn
Titel'Advocatuur moet klant een stem geven'
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2005, nr. 13, p. 575
SamenvattingNiet alleen bedrijven, maar ook consumenten hebben behoefte aan een juridische coach. Als het beroepsbeeld van de advocaat niet die kant op beweegt, nemen andere dienstverleners de begeleiding van problemen en conflicten over en verliest de advocaat terrein, zo voorspelt hoogleraar privaatrecht Maurits Barendrecht.
Auteur(s)L. van Almelo
Pagina575-575
Artikel aanvragenVia Praktizijn
Titel'Solisten missen waarborgen voor kwaliteit'
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2005, nr. 13, p. 576
SamenvattingHopelijk komt het esprit de corps weer terug als consultants die nauwelijks procederen hun advocatuurlijke privileges hebben verloren en de Orde de rug toekeren. Maar dan rest nog 'de grootste zorg' van hoogleraar rechtssociologie Freek Bruinsma: de solisten.
Auteur(s)L. van Almelo
Pagina576-576
Artikel aanvragenVia Praktizijn
Titel'Orde moet afscheid nemen van voor- en achterhoede'
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2005, nr. 13, p. 577
SamenvattingAdvocaten die nooit pleiten uit de Orde zetten, net als eenpitters die zich niet willen onderwerpen aan peer review. Het tuchtrecht aanscherpen, belangenbehartiging apart organiseren en de band met de rechterlijke macht aanhalen. Zo moet de toekomst er volgens hoogleraar rechtssociologie Nick Huls uitzien.
Auteur(s)L. van Almelo
Pagina577-577
Artikel aanvragenVia Praktizijn
Titel'Orde moet fouten gaan opsporen'
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2005, nr. 13, p. 578
SamenvattingDe Orde zou actiever toezicht moeten uitoefenen om de integriteit van de advocatuur te bewaken. Het verschoningsrecht moet uiteraard overeind blijven, maar wel worden beperkt tot de kerntaken van de advocaat zelf, zegt Francien Lankhorst.
Auteur(s)L. van Almelo
Pagina578-578
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelIs de Orde nog van deze tijd?
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2005, nr. 13, p. 581
Samenvatting'De vraag rijst of de huidige (50 jaar oude) organisatievorm van de beroepsgroep nog adequaat is en past bij de werkelijkheid van heden.' Dit schreef minister Donner in zijn brief van 23 december 2004 aan de Tweede Kamer in het kader van zijn uiteenzetting over de vraag hoe hij de motie van het kamerlid Klaas de Vries wilde uitvoeren. In dit artikel wijdt Floris Bannier aan die vraag enkele overwegingen.
Auteur(s)F. Bannier
Pagina581-589
Artikel aanvragenVia Praktizijn
Titel'Commissie Advocatuur had er niet moeten komen'
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2005, nr. 13, p. 590
SamenvattingInterview mr. Marcel Schyns, oud-deken arrondissement Utrecht (2001-2004).
Auteur(s)M. Knapen
Pagina590-590
Artikel aanvragenVia Praktizijn
Titel'Ik voel voor een stevig bar-exam'
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2005, nr. 13, p. 591
SamenvattingInterview mr. Johan van Stempvoort, deken arrondissement Groningen.
Auteur(s)M. Knapen
Pagina591-591
Artikel aanvragenVia Praktizijn
Titel'Tuchtrecht moet meer tegemoet komen aan de klager'
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2005, nr. 13, p. 592
SamenvattingInterview mr. Hans van Veggel, deken arrondissement Amsterdam.
Auteur(s)M. Knapen
Pagina592-592
Artikel aanvragenVia Praktizijn
Titel'Ik mis eenheid in beleid'
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2005, nr. 13, p. 593
SamenvattingInterview mr. Anita Vegter-Fieten, deken arrondissement Arnhem.
Auteur(s)M. Knapen
Pagina593-593
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe advocaat bestaat niet
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2005, nr. 13, p. 595
Samenvatting'We kunnen met rechtlijnigheid, gebaseerd op een archetypische advocaat, niet uit de voeten. Regelgeving verliest haar algemene karakter wanneer de differentiatie niet als zodanig wordt geaccepteerd.' Germ Kemper gaat in zijn essay op zoek naar mogelijkheden tot differentiatie in de advocatuur: 'In de ethiek, of de stolling daarvan in tuchtrechtelijke regelingen, behoeven niet alle advocaten over één kam te worden geschoren.'
Auteur(s)G.J. Kemper
Pagina595-602
Artikel aanvragenVia Praktizijn
Titel'De audit moet baliebreed'
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2005, nr. 13, p. 603
SamenvattingHoe kijken de Raden voor Rechtsbijstand aan tegen de Commissie Advocatuur? 'De balie moet verder op het pad van de inhoudelijke toetsing van de kwaliteit,' zegt Frans Ohm, directeur van de Amsterdamse Raad voor Rechtsbijstand.
Auteur(s)L. Wopereis
Pagina603-603
Artikel aanvragenVia Praktizijn
Titel'Je moet het niet hebben van de discussie in de Tweede Kamer'
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2005, nr. 13, p. 604
SamenvattingDe accountantswereld kreeg de maatschappelijke en politieke spotlights op zich gericht na ernstige schandalen in de Verenigde Staten: Enron en Worldcom. 'Het was een bijna traumatische ervaring, want de verwijten kwamen natuurlijk terecht bij de beroepsorganisatie. Maar we zijn niet ontevreden over de uitkomst van de discussie,' aldus Gert A. Smit, algemeen directeur van het Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants (NIVRA).
Auteur(s)L. Wopereis
Pagina604-604
Artikel aanvragenVia Praktizijn