Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht
Datum 22-09-2005
Aflevering 9
Titel'Poolse toestanden': onbeperkte toestroom uit het oosten?
CiteertitelSR 2005, 58
SamenvattingDe afgelopen weken stond de toestroom van Poolse werknemers volop in de publieke belangstelling. In de land- en tuinbouw werden toestanden aangetroffen die men eerder in de negentiende eeuw dan in onze eenentwintigste eeuw zou plaatsen. Er deed zich een aantal 'incidenten' voor die zeker aanleiding geven voor een arbeidsrechtelijke reactie. Het betreft niet alleen het geval van ontslag van Poolse werknemers die protesteerden tegen een archa´sch aandoende behandeling door een werkgever die door de rechter werd teruggefloten.
Auteur(s)A.Ph.C.M. Jaspers
Pagina287-289
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelNevenbesognes. De arbeidsrechtelijke benadering van nevenarbeid door de werknemer voorzien van enkele kritische kanttekeningen
CiteertitelSR 2005, 59
SamenvattingHet verbod van nevenwerkzaamheden is in het arbeidsrecht geen wettelijk geregelde figuur. De vrijheid van de werknemer om naast een betaalde baan andere werkzaamheden op te nemen wordt in de praktijk wel contractueel beperkt. Ook zou het in strijd kunnen zijn met normen van goed werknemersschap om naast ene betaalde baan andere, bijvoorbeeld concurrerende of belastende arbeid te verrichten. Deze bijdrage brengt in beeld in hoeverre de vrijheid van nevenarbeid in de praktijk wordt beperkt en in hoeverre bij die praktijk kanttekeningen te plaatsen zijn.
Auteur(s)D.J.B de Wolff
Pagina290-297
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe persoonsgebonden budgethouder als gedwongen werkgever
CiteertitelSR 2005, 60
SamenvattingVoor chronisch zieken en gehandicapten is er sinds 1995 een alternatief voor de reguliere thuis- en instellingszorg: het persoonsgebonden budget (PGB). Dit is een subsidieregeling op basis van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De regeling maakt het voor zorgbehoeftigen mogelijk zorg op maat in te kopen; zij sluiten zelf een zorgovereenkomst af met een zorgverlener of zorginstellingen en voeren zodoende zelf de regie over hun zorgverlening.
Auteur(s)R.L. van Eerde
Pagina298-307
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 18-03-2005, C04/106HR
CiteertitelSR 2005, 61
SamenvattingWerkgeversaansprakelijkheid; goed werkgeverschap.
Samenvatting (Bron)18 maart 2005 Eerste Kamer Nr. C04/106HR RM/AT Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: KONINKLIJKE LUCHTVAART MAATSCHAPPIJ N.V., gevestigd te Amstelveen, EISERES tot cassatie, advocaat: mr. E. Grabandt, t e g e n [Verweerder], wonende te [woonplaats], VERWEERDER in cassatie, advocaat: mr. A.J. Swelheim. 1. Het geding in feitelijke instanties...
AnnotatorM.S.A. Vegter
Pagina308-311
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AR6669
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Justitie EG, 07-07-2005, C-227/03
CiteertitelSR 2005, 62
SamenvattingPostactieven; verzekeringsplicht.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Derde kamer) van 7 juli 2005. # A. J. van Pommeren-Bourgondien tegen Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Rechtbank te Amsterdam - Nederland. # Sociale zekerheid - Verordening (EEG) nr. 1408/71 - Werkingssfeer - Invaliditeitspensioen - Voortzetting van recht op uitkeringen na overbrenging van woonplaats naar andere lidstaat. # Zaak C-227/03.
AnnotatorF.J.L. Pennings
Pagina312-313
UitspraakECLI:EU:C:2005:431
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 20-05-2005, 01/1731, USZ 2005/259
CiteertitelSR 2005, 63
SamenvattingArbeidsongeschiktheid; maatmanloon.
AnnotatorP.S. Fluit
Pagina314-316
Artikel aanvragenVia Praktizijn