SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid
Datum 23-09-2005
Aflevering 9
TitelAW of BW?
CiteertitelSMA 2005, 403
SamenvattingNederland kent twee groepen werknemers. Groep A heeft via collectief overleg met de werkgevers de hoofdlijnen van haar rechtspositie met inbegrip van het ontslagrecht geregeld in op maat gesneden regelingen per sector. Voor een wijziging van die regelingen is altijd medewerking van de vakorganisaties nodig. De werkgever kan zonder hulp van buiten een werknemer uit groep A ontslaan.
Auteur(s)T. van Peijpe
Pagina403-405
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelBevordering van het EU-dienstenverkeer met behulp van gedetacheerde werknemers: tijd voor bezinning?
CiteertitelSMA 2005, 406
SamenvattingDoor de uitbreiding van de Europese Unie is grensoverschrijdende detachering van werknemers, wegens hun -legale- loonkostenvoordeel, meer in trek dan ooit. Het huidige voorstel voor de Dienstenrichtlijn beoogt deze trend nog verder versterken. Hierdoor kan detachering in het kader van het vrije verkeer van diensten in de toekomst wel eens meer regel dan uitzondering zijn. Maar dat is nooit de bedoeling geweest. Mobiliteit (ook tijdelijke) via het vrije verkeer van werknemers moest de hoofdroute blijven. In dat kader is loonkostenconcurrentie door het discriminatieverbod in beginsel verboden.
Auteur(s)M.S. Houwerzijl
Pagina406-417
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelTussen corporate governance en arbeidsrecht: de integriteitscode
CiteertitelSMA 2005, 418
SamenvattingInternationaal en nationaal staat het thema corporate governance ('deugdelijk ondernemingsbestuur') volop in de belangstelling. De corporate-governancediscussie ontwikkelt zich gestaag. In het Verenigd Koninkrijk is in juli 2003 The Combined Code on Corporate Governance gepubliceerd als vervanging van drie oudere codes. De Nederlandse commissie Tabaksblat publiceerde in 2003 De Nederlandse Corporate Governance Code ter vervanging van de Aanbevelingen inzake Corporatie Geovernance in Nederland uit 1997 van de Commissie Peters.
Auteur(s)C. de Groot
Pagina418-425
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKwaliteit of kwantiteit, de voorstellen met betrekking tot de WW
CiteertitelSMA 2005, 426
SamenvattingIn het onderstaande artikel bespreekt de auteur naar aanleiding van het Advies Toekomstbestendigheid Werkloosheidswet van de Sociaal Economische Raad van 15 april 2005 de vraag welke doelstellingen in het verleden en voor de toekomst aan een werkloosheidsregulering ten grondslag lagen dan wel horen te liggen. Zij beschouwt het antwoord op deze vraag daarom van belang omdat het doel van de regeling doorwerkt in alle aspecten van die regeling, zoals in de omschrijving van het risico, van de voorwaarden en eisen, op de uitkering zelf en ook op de financiering.
Auteur(s)I.P. Asscher-Vonk
Pagina426-435
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 08-07-2005, C04/147HR
CiteertitelSMA 2005, 436
SamenvattingLoon. Vakantie. Overwerk.

(X./ BLTC).
Samenvatting (Bron)8 juli 2005 Eerste Kamer Nr. C04/147HR RM Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: [Eiser], wonende te [woonplaats], EISER tot cassatie, advocaat: mr. H.J.W. Alt, t e g e n de rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging BLARICUMSE LAWN TENNIS CLUB BLARICUM, gevestigd te Blaricum, VERWEERSTER in cassatie, niet verschenen. 1. Het geding in feitelijke instanties...
Pagina436-436
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AT3511
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Amsterdam, 10-03-2005, 2035/03
CiteertitelSMA 2005, 436
SamenvattingBedrijfsongeval. Aansprakelijkheid werknemer.
Pagina436-436
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 22-04-2005, C03/319HR
CiteertitelSMA 2005, 436
SamenvattingKennelijk onredelijk ontslag. Verjaring. Loon. Gefixeerde schadevergoeding.
Samenvatting (Bron)22 april 2005 Eerste Kamer Nr. C03/319HR RM/AT Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: [Eiser], wonende te [woonplaats], EISER tot cassatie, advocaat: mr. G.C. Makkink, t e g e n EMI COMPACT DISC (HOLLAND) B.V., gevestigd te Uden, VERWEERSTER in cassatie, advocaat: mr. R.A.A. Duk. 1. Het geding in feitelijke instanties...
Pagina436-436
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AS2027
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Harderwijk, 01-01-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 436
SamenvattingSchorsing. Concurrentiebeding.
Pagina436-436
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Nijmegen, 22-02-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 436
SamenvattingOntbinding gewichtige redenen verzoek werknemer. Ziekte. Schadeloosstelling. Smartengeld. Goed werkgeverschap.
Pagina436-436
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Middelburg, 24-01-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 436
SamenvattingBepaalde tijd. Goed werkgeverschap.
Pagina436-436
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Amsterdam, 03-03-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 436
SamenvattingZiekte. Ontbinding gewichtige redenen. Schadeloosstelling. CAO.
Pagina437-437
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Dordrecht, 19-05-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 437
SamenvattingOntslag op staande voet. Ontbinding gewichtige redenen. Gefixeerde schadevergoeding. Loon. Wettelijke verhoging.
Pagina437-437
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Gouda, 10-03-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 437
SamenvattingBepaalde tijd. Loon. Ziekte. Wettelijke verhoging.
Pagina437-437
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Alkmaar, 30-03-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 437
SamenvattingLoon.
Pagina437-437
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Amersfoort, 27-04-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 437
SamenvattingAuto. Wijziging arbeidsvoorwaarden.
Pagina437-437
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Alkmaar, 18-05-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 437
SamenvattingBedrijfsongeval. Bewijs.
Pagina437-437
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Dordrecht, 09-06-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 437
SamenvattingBedrijfsongeval. Aansprakelijkheid werkgever.
Pagina437-437
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Haarlem, 02-06-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 437
SamenvattingBepaalde tijd. Schorsing. Onderwijs. Bewijs.
Pagina437-437
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Wageningen, 19-01-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 437
SamenvattingOntslag op staande voet. Voorlopige voorziening. Ontbinding gewichtige redenen. Schadeloosstelling.
Pagina437-437
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Alkmaar, 04-05-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 437
SamenvattingBepaalde tijd. Arbeidstijd. Onderwijs.
Pagina437-437
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Amersfoort, 27-04-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 437
SamenvattingAuto. Wijziging arbeidsvoorwaarden.
Pagina437-437
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Brielle, 29-04-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 437
SamenvattingOntbinding gewichtige redenen. Ziekte. Passende arbeid.
Pagina437-437
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Groenlo, 19-05-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 437
SamenvattingCAO. Voorlopige voorziening.
Pagina437-437
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Roermond, 04-05-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 437
SamenvattingOntbinding gewichtige redenen. Rekest civiel, AnciŽnniteitsbeginsel.
Pagina437-437
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Sittard-Geleen, 17-05-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 437
SamenvattingOntbinding gewichtige redenen. AnciŽnniteitsbeginsel. Habe nichts exceptie. Schadeloosstelling.
Pagina437-437
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Sneek, 27-04-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 437
SamenvattingCAO. Arbeidstijd. Loon.
Pagina437-437
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Utrecht, 20-04-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 437
SamenvattingZiekte. Kennelijk onredelijk ontslag. Passende arbeid. Schadeloosstelling. Verjaring. Goed werkgeverschap.
Pagina437-437
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Amsterdam, 28-04-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 437
SamenvattingOntbinding gewichtige redenen. Schadeloosstelling. AnciŽnniteitsbeginsel.
Pagina437-438
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Amsterdam, 19-05-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 438
SamenvattingZiekte. Kennelijk onredelijk ontslag. Bewijs.
Pagina438-438
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 13-05-2005, 02/1517
CiteertitelSMA 2005, 438
SamenvattingLoon. Ziekte. Ontbinding gewichtige redenen. Schadeloosstelling. Passende arbeid.
Samenvatting (Bron)Voldoende specifiek aanbod van werknemer voor verrichten ander passend werk. Werkgever heeft niet voldaan aan verplichting tot reintegratie van werknemer.
Pagina438-439
UitspraakECLI:NL:GHSGR:2005:AT6334
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 10-05-2005, C0301287/HE
CiteertitelSMA 2005, 439
SamenvattingGelijke behandeling.
Pagina439-439
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Leeuwarden, 12-01-2005, 0400505
CiteertitelSMA 2005, 439
SamenvattingCAO.
Samenvatting (Bron)De vakbonden hebben, stellende dat zij met Enna Aerosols voor 2002-2003 en 2003-2004 nieuwe bedrijfs-CAO's hebben gesloten die afweken van de voorheen gesloten bedrijfs-CAO's, gevorderd dat Enna Aerosols de in die eerstgenoemde CAO's opgenomen regeling met betrekking tot de geÔntegreerde pensioenregeling, alsmede de regeling over de vakbondsbijdrage, zou nakomen op straffe van een dwangsom. De voorzieningenrechter heeft het verweer van Enna Aerosols dat de CAO's waar de vakbonden deze vorderingen op heeft gebaseerd niet rechtsgeldig tot stand zijn gekomen, gehonoreerd en heeft de daarop gebaseerde vorderingen met betrekking tot de pensioenpremies afgewezen. Deze beslissing wordt in hoger beroep aangevochten.
Pagina439-439
UitspraakECLI:NL:GHLEE:2005:AS2135
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Leeuwarden, 23-03-2005, 0200407
CiteertitelSMA 2005, 439
SamenvattingConcurrentiebeding.
Samenvatting (Bron)Werking relatiebeding na be-eindiging arbeidsovereenkomst. De kern van het geschil tussen partijen behelst de vraag of de omstandigheid dat Priore (nieuwe VOF [appellant] als opdrachtnemer met voormalige relaties van AVM als opdrachtgevers overeenkomsten van opdracht is aangegaan tot het verrichten werkzaamheden op het gebied van de accountancy, belastingadviezen en consultancy, waarbij is overeengekomen dat [appellant] bedoelde werkzaamheden niet zal verrichten, onder het relatiebeding valt.
Pagina439-439
UitspraakECLI:NL:GHLEE:2005:AT2481
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 27-04-2005, 02/6243 WW
CiteertitelSMA 2005, 439
SamenvattingFaillissement. Loon. Opzegtermijn.
Samenvatting (Bron)Overname achterstallige betalingsverplichtingen van failliet verklaarde werkgever. Opzegtermijn. Toepassing Wet Flexibiliteit en zekerheid.
Pagina439-440
UitspraakECLI:NL:CRVB:2005:AT5528
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 15-04-2005, R05/001HR (CW 2390)
CiteertitelSMA 2005, 440
SamenvattingDirecteur. Opzegging. Bereidheid bedongen arbeid. Gezagsverhouding.
Samenvatting (Bron)15 april 2005 Eerste Kamer Rek.nr. R05/001HR (CW 2390) JMH Hoge Raad der Nederlanden Arrest op een eis tot cassatie in het belang der wet, ingesteld door de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad en gericht tegen het vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank te Amsterdam van 9 oktober 2003. 1. Het geding in feitelijke instanties...
Pagina440-440
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AS2713
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 20-05-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 440
SamenvattingCAO.
Pagina440-440
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 20-05-2005, C04/084HR
CiteertitelSMA 2005, 440
SamenvattingBedrijfsongeval. Bewijs.
Samenvatting (Bron)20 mei 2005 Eerste Kamer Nr. C04/084HR JMH Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: [Eiser], wonende te [woonplaats], EISER tot cassatie, verweerder in het voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep, advocaat: mr. A.J. Swelheim, t e g e n [Verweerster], gevestigd te [vestigingsplaats], VERWEERSTER in cassatie, eiseres in het voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep, advocaat: mr. G.C. Makkink. 1. Het geding in feitelijke instanties...
Pagina440-440
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AS4406
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 10-06-2005, C03/310HR
CiteertitelSMA 2005, 440
SamenvattingZiekte. Opzegging.
Samenvatting (Bron)10 juni 2005 Eerste Kamer Nr. C03/310HR RM Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: [Eiser], wonende te [woonplaats], EISER tot cassatie, advocaat: mr. S.F. Sagel, t e g e n 1. [Verweerster 1], handelende onder de naam GRILLROOM RAMSES II, gevestigd te [vestigingsplaats], 2. [Verweerder 2], wonende te [woonplaats], 3. [Verweerder 3], wonende te [woonplaats], VERWEERDERS in cassatie, advocaat: mr. R.T.R.F. Carli. 1. Het geding in feitelijke instanties...
Pagina440-440
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AS8387
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Amersfoort, 01-06-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 440
SamenvattingGratificatie/ tantiŤme. Wijziging arbeidsvoorwaarden.
Pagina440-440
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Delft, 16-06-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 440
SamenvattingBedrijfsongeval. Aansprakelijkheid werkgever. Goed werkgeverschap.
Pagina440-440
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Heerlen, 08-06-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 440
SamenvattingCollectief ontslag. Kennelijk onredelijk ontslag. Schadeloosstelling.
Pagina440-440
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht 's-Hertogenbosch, 02-06-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 440
SamenvattingSchorsing. Ontbinding gewichtige redenen. Competentie. Schadeloosstelling.
Pagina440-440
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Hoorn, 13-06-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 440
SamenvattingOntslag op staande voet. Gefixeerde schadevergoeding. Keuze nietigheid/ schadeplichtigheid.
Pagina440-440
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Nijmegen, 03-05-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 440
SamenvattingOntbinding gewichtige redenen. AnciŽnniteitsbeginsel. Schadeloosstelling.
Pagina440-440
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Rotterdam, 29-03-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 440
SamenvattingWijziging arbeidsvoorwaarden. Arbeidstijd.
Pagina440-440
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Rotterdam, 27-05-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 440
SamenvattingCAO. VUT. Vakvereniging.
Pagina440-440
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Amsterdam, 21-04-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 440
SamenvattingLoon. Ziekte. Passende arbeid. RDA-/ CWI-vergunning.
Pagina440-441
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Amsterdam, 26-05-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 441
SamenvattingLoon. Ziekte.
Pagina441-441
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 08-04-2005, 03/1023
CiteertitelSMA 2005, 441
SamenvattingOntbinding gewichtige redenen. Schadeloosstelling. Loon. Ziekte. Goed werkgeverschap.
Samenvatting (Bron)Niet voldaan aan reintegratieverplichtingen door werkgever.
Pagina441-442
UitspraakECLI:NL:GHSGR:2005:AT7528
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 22-04-2005, 03/1517
CiteertitelSMA 2005, 442
SamenvattingBedrijfsongeval. Aansprakelijkheid werkgever.
Samenvatting (Bron)Aannemer niet aansprakelijk voor arbeidsongeval werknemer van onderaannemer.
Pagina442-442
UitspraakECLI:NL:GHSGR:2005:AT7531
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Leeuwarden, 02-02-2005, 0400192
CiteertitelSMA 2005, 442
SamenvattingOntbinding gewichtige redenen. Schadeloosstelling. Concurrentiebeding. Boete.
Pagina442-442
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Leeuwarden, 22-06-2005, 0500077
CiteertitelSMA 2005, 442
SamenvattingOntslag op staande voet. Hoger beroep ontbinding. Ontbinding gewichtige redenen. Ontbinding gewichtige redenen verzoek werknemer. Schadeloosstelling.
Samenvatting (Bron)De kantonrechter heeft bij de bestreden beschikking de arbeidsovereenkomst ontbonden per 4 februari 2005 en aan [geÔntimeerde] een vergoeding toegekend van Euro 51.666,98. In de beschikking heeft de kantonrechter niet aangegeven dat de ontbinding van de arbeidsovereenkomst en de daarbij toegekende vergoeding een voorwaardelijk karakter draagt. Volgens Tasta Bouw is de kantonrechter daarmee buiten het geschil getreden.
Pagina442-443
UitspraakECLI:NL:GHLEE:2005:AT8086
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 03-06-2005, C04/092HR
CiteertitelSMA 2005, 443
SamenvattingReiskosten. Wijziging arbeidsvoorwaarden. Bewijs.
Samenvatting (Bron)3 juni 2005 Eerste Kamer Nr. C04/092HR JMH Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: 1. [Eiser 1], wonende te [woonplaats], 2. [Eiser 2], wonende te [woonplaats], 3. [Eiseres 3], wonende te [woonplaats], 4. [Eiseres 4], wonende te [woonplaats], 5. [Eiseres 5], wonende te [woonplaats], EISERS tot cassatie, advocaat: mr. R.A.A. Duk, t e g e n de vennootschap naar buitenlands recht JAPAN AIRLINES CO. LTD., gevestigd te Tokyo, Japan, tevens kantoorhoudende te Amsterdam, VERWEERSTER in cassatie, niet verschenen. 1. Het geding in feitelijke instanties...
Pagina443-443
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AS7028
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 10-06-2005, C04/005HR
CiteertitelSMA 2005, 443
SamenvattingKennelijk onredelijk ontslag. Ziekte.

(IJ/ De Stichting).
Samenvatting (Bron)10 juni 2005 Eerste Kamer Nr. C04/005HR JMH/RM Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: [Eiseres], wonende te [woonplaats], EISERES tot cassatie, advocaat: mr. W.G.H. van de Wetering, t e g e n STICHTING KUNST EN CULTUUR ZOETERMEER, gevestigd te Zoetermeer, VERWEERSTER in cassatie, advocaat: mr. F.Th.P. van Voorst. 1. Het geding in feitelijke instanties...
Pagina443-443
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AS8388
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 22-04-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 443
SamenvattingKennelijk onredelijk ontslag. Verjaring. Loon. Gefixeerde schadevergoeding.

(Brood/ EMI).
Pagina443-443
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 03-06-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 443
SamenvattingReiskosten. Wijziging arbeidsvoorwaarden. Bewijs.

(X c.s./ JAL).
Pagina443-443
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 13-05-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 443
SamenvattingLoon. Ziekte. Ontbinding gewichtige redenen. Schadeloosstelling. Passende arbeid.

Pagina443-443
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 22-02-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 443
SamenvattingZiekte. Kennelijk onredelijk ontslag.

Pagina443-443
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 12-04-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 443
SamenvattingZiekte. Kennelijk onredelijk ontslag. Schadeloosstelling.
Pagina443-444
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Leeuwarden, 15-06-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 444
SamenvattingConcurrentiebeding.
Pagina444-444
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelSector kanton zp. Den Helder, 14-04-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 444
SamenvattingZiekte. Opzegging. Wederzijds goedvinden.

(Schlingemann).
Pagina444-444
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVoorzieningenrechter Rechtbank 's-Gravenhage zp Haarlem, 30-05-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 444
SamenvattingSchorsing. Functiewijziging.

(Van der Meer).
Pagina444-444
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Utrecht, 30-12-2004, ---
CiteertitelSMA 2005, 444
SamenvattingSchorsing.
Pagina444-444
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Haarlem, 02-06-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 444
SamenvattingOnderwijs. Schorsing. Bepaalde tijd. Bewijs.
(Van Wassenaer).
Pagina444-444
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Sneek, 31-05-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 444
SamenvattingOntbinding gewichtige redenen. Gelijke behandeling. Schadeloosstelling.

(Terpstra).
Pagina444-444
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Nijmegen, 03-03-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 436
SamenvattingOngewenste intimiteiten. Ontbinding gewichtige redenen. Schadeloosstelling.
Pagina436-436
Artikel aanvragenVia Praktizijn