AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 01-10-2005
Aflevering 35
TitelRaad van State, 10-03-2005, 200500538/1 en 200500538/2
CiteertitelAB 2005/319
SamenvattingMotiveringsbeginsel; verwijzing naar beleidsregel; bestendige gedragslijn; belangenafweging; veiligheidsonderzoek; jeugdzonde.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 november 2003 heeft appellant aan [verzoeker] een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 8, tweede lid, van de Wet veiligheidsonderzoeken, geweigerd.
AnnotatorO.J.D.M.L. Jansen
Pagina1701-1704
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT0531
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 13-07-2005, 200408370/1
CiteertitelAB 2005/320
SamenvattingDe bindende kracht van een rechterlijke uitspraak strekt zich in het bestuursrecht niet uit tot een ander besluit in een ander geschil.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 februari 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Soest (hierna: het college) geweigerd aan appellant bouwvergunning te verlenen voor de bouw van een tredmolen voor paarden op het perceel kadastraal bekend gemeente Soest, sectie [], nummer [], plaatselijk bekend [locatie] te [plaats].
AnnotatorR. Ortlep
Pagina1704-1707
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT9253
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 20-07-2005, 200407435/1
CiteertitelAB 2005/321
SamenvattingPerifere detailhandel; branchebeperking ontoelaatbaar; bepaling blijft buiten toepassing.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 oktober 2002 heeft appellant (hierna: het college) geweigerd op grond van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: WRO) vrijstelling te verlenen voor het bouwen van een tankstation aan de [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel).
AnnotatorJ. Struiksma
Pagina1708-1710
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT9709
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 20-07-2005, 200501167/1
CiteertitelAB 2005/322
SamenvattingHet schadeveroorzakende handelen van het bestuursorgaan betreft feitelijk handelen en derhalve is het zuiver schadebesluit niet appellabel.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 23 november 2002 heeft appellant de Deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Amsterdam (hierna: de deken) verzocht een schadebesluit te nemen aangezien appellant door het handelen van de deken inzake zijn klacht aangaande [persoon] beweerdelijke schade heeft geleden.
AnnotatorH. Peters
Pagina1710-1712
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT9678
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 08-06-2005, 200404155/1
CiteertitelAB 2005/323
SamenvattingOnderling verband tussen de weigeringsgronden voor vergunningverlening; kwetsbaar gebied en IPPC-richtlijn; richtlijnconforme interpretatie art. 6 Wet ammoniak en veehouderij.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 maart 2004 heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan appellant een vergunning gedeeltelijk verleend en gedeeltelijk geweigerd voor het veranderen van een rund- en pluimveehouderij, gelegen op het perceel [locatie] te Sint-Oedenrode, kadastraal bekend gemeente Sint-Oedenrode, sectie [], nummer []. Dit besluit is op 8 april 2004 ter inzage gelegd.
AnnotatorJ.M. Verschuuren
Pagina1713-1717
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT6990
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 14-04-2005, 03/4892 AW
CiteertitelAB 2005/324
SamenvattingAanwezigheid van een nieuw feit onvoldoende om terug te komen op rechtens onaantastbaar besluit.
Samenvatting (Bron)Verzoek terug te komen van besluit. Aanmerken functie als slijtend is nieuw feit of omstandigheid.
AnnotatorE. Nolles
Pagina1717-1719
UitspraakECLI:NL:CRVB:2005:AT4888
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 29-03-2005, 03/2151 NABW
CiteertitelAB 2005/325
SamenvattingVerzoek terug te komen van een rechtens onaantastbaar besluit ten onrechte als bezwaarschrift aangemerkt.
Samenvatting (Bron)Herziening bijstandsuitkering. Inkomsten in mindering brengen op uitkering. Terugvordering. Geen dringende reden om van terugvordering af te zien.
AnnotatorE. Nolles
Pagina1720-1722
UitspraakECLI:NL:CRVB:2005:AT3785
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 16-06-2005, AWB 04/1116 en 04/1117
CiteertitelAB 2005/326
SamenvattingInterconnectie; FTA-tarieven; procesbelang; partij met aanmerkelijke marktmacht; betekenis wetsgeschiedenis in relatie tot de tekst van de wet; beoordelingsvrijheid OPTA; rechtszekerheidsbeginsel; afwijking van beleidsregels; geen exceptieve toetsing van beleidsregels.

(1. KPN Telecom BV, 2. Versatel Nederland BV / Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA)).
Samenvatting (Bron)Telecommunicatiewet
AnnotatorG.J.M. Cartigny
Pagina1722-1742
UitspraakECLI:NL:CBB:2005:AT7789
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 07-06-2005, AWB 04/302
CiteertitelAB 2005/327
SamenvattingVarkensrechten; generieke korting van 10%; fokzeugen in groepshuisvesting: lager percentage korting; besluit; overwegingen ten overvloede.
Samenvatting (Bron)Wet herstructurering varkenshouderij
AnnotatorJ.H. van der Veen
Pagina1743-1747
UitspraakECLI:NL:CBB:2005:AT7200
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelNationale Ombudsman, 08-04-2005, 2005/112
CiteertitelAB 2005/328
SamenvattingBetreden privé-terrein van aangeland ter inspectie van waterstaatswerken verderop niet nodig; privacybelang weegt zwaarder dan publiek inspectiebelang.
AnnotatorA. van Hall
Pagina1747-1752
LinkVolledige tekst rapport (nationaleombudsman.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn