Bijblad Industrlële Eigendom

Uitgever Octrooicentrum Nederland
Tijdschrift Bijblad Industrlële Eigendom
Datum 20-09-2005
Aflevering 9
TitelDe uitleg en toepassing van Artikel 69 Europees Octrooiverdrag in Nederland
SamenvattingDit artikel gaat over de uitleg en toepassing van artikel 69 Europees Octrooiverdrag inzake de verlening van Europese octrooien (EOV) in Nederland. Deze bepaling betreft de beschermingsomvang van octrooien, een onderwerp dat in vrijwel elke inbreukprocedure aan de orde is. In de huidige redactie luidt de bepaling:
The extent of protection conferred by a European patent or a European patent application shall be determined by the terms of the claims.
Auteur(s)J. Brinkhof
Pagina351-360
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 28-01-2005, ---
SamenvattingOordeel van het hof over bekendheid van het merk geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk; hof heeft standpunt dat het relevante publiek de stip van Lensen als zelfstandig element ziet, gemotiveerd en op niet onbegrijpelijke wijze verworpen; hof heeft gemotiveerd overwogen dat en waarom het van oordeel is dat bij de gemiddelde consument geen directe of indirecte verwarring kan ontstaan; oordeel van hof dat Nauta Dutilh op het punt van de aanwezigheid van 'ander gebruik' haar vordering onvoldoende heeft onderbouwd is niet onbegrijpelijk.

(Nauta Dutilh / Lensen Advocaten II).
Pagina360-381
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 29-03-2005, C99/00284 + C97/00988
SamenvattingHoewel aan het Adidas-beeldmerk door inburgering grote onderscheidende kracht toekomt, wil dat niet zeggen dat de beschermingsomvang zich daardoor mede is gaan uitstrekken over andere streepmotieven; verschilpunt tussen merk en teken is wezenlijk; geen verwarringsgevaar.

(Marca Mode e.a. / Adidas e.a. en H&M Hennes & Mauritz Netherlands / Adidas e.a.).
Pagina381-395
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 14-01-2005, ---
SamenvattingIndien de rechtbank met 'de rechten' alleen de in de boedel van Ayk Suncentre Nederland vallende en door de curator rechtsgeldig aan ASB overgedragen merkrechten op het oog had, heeft de rechtbank verzuimd een gemotiveerde beslissing te geven omtrente inbreuk op het oudere handelsnaamrecht van ASS; indien de rechtbank onder 'de rechten' ook het recht op de handelsnaam 'Ayk Suncentre' (en het element 'Ayk') heeft verstaan, is rov. 6.4 van de tussenbeschikking onvoldoende gemotiveerd.

(Ayk Suncentre Service e.a./ Ayk Suncenter Benelux).
Pagina395-404
Artikel aanvragenVia Praktizijn