Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 08-10-2005
Aflevering 7237
TitelNaar een waterparagraaf in koopcontracten
CiteertitelGst. 2005, 146
SamenvattingVeel mensen hebben te maken met wateroverlast in en rondom hun woning. [...] Er wordt ook nadrukkelijk gewezen op de eigen verantwoordelijkheid van burgers bij wateroverlast in bebouwd gebied. Dat is terecht, maar daarvoor is het noodzakelijk dat burgers zich bij de koop of verkoop van woningen bewust zijn van de waterhuishoudkundige situatie op en rond hun perceel. Ten behoeve van die bewustwording wordt een 'waterparagraaf' in koopcontracten voorgesteld, zodat de burger kan weten waar de verantwoordelijkheden van het bestuur ophouden en die van hemzelf beginnen.
Auteur(s)P.J. de Putter , H.F.M.W. Rijswick
Pagina533-543
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 09-02-2005, 200401688/1
CiteertitelGst. 2005, 147
SamenvattingBestemmingsplan t.b.v. maximaal 1856 woningen. Eerste fase van woningbouwproject van in totaal ca. 6500 woningen. Eerste ruimtelijk plan dat in bouw voorziet. MER-plicht. Actualiteit en detailleringsniveau moet aansluiten bij plaats in besluitvormingsketen. (Leeuwarden).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 mei 2003 heeft de gemeenteraad van Leeuwarden, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 april 2003, het bestemmingsplan "Leeuwarden-Zuid, fase A" vastgesteld.
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina543-547
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS5515
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 03-08-2005, 200500067/1
CiteertitelGst. 2005, 148
SamenvattingVerslag van seniorenconvent gemeenteraad is document t.b.v. intern beraad. Persoonlijke beleidsopvattingen van de burgemeester. Bestuursorgaan? (Cromstrijen).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 juli 2003 heeft de burgemeester van Cromstrijen (hierna: de burgemeester) het verzoek van appellant om het deel van het verslag van het seniorenconvent van 26 februari 2003 dat betrekking heeft op uitlatingen van de burgemeester over appellant en zijn functioneren als wethouder van de gemeente Cromstrijen, openbaar te maken, afgewezen.
AnnotatorR. Kooper
Pagina547-549
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU0394
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 03-08-2005, 200500581/1
CiteertitelGst. 2005, 149
SamenvattingInlichtingen door college aan lid gemeenteraad. Actieve en passieve openbaarheid. Verhouding tot Wob. (Amersfoort).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 juni 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Amersfoort (hierna: het college) het verzoek van appellant om inzage te krijgen in een op dinsdag 18 mei 2004 in het college besproken rapport van [persoon] inzake de zogenoemde kwestie Vahstal afgewezen.
AnnotatorR. Kooper
Pagina549-552
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU0395
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 20-07-2005, 200500668/1
CiteertitelGst. 2005, 150
SamenvattingBijgebouw of hoofdgebouw? Vrijstelling ziet slechts op inhoud van het gebouw. Strijd met overige bebouwingsvoorschriften. Bouwvergunning in strijd met het bestemmingsplan verleend. (Schijndel).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 mei 2003 heeft appellant vrijstelling als bedoeld in de artikelen 15 en 19, eerste lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: WRO) en bouwvergunning verleend aan [vergunninghouder] voor het bouwen van een woning op het perceel, kadastraal bekend gemeente [plaats], sectie [], no. [], plaatselijk bekend [locatie].
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina552-554
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT9693
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 06-07-2005, 200410438/1
CiteertitelGst. 2005, 151
SamenvattingLast onder dwangsom. Degene die opdracht geeft voor bouwwerkzaamheden is bouwer. Verbod om te bouwen zonder vergunning richt zich ook tot hem. Toetsing bouwwerk aan reclamdecriteria. (Apeldoorn).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 februari 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn (hierna: het college) appellante onder oplegging van een dwangsom gelast de op het kantoorgebouw geplaatste dakreclame op het perceel Boogschutterstraat 1a voor 1 juni 2004 te verwijderen en verwijderd te houden.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina554-556
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT8762
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 08-12-2004, 200402690/1
CiteertitelGst. 2005, 152
SamenvattingDaargelaten of de voetpaden in het Begijnhof wegen zijn in de zin van de Wegenwet, zij zijn niet openbaar geworden. Beperking van de toegangsuren is derhalve toegestaan. (Amsterdam).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 april 2003 heeft appellant (hierna: het dagelijks bestuur) de stichting "Stichting Het Begijnhof" (hierna: de Stichting) onder oplegging van een dwangsom gelast de toegankelijkheid van de voetpaden op het Begijnhof te waarborgen, tenminste op het bestaande niveau, inhoudende een toegankelijkheid voor het publiek tussen 08.00 en 17.00 uur en voor de gebruikers van het Begijnhof gedurende 24 uur per dag.
AnnotatorL.J.J. Rogier
Pagina556-558
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR7075
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 09-02-2005, 200406067/1
CiteertitelGst. 2005, 153
SamenvattingBestuursdwang. Verwijdering verkeerd geplaatste fiets. Bekendmaking op de juiste wijze. Uitleg APV-artikelen. Spoedeisendheid. (Amsterdam).
Samenvatting (Bron)In het formulier van 16 september 2002 van de dienst Stadstoezicht van de gemeente Amsterdam wordt medegedeeld dat de op het Stationsplein te Amsterdam met een beugelslot aan een bouwhek bevestigde fiets van appellant is meegevoerd en opgeslagen.
AnnotatorL.J.J. Rogier
Pagina558-561
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS5483
Artikel aanvragenVia Praktizijn