Agrarisch recht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Agrarisch recht
Datum 13-10-2005
Aflevering 10
TitelActualiteiten Wet voorkeursrecht gemeenten
CiteertitelAgr.r. 2005, p. 600
Samenvatting[...] Wij beginnen onze bijdrage met een bespreking van een recent onderzoeksrapport van de TU Delft. Daarin worden de grondposities vˇˇr de wetswijziging van 2002 in kaart gebracht. De resultaten daarvan zijn interessant genoeg voor een korte bespreking. Vervolgens besteden wij aandacht aan het klassieke tweetal van de vestiging van het voorkeursrecht en de toepassing van artikel 26 Wvg. Verder komt aan de orde een aantal civielrechtelijke geschillen waarin de Wvg een prominente rol speelt. Wij sluiten traditiegetrouw af met een vooruitblik naar de toekomst.
Auteur(s)J.A.M.A. Sluysmans , W.J.E. van der Werf
Pagina600-616
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVerslag jaarvergadering Vereniging voor Agrarisch Recht
CiteertitelAgr.r. 2005, p. 617
SamenvattingOp vrijdag 20 mei 2005 vond in de Balconzaal van Musis Sacrum te Arnhem de 46ste Algemene Leden Vergadering van de Vereniging voor Agrarisch Recht plaats. Deze vergadering bestond uit een wetenschappelijk deel en de huishoudelijke vergadering. In deze bijdrage zal ik het wetenschappelijk deel beschrijven. Het thema luidde: 'ZBO en PBO in de agrarische sector'. Er werd gediscussieerd aan de hand van drie preadviezen en drie interventies. Ik zal in deze bijdrage de hoofdlijnen schetsen van de aan de orde gestelde onderwerpen en de inhoud van de gevoerde discussies beknopt weergeven.
Auteur(s)S.J. Jonas
Pagina617-631
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVan landbouwbeleid, mededinging en co÷peratie tot veilig voedsel. 22e en 23e Europese Congres Agrarisch Recht
CiteertitelAgr.r. 2005, p. 632
SamenvattingHet ComitÚ EuropÚen de Droit Rural (CEDR) is het forum voor Europese juristen die zich bezig houden met agrarisch recht. Dit ComitÚ organiseert tweejaarlijks een congres met meerdere onderwerpen. Hieronder volgen de conclusies van de commissies. [...]
Auteur(s)L.P.J. Mertens
Pagina632-638
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetgeving en literatuur
TitelWetgeving en literatuur
CiteertitelAgr.r. 2005, p. 639
Pagina639-643
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelNationale Ombudsman, 14-10-2003, 2003/356
CiteertitelAgr.r. 2005/5306
SamenvattingBeŰindiging pachtovereenkomst. Bruikleenovereenkomsten.

(V. / Staatsbosbeheer).
Pagina649-652
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 02-03-2004, 02/468
CiteertitelAgr.r. 2005/5307
SamenvattingVerjaring. Stuiting. Ontvangst brief.
Samenvatting (Bron)Voor zover [appellant] zich wil beroepen op matiging van de schadevergoeding omdat hij voor het gehele melkquotum een bedrag van slechts f 29.086,40 heeft ontvangen en dat bedrag direct heeft aangewend ter betaling van zijn schuldeisers, wordt dit beroep verworpen. Uit rechtsoverweging 5.6 van het tussenarrest van 8 juli 2003 volgt dat het ervoor moet worden gehouden dat [appellant] het melkquotum voor een lagere prijs dan de destijds geldende marktwaarde heeft verkocht; dit komt voor zijn eigen risico en geeft geen aanleiding de mindere opbrengst mede ten laste van [ge´ntimeerde] te brengen. Ook de gestelde bestemming van het geld - betaling van schuldeisers - levert geen grond op om tot matiging over te gaan. Al met al heeft [appellant] onvoldoende feiten en omstandigheden aangevoerd ter onderbouwing van zijn kennelijke standpunt dat toekenning van volledige schadevergoeding tot kennelijk onaanvaardbare gevolgen in de zin van artikel 6:109 van het Burgerlijk Wetboek zou leiden.
Pagina652-658
UitspraakECLI:NL:GHARN:2004:AO7561
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelNationale Ombudsman, 26-08-2004, 2004/338
CiteertitelAgr.r. 2005/5308
SamenvattingVogelpest. Ruiming hobbypluimvee. Politiebijstand bij ruiming.

(O. / LNV).
Pagina658-660
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelNationale Ombudsman, 14-01-2004, 2004/005
CiteertitelAgr.r. 2005/5309
SamenvattingBrochure LNV. Verzuring door ammoniak. Wetenschappelijke onderbouwing.

(R. / LNV).
Pagina660-662
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAankondigingen
TitelAankondigingen
CiteertitelAgr.r. 2005, p. 644
Pagina644-645
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAgenda
TitelAgenda
CiteertitelAgr.r. 2005, p. 646
Pagina646-648
Artikel aanvragenVia Praktizijn