Bijblad Industrlële Eigendom

Uitgever Octrooicentrum Nederland
Tijdschrift Bijblad Industrlële Eigendom
Datum 17-10-2005
Aflevering 10
TitelDe uitleg en toepassing van Artikel 69 Europees Octrooiverdrag in Nederland. Over taaie nationale tradities (deel 2)
SamenvattingIII. E Rechtspraak. Veranderende benadering door lagere rechters. Veranderingen bij de Hoge Raad? Meyn / Stork (1989) en Ciba Geigy / Oté (1995).
Meyn / Stork.

De grote vraag was of de analyses en voorstellen van Pieroen tot veranderingen in de rechtspraak zouden leiden. Voor de Hoge Raad kwam de eerste gelegenheid om zich hierover uit te laten in de zaak Meyn / Stork. Het octrooi had betrekking op een inrichting voor het uithalen van slachtvogels. [...]
Auteur(s)J.J. Brinkhof
Pagina407-414
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 08-12-2004, ---
SamenvattingMultimedia display. Gezien advies Bureau IE octrooi nietig; geen belang bij verklaring van niet-inbreuk; voldoende belang bij verbod in hoofdzaak m.b.t. verdere publicaties over beweerde octrooi-inbreuk, maar niet m.b.t. het nog niet verleende Europees octrooi.

(Koninklijke Philips Electronics e.a. / De Koste & De Baet e.a.).
Pagina415-420
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 26-05-2005, 01/1284
SamenvattingWoord targa werd tijdens depot in 1971 niet als generieke aanduiding voor bepaald koetswerktype van een auto gebruikt; merk Targa bezat tijdens depot onderscheidend vermogen; enkele gebruik van 'targa' in domeinnaam is geen gebruik van de Targa-merken voor waren of diensten; geen normaal gebruik van Targa-merken van Fiat c.s.; naast gebruiksverbod heeft Porsche belang bij verval van de Targa-merken; gelet op merkrechten van Fiat c.s. en gebruik in andere landen, was het haar goed recht de dot-com-domeinnamen te registreren en te gebruiken.

(Dr. ing. h.c. F. Porsche / Targa Service en Dr. ing. h.c. F. Porsche / Fiat Auto).
Pagina421-426
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Assen, 22-12-2004, ---
SamenvattingWoord 'mediair' is noch gebruikelijk noch beschrijvend; verschil tussen de tekens door de woorden 'funktie' en 'bouw' vanwege hun beschrijvende karakter onvoldoende; overeenstemming tussen beide tekens; verwarringsgevaar; inbreuk op merk- en handelsnaamrechten van FunktieMediair; Funktiemediair is een door inburgering bekend merk, er is associatiegevaar.

(FunktieMediair / Bouwmediair e.a.).
Pagina426-430
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 22-12-2004, ---
SamenvattingSigarettenverpakking. Achthoekige verpakking is 'van huis uit' geschikt om tabaksproducten en verpakkingen daarvoor als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en om die waren te onderscheiden; uitsluiting van merkenrechtelijke bescherming van de vorm van een product of een verpakking alleen van toepassing indien het met de vorm bereikte technische effect daadwerkelijk voordeel oplevert; totaalindruk van de Cigaronne verpakkingen stemt in hoge mate overeen met vormmerk; gevaar voor indirecte verwarring.

(SPS Cigaronne e.a. / Reemtsma Cigarettenfabriken e.a.).

Pagina430-437
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 29-10-2004, ---
SamenvattingSolon. Diensten van eiseres en gedaagde zijn soortgelijk; merk en teken zijn identiek, dus indirect en direct verwarringsgevaar; eventueel minder onderscheidend vermogen kan aan inbreuk niet in de weg staan; merkinbreuk m.b.t. de handelsnamen Solon Invest en Solon ERP.

(Solon Management Consulting / Solon Groep e.a.).
Pagina437-441
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Arnhem, 24-12-2004, ---
SamenvattingGlasrenovatie Nederland. Eiseres en gedaagde hebben vanuit gemeenschappelijk belang besloten dezelfde handelsnaam te voeren; gedaagde heeft daarmee toen afstand gedaan van gebruik van zijn eigen handelsnaam; eiseres heeft wel oudste rechten maar geen alleenrecht op handelsnaam en kan overeenkomst met gedaagde naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet zonder meer opzeggen.

(Glasrenovatie Nederland / A.J. Bos, h.o.d.n. Glasrenovatie Nederland).
Pagina441-443
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Arnhem, 27-12-2004, ---
SamenvattingComputerprogramma Automate van Autonet auteursrechtelijk beschermd; alfabetische lijst van automerken en -types is geen verzameling gegevens waarop auteursrecht kan worden geclaimd; niet vast te stellen of Promasy's computerprogramma inbreuk maakt op auteursrecht; Promasy's hergebruik van door Autonet ontwikkelde databanken, door ze over te nemen in haar computerprogramma, is hergebruik in strijd met art. 2 Dw.

(Autonet / Promasy e.a.).
Pagina443-443
Artikel aanvragenVia Praktizijn