Notariaat magazine

Uitgever Sdu
Tijdschrift Notariaat magazine
Datum 24-10-2005
Aflevering 10
TitelSalomons in ledenvergadering: 'Nieuw elan door Hammerstein'
CiteertitelNotariaat, 2005, 6
SamenvattingUiteraard stond de inleiding van KNB-voorzitter Robert Salomons tijdens de jongste algemene ledenvergadering (7 oktober in Muziekcentrum Frits Philips in Eindhoven) geheel in het teken van het pas verschenen rapport van de Commissie Hammerstein. Salomons drukte het notariaat op het hart zich niet rijk te rekenen met het rapport.
Pagina6-9
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHammerstein: geen vast tarief, wel notaris bij koopcontract
CiteertitelNotariaat, 2005, 10
SamenvattingGeen terugkeer naar vaste tarieven in het notariaat. Dat is de heldere boodschap van de Commissie Hammerstein. Op 28 september werd de langverwachte evaluatie van de notariswet aangeboden aan minister Donner van Justitie. Die zal er volgende maand met de Tweede Kamer over debatteren. De minister zal zich dan onder meer uitspreken over de aanbeveling van de commissie de notaris verplicht in te schakelen in de zogenoemde obligatoire fase van koop van onroerendgoed.
Auteur(s)J. de Gruiter
Pagina10-11
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHammerstein: 'Notaris moet eerder ingeschakeld worden bij huizentransacties
CiteertitelNotariaat, 2005, 12
SamenvattingSinds eind september ligt het er: het rapport van de Commissie Evaluatie Wet op het notarisambt, kortweg de Commissie Hammerstein. In nog geen honderd pagina's wordt de toekomst van het notariaat beschreven. Een toekomst zonder vaste tarieven, maar met veel aandacht voor het ambtelijk karakter van het beroep. Een gesprek met commissievoorzitter Fred Hammerstein.
Auteur(s)J. Vijselaar
Pagina12-15
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelLekkerkerker over vervolg op 'Hammerstein': 'KNB moet investeren in het interne debat'
CiteertitelNotariaat, 2005, 16
SamenvattingKNB-directeur Geert Lekkerkerker is blij met het rapport van de Commissie Hammerstein. Vooral met het feit dat de commissie het beeld van de klassieke notaris overeind houdt en de professionele autonomie van de beroepsgroep benadrukt. Lekkerkerker ziet een belangrijke rol voor de KNB om draagvlak onder de leden te creŽren voor heldere beleidsregels.
Auteur(s)J. de Gruiter
Pagina16-17
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelWolfsen worstelt. 'Een goed rapport, maar verandert het de weerbarstige praktijk?
CiteertitelNotariaat, 2005, 18
SamenvattingAleid Wolfsen worstelt. De oud-rechter, tegenwoordig PvdA-woordvoerder Justitie, maakt zich zorgen over het notariaat. "Het bijzondere van de notaris is sluipenderwijs ondergesneeuwd door de commercie." Hij vraagt zich af of de knop kan worden omgezet door de aanbevelingen van de Commissie Hammerstein over te nemen, hoe logisch hij die ook vindt.
Auteur(s)J. de Gruiter
Pagina18-20
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Amsterdam, 25-08-2005, 39/2005 NOT
CiteertitelNotariaat, 2005, 24
SamenvattingNotaris onvoldoende waakzaam! Waarschuwing.
Samenvatting (Bron)Gelet op de omstandigheden had het op de weg van de notaris gelegen waakzaam te zijn voor mogelijke onregelmatigheden bij het tot stand komen van de hypothecaire geldlening. Deze omstandigheden bestonden o.a. uit de leeftijd van klagers, het feit dat de woning van klagers, een tot dat moment hypotheekvrij registergoed, zwaar met hypotheek werd belast en de wetenschap dat klagers voornemens waren het relatief grote bedrag van hypothecaire lening [ ....] te bestemmen voor belegging zulks op een moment dat na de hausse inzake beleggingen met geleend geld de -rampzalige- gevolgen daarvan algemeen bekend waren.
Pagina24-25
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2005:AU1891
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Amsterdam, 09-06-2005, 1009/04 NOT
CiteertitelNotariaat, 2005, 25
SamenvattingTijdige en duidelijke informatie omtrent de financiŽle consequenties van de notariŽle dienstverlening geboden. Ook als zich tijdens de dienstverlening nieuwe omstandigheden voordoen. Geen maatregel.
Samenvatting (Bron)De notaris had klaagster moeten informeren dat hij honorarium in rekening zou brengen en tevens een toelichting moeten geven omtrent de aard en de hoogte daarvan.
Pagina25-25
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2005:AT8669
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Amsterdam, 09-06-2005, 1336/2004 NOT
CiteertitelNotariaat, 2005, 25
SamenvattingDe notaris, die zaken in bewaring neemt, dient daarvoor een reÁu te verstrekken aan de rechthebbende. Waarschuwing.
Samenvatting (Bron)Ook al omdat de notaris klager had geadviseerd de nalatenschap beneficiair te aanvaarden had de notaris niet mogen volstaan met het vermelden van de zuivere aanvaarding in de verklaring van erfrecht, doch had hij klager hierover eerst moeten raadplegen.
Pagina25-25
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2005:AT8670
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelNotariskamer†Gerechtshof Amsterdam, 28-07-2005, 451/2004 NOT
CiteertitelNotariaat, 2005, 25
SamenvattingAls de leveringsakte van een registergoed bepalingen bevat die niet in de koopakte voorkomen, dient de notaris terzake onderzoek te doen en nadrukkelijk informatie te verschaffen. Berisping.
Samenvatting (Bron)Notaris heeft akte van levering gepasseerd zonder (voldoende) informatie en toelichting aan klager te geven. In afwijking van de koopovereenkomst heeft notaris in de akte van levering opgenomen dat het registergoed belast was met vier aanschrijvingen.
Pagina25-25
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2005:AU1303
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelFonds notarissen New Orleans: De gelukkigen missen een paar weken inkomsten...
CiteertitelNotariaat, 2005, 26
SamenvattingDe 'gelukkige' notarissen in New Orleans hebben een paar weken inkomsten gemist doordat het elektriciteitsnet plat lag. Anderen zijn echt alles kwijt geraakt. En hopen nu met de hulp van collega's weer een beetje op gang geholpen te worden. Een gesprek met Melva Cavanaugh van de Louisiana Notary Association.
Auteur(s)M. van Zaalen
Pagina26-27
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe incongruentie van het CPB
CiteertitelNotariaat, 2005, 33
SamenvattingIn september verscheen het rapport Competition and Quality in the Notary Profession van het Centraal Planbureau (zie het vorige Notariaat Magazine). Het zoveelste economisch getinte rapport waarmee het notariaat onder de loep wordt genomen, dit maal om te evalueren wat de nieuwe notariswet heeft gedaan met de concurrentie binnen het notariaat en de kwaliteit van de dienstverlening. De concurrentie overstijgt het niveau van halverwege de jaren negentig niet, terwijl de kwaliteit danig onder druk lijkt te staan, zo concludeert het CPB.
Auteur(s)J.A.M. Janssens
Pagina33-33
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVan Mourik over 'Hammerstein': 'Vaste tarieven zijn ťcht verleden tijd'
CiteertitelNotariaat, 2005, 36
Samenvatting'Vaste tarieven' was his middle name. Maar commissielid, hoogleraar en notaris Martin Jan van Mourik heeft dit pleidooi niet gewonnen. Want het rapport van de commissie Hammerstein maakt voor eens en altijd duidelijk: vaste tarieven behoren tot de verleden tijd. Toch is Van Mourik tevreden met het eindresultaat. En onderschrijft hij alle aanbevelingen. Inclusief die waarin staat dat vrije tarieven gehandhaafd blijven. Ook al verklaarde hij ruim een jaar geleden in Notariaat Magazine nog de oorlog aan iedere pleitbezorger van het vrije tarief.
Auteur(s)J. Vijselaar
Pagina36-37
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelNotariaat blij verrast door rapport Hammerstein: 'Notaris die hoopte op vast tarief kan hier vrede mee hebben'
CiteertitelNotariaat, 2005, 40
SamenvattingTevredenheid alom. En opluchting. "Het rapport schetst het beeld van de klassieke notaris, maar dan in 2005. Hiermee kan iedere notaris en iedere kandidaat uit de voeten. Voor hetzelfde geld was er een rapport verschenen met de strekking: de notaris is overbodig." Notariaat Magazine nodigt twee notarissen en een kandidaat-notaris aan tafel voor een eerste beschouwing van het Hammerstein-rapport. Ze zijn het vaak met elkaar eens.
Auteur(s)J. de Gruiter , J. Vijselaar
Pagina40-43
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDox Verschuren, eerste notaris onder de nieuwe notariswet: 'Vijfjarig jubileum? Helemaal vergeten te vieren!'
CiteertitelNotariaat, 2005, 46
SamenvattingZe had geen idee hoe het verder zou gaan, maar haar ondernemingsplan lag in ieder geval als eerste in de brievenbus van het Bureau Financieel Toezicht. En daar was het kandidaat-notaris Dox Verschuren in de herfstnacht van 30 september op 1 oktober 1999, klokslag twaalf uur, om te doen. Zes jaar later, enkele dagen voor het verschijnen van het evaluatierapport van de Commissie Hammerstein, blikt ze vanuit haar 'eigen winkeltje' in Zederik terug op die ludieke actie van toen.
Auteur(s)M. Hooimeijer
Pagina46-48
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Amsterdam, 09-06-2005, 959/2004 NOT
CiteertitelNotariaat, 2005, 25
SamenvattingTijdelijke en duidelijke informatie omtrent financiŽle consequenties.
Samenvatting (Bron)De notaris had op enig moment tijdens het gesprek klaagster moeten waarschuwen dat het karakter van het gesprek was veranderd en dat niet langer gesproken kon worden van een kennismakingsgesprek. Daarbij had de notaris een indicatie van de hieraan verbonden kosten moeten geven.
Pagina25-25
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2005:AT8665
Artikel aanvragenVia Praktizijn