Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 22-10-2005
Aflevering 7238
TitelDie dekselse termijnen! Door goedbedoelde initiatieven komt bezwaarmaker van de regen in de drup
CiteertitelGst. 2005, 154
SamenvattingBestuursorganen moet hun zaakjes op orde hebben. Beslissingen moet tijdig genomen worden. De samenleving accepteert terecht niet meer dat dossiers te lang in de la blijven liggen. Veel initiatieven zijn daarom de laatste jaren genomen om tot versnelling van de besluitvorming bij de overheid te komen. Die initiatieven zijn goed bedoeld. Maar houden ze wel altijd genoeg rekening met de praktijk? En werken ze soms niet averechts voor de burger? In deze bijdrage wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten die spelen bij de behandeling van bezwaarschriften.
Auteur(s)F.G.M. de Laat
Pagina565-571
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Rotterdam, 25-08-2005, 05/2972
CiteertitelGst. 2005, 155
SamenvattingSluiting coffeeshop voor een jaar. Voorzieningenrechter treft voorlopige voorziening hangende bezwaar door sluitingstermijn te halveren tot een half jaar. (Rotterdam).
Samenvatting (Bron)Sluiting van coffeeshop Greenhouse (Rotterdam) voor een jaar. De voorzieningenrechter treft een voorlopige voorziening hangende bezwaar door de sluiting te handhaven voor een half jaar. Met een dergelijke voorziening - die er op neerkomt dat hangende bezwaar de hoofdzaak wordt afgedaan - past de voorzieningenrechter in feite art. 7:1a Algemene wet bestuursrecht toe.
AnnotatorL.J.J. Rogier
Pagina572-575
UitspraakECLI:NL:RBROT:2005:AU1582
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 09-02-2005, 200403494/1
CiteertitelGst. 2005, 156
SamenvattingBestuursdwangaanschrijving tot verwijdering borden en lichtmast restaurant. Keuzemogelijkheid verdraagt zich niet met de rechtszekerheid. Voor lichtmast is indertijd bouwvergunning verleend. Verbod verordening blijft buiten toepassing. Doorlopen voorlopige voorziening. (Noord-Brabant).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 april 2003 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant (hierna: het college) appellante onder aanzegging van bestuursdwang aangeschreven om binnen zes weken twee lichtbakken met het opschrift Restaurant [naam], een lichtmast met het opschrift Chinees-Indisch specialiteitenrestaurant [naam] en een bord met het opschrift Restaurant [naam], inclusief de constructies ten behoeve daarvan, geplaatst op een perceel gelegen in de gemeente [plaats], kadastraal bekend gemeente [plaats], sectie [], nummer [], te verwijderen en verwijderd te houden.
AnnotatorL.J.J. Rogier
Pagina575-577
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS5522
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 13-05-2005, C04/046HR
CiteertitelGst. 2005, 157
SamenvattingDwangsom, dwangbevel. Invordering, executie. Verzet. Overgangsrecht. Analoge toepassing art. 6:11 Awb (Doetinchem).
Samenvatting (Bron)13 mei 2005 Eerste Kamer Nr. C04/046HR JMH Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: [Eiser], wonende te [woonplaats], EISER tot cassatie, advocaat: mr. T.F.E. Tjong Tjin Tai, t e g e n DE GEMEENTE DOETINCHEM, gevestigd te Doetinchem, VERWEERSTER in cassatie, advocaat: mr. E. Grabandt. 1. Het geding in feitelijke instanties...
AnnotatorJ.A.E. van der Does
Pagina577-580
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AS8377
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 11-03-2005, C03/301HR
CiteertitelGst. 2005, 158
SamenvattingFormele rechtskracht. Onrechtmatige daad. Toerekening schade. Subsidie (Rozendaal).
Samenvatting (Bron)11 maart 2005 Eerste Kamer Nr. C03/301HR RM/JMH Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: [Eiser], wonende te [woonplaats], EISER tot cassatie, advocaat: mr. H.J.W. Alt, t e g e n DE GEMEENTE ROZENDAAL, zetelende te Rozendaal, VERWEERSTER in cassatie, advocaat: mr. B.T.M. van der Wiel. 1. Het geding in feitelijke instanties...
AnnotatorJ.A.E. van der Does
Pagina580-583
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AR6660
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 27-07-2005, 200203803/1
CiteertitelGst. 2005, 159
SamenvattingHerhaalde aanvraag. Geen nieuwe feiten of veranderde omstandigheden, art. 4:6 Awb. Wraking rechtbank in hoger beroep uitgesloten. Geen misbruik procesrecht. (Enschede).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 juni 2001 heeft het college van burgemeester en wethouders van Enschede (hierna: het college) met toepassing van artikel 4:6, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) afgewezen het verzoek van appellant om de op 17 januari 1990 aan Dunehold B.V. verleende bouwvergunning voor het bouwen van elf seizoensverblijven op een terrein aan de Oude Deldenerweg te Boekelo (hierna: de bouwvergunning) in te trekken.
AnnotatorJ. de Vries
Pagina583-587
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU0147
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 04-05-2005, 200404397/1
CiteertitelGst. 2005, 160
SamenvattingVrijstelling ex art. 19 lid 1 WRO en bouwvergunning voor drie woningen en acht maisonnettes. Beoordeling ernst inbreuk op vigerend bestemmingsplan mede aan de hand van in dat plan opgenomen vrijstellings- en wijzigingsbevoegdheden. Voorrangsregeling ex art. 9 Wonw ook toepasselijk in procedure ex art. 19 lid 1 WRO. (Bodegraven).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 april 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Bodegraven (hierna: het college) aan [vergunninghouder] met toepassing van artikel 19, eerste lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling en bouwvergunning verleend voor de bouw van acht woningen (maisonnettes) en drie winkels op het perceel kadastraal bekend gemeente [plaats], sectie [], nummers [], plaatselijk bekend [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel).
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina587-590
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT5113
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 14-09-2005, 200410310/1
CiteertitelGst. 2005, 161
SamenvattingReactie op verzoek om te zorgen dat openbare weg in goede staat komt te verkeren. Geen besluit ex art. 1:3 Awb. (Tytsjerksteradiel).
Samenvatting (Bron)Bij brief van 11 november 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel (hierna: het college) appellant naar aanleiding van zijn verzoek om ervoor te zorgen dat de Mūntsegroppe in goede staat komt te verkeren, medegedeeld dat het noordelijk deel van dit zandpad over het algemeen goed berijdbaar is en dat ten aanzien van het zuidelijk, soms slecht begaanbare, deel compenserende maatregelen zijn getroffen.
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina590-592
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU2620
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 04-05-2005, 200407210/1
CiteertitelGst. 2005, 162
SamenvattingLast onder dwangsom tot verwijdering van framewerk van steigerbuizen dat is geplaatst t.b.v. bouw van overkappingen. Geen bouwwerk. (Soest).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 februari 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Soest (hierna: het college) appellant onder oplegging van een dwangsom gelast een op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel) geplaatst bouwwerk bestaande uit een framewerk van steigerbuizen te verwijderen.
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina592-594
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT5123
Artikel aanvragenVia Praktizijn