Journaal bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Journaal bestuursrecht
Datum 11-10-2005
Aflevering 18
TitelToepassing van Europese richtlijnbepalingen door decentrale overheden
CiteertitelJBa 2005/262
SamenvattingEuropees recht is niet het meest toegankelijke rechtsgebied en regelmatig is onduidelijkheid troef. Er is veel regelgeving die niet altijd uitblinkt in helderheid en rechtspraak op Europees niveau die de praktijk bij herhaling weinig houvast biedt. Een van de lastige Europese onderwerpen waar lagere bestuursorganen mee te maken hebben, betreft de toepassing door bestuursorganen van Europese richtlijnen die niet of onjuist zijn omgezet in nationale regelgeving.
Auteur(s)E.M.T.A. G÷ertz
Pagina274-276
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 21-09-2005, 200501899/1
CiteertitelJBa 2005/263
SamenvattingBelanghebbende. Collectieve belangen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 november 2004 heeft appellant (hierna: de burgemeester) aan de vennootschap onder firma "De Stoffenbeurs" vergunning verleend voor het houden van een stoffenbeurs in de Zeelandhallen te Goes op 18 maart 2005.
Pagina277-277
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU2996
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 28-09-2005, 200407985/1
CiteertitelJBa 2005/264
SamenvattingOntwerp-besluit. Uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure. Besluit.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 augustus 2004, kenmerk 2004-29/22, heeft verweerder na gedeeltelijke vernietiging door de Afdeling bij uitspraak van 14 juli 2004, kenmerk 200305668/1, van de bij besluit van 1 juli 2003, kenmerk 022/03, aan [vergunninghouders] verleende vergunning als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid van de Wet milieubeheer voor het oprichten en in werking hebben van een champignonkwekerij aan de [locatie] te [plaats], kadastraal bekend gemeente [plaats], sectie [], nummers [], aan die vergunning een nieuw voorschrift verbonden.
Pagina277-278
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU3345
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 28-09-2005, 200500147/1
CiteertitelJBa 2005/265
SamenvattingBestuursdwang. Overtreder. Afvalstoffen.
Samenvatting (Bron)Op 14 september 2004 heeft verweerder ten aanzien van appellant bestuursdwang toegepast ter zake van het, in strijd met artikel 4.2.11, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam, in samenhang met artikel 9 van het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffen gemeente Rotterdam, ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen aan de [locatie], ter hoogte van nummer [], te [plaats]. De bestuursdwang heeft bestaan in het verwijderen van de afvalstoffen. Bij brief van 13 oktober 2004, kenmerk STZ HA nr.: 04/0416, is deze beslissing tot toepassing van bestuursdwang op schrift gesteld. Daarbij heeft verweerder kenbaar gemaakt dat de kosten voor het verwijderen, zijnde een bedrag van 59,00, voor rekening van appellant komen.
Pagina278-278
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU3392
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 21-09-2005, 200410280/1
CiteertitelJBa 2005/266
SamenvattingDwangsom. Overtreder.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 september 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Maasdriel (hierna: het college) [ de V.O.F.] onder oplegging van dwangsommen gelast ten aanzien van het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel) werkzaamheden, zowel in de bedrijfsgebouwen als daarbuiten, die geen binding hebben met de agrarische sector, te staken, te weten het op- en overslaan van grond, zand, puin etc., bestratings- en andere civieltechnische materialen en ook het, al dan niet tijdelijk, breken van puin; de bewoning van de unit te staken en de unit, de portable cabin en de zeecontainer te verwijderen.
Pagina278-278
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU2978
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 28-09-2005, 200410532/1
CiteertitelJBa 2005/267
SamenvattingDwangsom. Overtreder.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 mei 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Westvoorne (hierna: het college) appellant gelast de illegale werkzaamheden op het perceel [locatie] te [plaats] met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden, onder oplegging van een dwangsom van 10.000,00 per dag of daggedeelte dat de bouwwerkzaamheden worden voortgezet, met een maximum van 200.000,00.
Pagina278-279
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU3350
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 28-09-2005, 200410533/1
CiteertitelJBa 2005/268
SamenvattingDwangsom. Geadresseerde. Verbeuring.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 mei 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Westvoorne (hierna: het college) appellant gelast de illegale werkzaamheden op het perceel [locatie] te [plaats] met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden, onder oplegging van een dwangsom van 10.000,00 per dag of daggedeelte dat de bouwwerkzaamheden worden voortgezet, met een maximum van 200.000,00.
Pagina279-279
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU3350
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 28-09-2005, 200410538/1
CiteertitelJBa 2005/269
SamenvattingDwangsom. Bijzondere omstandigheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 oktober 2003 heeft appellant sub 2 (hierna: het college) appellante sub 1 gelast de illegale werkzaamheden op het perceel Windgatseweg 2 te Rockanje met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden, onder oplegging van een dwangsom van 20.000,00 voor elke dag of gedeelte van een dag dat de bouwwerkzaamheden worden voortgezet, met een maximum van 800.000,00.
Pagina279-280
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU3352
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 28-09-2005, 200407665/1
CiteertitelJBa 2005/270
SamenvattingBeroepschrift. Beroepsgronden. Zorgvuldigheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 juli 2004 heeft verweerder aan de vennootschap onder firma "Animal Plus V.O.F." een vergunning als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wet milieubeheer verleend voor het veranderen van een dierenpension en trimsalon op het perceel Knoevenoordstraat 65 te Brummen, kadastraal bekend gemeente Brummen, sectie E, nummer 2714. Dit besluit is op 5 augustus 2004 ter inzage gelegd.
Pagina280-280
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU3382
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 21-09-2005, 200500561/1
CiteertitelJBa 2005/271
SamenvattingMotivering. Belangenafweging.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 mei 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Gennep (hierna: het college) een voetgangersgebied ingesteld voor onder meer de Niersstraat vanaf de Markt tot de Niersweg te Gennep, middels plaatsing van de borden parkeerschijf-zone en einde parkeerschijf-zone en bepaald dat bevoorradingsverkeer is toegestaan gebruik te maken van het genoemde gebied middels plaatsing van onderborden met de tekst "Expeditieverkeer toegestaan ma. t/m vr. van 07.00 uur - 12.00 uur en van 17.00 uur - 19.00 uur".
Pagina280-281
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU2999
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 28-09-2005, 200410303/1
CiteertitelJBa 2005/272
SamenvattingProceskosten. Kennelijk onredelijk gebruik procesrecht.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 juli 2003 heeft appellant met toepassing van artikel 19, tweede lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening aan [vergunninghouder] vrijstelling en bouwvergunning verleend voor de bouw van 53 woningen op de percelen kadastraal bekend gemeente Oostflakkee, sectie [], nummers [], plaatselijk bekend het [locatie] te Oude-Tonge.
Pagina281-281
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU3397
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 28-09-2005, 200503087/1
CiteertitelJBa 2005/273
SamenvattingHerziening. Buitengewoon rechtsmiddel.
Samenvatting (Bron)Bij uitspraak van 16 maart 2005, in zaak no. 200406209/1, heeft de Afdeling het door verzoeker ingestelde hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Middelburg van 30 juni 2004 in het geding tussen verzoeker en het college van burgemeester en wethouders van Veere (hierna: het college) ongegrond verklaard. Deze uitspraak is aangehecht.
Pagina281-281
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU3402
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 21-09-2005, 200502262/1
CiteertitelJBa 2005/274
SamenvattingEVRM. Bestemmingsplan. Goedkeuring.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 juni 2004 heeft de gemeenteraad van De Marne, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 mei 2004, het bestemmingsplan "Kleine kernen" vastgesteld.
Pagina282-282
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU2986
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelAgenda
CiteertitelJBa 2005/
Pagina283-283
Artikel aanvragenVia Praktizijn