Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht
Datum 27-10-2005
Aflevering 10
TitelGevecht der generaties
CiteertitelSR 2005, 64
SamenvattingIn juli van dit jaar werd een prepensioenakkoord gesloten tussen de werkgevers- en werknemersorganisaties in de sector overheid en onderwijs (zie voor het akkoord www.abp.nl). Het akkoord wijzigt de bestaande ABP-pensioenregelingen om te voldoen aan de Wet aanpassing fiscale behandeling van VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling (Wet VPL, Stb. 2005, 115).
Auteur(s)A.G. Veldman
Pagina323-324
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCAO bij de overheid: is er nog wel reden voor een apart overlegstelsel bij de overheid?
CiteertitelSR 2005, 65
SamenvattingIn Sociaal Recht is in de reeks over het CAO-recht de laatste jaren aandacht besteed aan verschillende vraagstukken die te maken hebben met het collectief arbeidsrecht. In dit artikel komt een op het eerste gezicht vreemde eend in de bijt van het CAO-recht aan de orde: de CAO bij de overheid. Hoewel de titel van dit artikel wat misleidend is - bij de overheid is immers geen sprake van een CAO in de zin van art. 1 Wet CAO - is er wel alle reden om aandacht te besteden aan de arbeidsvoorwaardenvorming bij de overheid. [...] In dit artikel gaat de auteur nader in op een aantal kenmerkende elementen van de collectieve arbeidsvoorwaardenvorming bij de overheid. [...]
Auteur(s)L.C.J. Sprengers
Pagina325-334
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKnelpunten in het vreemdelingenrecht
CiteertitelSR 2005, 66
SamenvattingDe Nederlandse wet- en regelgeving bevat vele bepalingen teneinde de toelating van 'vreemdelingen' tot Nederlands grondgebied dan wel de Nederlandse arbeidsmarkt in goede banen te leiden. Uitgangspunt daarbij is dat een restrictief toelatingsbeleid gevoerd wordt. Opmerkelijk is dat het de overheid, ondanks alle wet- en regelgeving, niet schijnt te lukken een waterdicht systeem te creŽren dat de wens van de overheid - het enerzijds moeilijk maken voor bepaalde vreemdelingen om in Nederland te werken - doet uitkomen. In dit artikel stellen de auteurs de achtergrond van de Wet arbeid vreemdelingen ('WAV') aan de orde en wordt de procedure voor het aanvragen van een tewerkstellingsvergunning besproken. Ook besteden zij aandacht aan de kennismigrantenregeling. Op de verblijfsstatus van de vreemdeling zal evenwel niet worden ingegaan.
Auteur(s)M.E.M. van Delft-van Thiel , M. Koster
Pagina335-341
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Amsterdam, 14-04-2005, 00947/04
CiteertitelSR 2005, 67
SamenvattingUitleg van (deels) obligatoire afspraken tussen CAO-partijen. CAO-bepalingen; CAO-norm; Haviltex-criterium.
AnnotatorS.F. Sagel
Pagina342-346
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Amsterdam, 05-07-2005, 493/2005 OK
CiteertitelSR 2005, 68
SamenvattingTe beperkte taakopvatting Raad van Toezicht. Adviesrecht; Raad van Toezicht.
AnnotatorR.H. van het Kaar
Pagina346-348
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 20-05-2005, C04/065HR
CiteertitelSR 2005, 69
SamenvattingHet pensioen van de uitzendkracht; is de regeling van de uitlener of van de inlener van toepassing? Pensioen; uitzendkrachten.
Samenvatting (Bron)20 mei 2005 Eerste Kamer Nr. C04/065HR JMH Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: de stichtingen 1. STICHTING TOT ONTWIKKELING EN SCHOLING VAN WERKNEMERS IN AGRARISCHE SECTOREN, 2. STICHTING TER ONDERSTEUNING VAN ACTIVITEITEN OP HET GEBIED VAN DE VOORLICHTING, DE VORMING EN DE SCHOLING VAN WERKNEMERS IN DE LANDBOUW, 3. STICHTING UITVOERING WW-AANVULLING AGRARISCHE SECTOREN, 4. STICHTING GEZONDHEIDSZORG AGRARISCHE SECTOREN (voorheen genaamd de Stichting Gezamenlijke Arboservice), 5. STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE LANDBOUW, 6. STICHTING UITTREDING WERKNEMERS AGRARISCHE SECTOREN, alle gevestigd te Zoetermeer, EISERESSEN tot cassatie, advocaat: mr. M.H. van der Woude, t e g e n [Verweerster], gevestigd te [vestigingsplaats], VERWEERSTER in cassatie, advocaten: mrs. A.J. Swelheim en S.F. Sagel. 1. Het geding in feitelijke instanties...
AnnotatorA.W. Rutten
Pagina348-352
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AS5255
Artikel aanvragenVia Praktizijn