Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Datum 25-10-2005
Aflevering 8
TitelAmbtshalve toetsing afgebakend. De plaats van ambtshalve toetsing in het bestuursprocesrecht in nationaal- en Europeesrechtelijk perspectief
CiteertitelNTB 2005, 34
SamenvattingAmbtshalve toetsing door de bestuursrechter houdt in dat hij zelfstandig, zonder dat partijen hem daarom hebben gevraagd, toetst aan bepaalde rechtsregels. In de praktijk rijst echter steeds weer onduidelijkheid over waarom en wanneer ambtshalve toetsing moet of mag plaatsvinden en hoe deze toetsing moet worden onderscheiden van andere zoals ambtshalve aanvulling van rechtsgronden. Voorts wordt steeds vaker de vraag gesteld of het Europese recht het leerstuk van ambtshalve toetsing een nieuwe dimensie geeft. Auteur bespreekt deze twee vragen.
Auteur(s)D. Brugman
Pagina265-277
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelConcentratie en Effectiviteit
CiteertitelNTB 2005, 35
SamenvattingVanuit het perspectief van de bestuursrechtelijke advocaten kan op zich begrip worden opgebracht voor de dogmatisch verantwoorde en in de tijd gezien standvastige benadering van Prof. De Haan, waarbij tevens indachtig het poldermodel wordt gestreefd naar een zo pragmatisch mogelijke oplossing. [...]
Auteur(s)A. ten Veen
Pagina278-279
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelReactie op het voorstel De Haan inzake de rechterlijke organisatie
CiteertitelNTB 2005, 36
SamenvattingDe Haan wil de integratie van de bestuursrechtspraak in de gewone rechterlijke organisatie voltooien. Daarin staat hij niet alleen. Hij lanceert hiertoe een onorthodox plan dat aandacht verdient.
Auteur(s)R.J.N. Schlössels
Pagina280-281
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelBijzondere bestuursrechtelijke colleges: opheffen wegens behaald succes
CiteertitelNTB 2005, 37
SamenvattingDe discussie over de verdere integratie van de bestuursrechtspraak in de gewone rechterlijke macht wordt op twee niveau's gevoerd: een principieel en meer uitvoeringstechnisch. Daarnaast spelen volgens mij ook meer gevoelsmatige aspecten een rol, al worden die niet altijd zo duidelijk benoemd.
Auteur(s)J.L. Verbeek
Pagina282-283
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHarmonisatie van de rechterlijke macht en de eenwording van het bestuursrecht
CiteertitelNTB 2005, 38
SamenvattingIn het vorige nummer van het NTB is De Haan op prikkelende wijze ingegaan op de derde fase herziening rechterlijke organisatie en hoe deze weer in beweging gezet zou kunnen worden. Vier auteurs reageren op dit artikel, gevolgd door een naschrift van De Haan.
Auteur(s)Ch.J. Langereis
Pagina284-285
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelAntwoord op vorenstaande reacties
CiteertitelNTB 2005, 39
SamenvattingDe redactie van het NTB is zo vriendelijk geweest een viertal reacties te vragen op mijn in het vorige nummer gepubliceerde 'Compromisvoorstel integratie rechterlijke macht'.
Auteur(s)P. de Haan
Pagina286-287
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVerwachting. Omgangsvormen tussen hoogste rechters
CiteertitelNTB 2005, 40
SamenvattingEnige tijd geleden heeft de belastingkamer van de Hoge Raad een uitspraak gedaan over de bezwaarschriftprocedure die duidelijk afwijkt van de jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak. Het ging over de ontvankelijkheid van het bezwaarschrift, dat mogelijk te laat was ingediend.
Auteur(s)M. Scheltema
Pagina288-289
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKroniek - Europees bestuursrecht
CiteertitelNTB 2005, 41
SamenvattingDe belangrijkste gebeurtenis voor deze kroniek in de afgelopen periode was uiteraard het Franse en Nederlandse 'non' en 'nee' bij de referenda over de Europese Grondwet. [...] De Europese top heeft inmiddels een reflectieperiode ingelast om na te denken hoe het verder moet met de Europese Grondwet en met Europa in het algemeen. In sommige landen is het ratificatieproces stopgezet; in andere gaat de ratificatie van de Grondwet gewoon door.
Auteur(s)A.P.W. Duijkersloot , R.J.G.M. Widdershoven
Pagina290-303
Artikel aanvragenVia Praktizijn