Vastgoedrecht

Uitgever Uitgeverij Paris
Tijdschrift Vastgoedrecht
Datum 03-11-2005
Aflevering 5
TitelOver de kwaliteit van lucht
CiteertitelVGR 2005, p. 119
SamenvattingColumn
Auteur(s)L.C. Brinkman
Pagina119-119
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelWet waardering onroerende zaken
CiteertitelVGR 2005, p. 120
SamenvattingDat onroerende zaken in Nederland in het kader van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) gewaardeerd worden en vervolgens onderwerp zijn van heffing van onroerendezaakbelastingen, is bepaald niet nieuw. Voor sommige onroerende zaken spelen bijzondere aspecten in de waardering alsmede in de heffing een bijzondere rol. Een voorbeeld van een dergelijke onroerende zaak is een bouwterrein. In het onderstaande artikel ga ik in op aspecten die een rol spelen bij de waardering van dergelijke objecten. Met name de invloed van het bestemmingsplan op de waardering van onroerende zaken is onderwerp van discussie in meerdere procedures. Tevens komt aan de orde de vraag wanneer sprake is van 'gebruik' in de zin van de onroerendezaakbelastingen en de tariefstelling bij bouwterreinen.
Auteur(s)C.S. Oude Lohuis
Pagina120-122
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelBodem
CiteertitelVGR 2005, p. 123
Samenvatting-Lopende wet- en regelgeving; -Voortgang saneringsoperatie; -Jurisprudentie.

In mijn vorige kronieken voor dit tijdschrift heb ik ruim aandacht besteed aan de voortgang van het wetsvoorstel met wijzigingen van de Wet bodembescherming. [...]
Auteur(s)G.A. van der Veen
Pagina123-124
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGrondbeleid. Onteigening, zelfrealisatie en particulier opdrachtgeverschap
CiteertitelVGR 2005, p. 124
SamenvattingOnteigening is een 'ultimum remedium'. Volgens vaste jurisprudentie van de Kroon betekent dit dat in het kader van een voorgenomen onteigening moet worden aangetoond, dat zonder de voorgestelde grondverwerving door de gemeente het doel waarvoor onteigend wordt niet of niet in de door de gemeente gewenste vorm te bereiken is: de onteigening moet met ander woorden noodzakelijk zijn.
Auteur(s)J.F. de Groot
Pagina124-126
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelMilieu. Toekomstige ontwikkelingen in het milieurecht
CiteertitelVGR 2005, p. 126
SamenvattingMet dit titel zou deze rubriek kunnen gaan over wat er in de toekomst allemaal staat te gebeuren in het milieurecht, maar dat is niet de bedoeling.
Auteur(s)B.J. Walraven
Pagina126-127
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRuimtelijke ordening. De uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb en de wijzigingen in de Wet op de Ruimtelijke Ordening en de Woningwet
CiteertitelVGR 2005, p. 128
SamenvattingOp 1 juli is de Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure (u.o.v.) Awb in werking getreden. [...] In deze column wordt een eerste indicatie gegeven van de gevolgen van die wijzigingen. Ook het overgangsrecht komt aan de orde.
Auteur(s)E.M.A. van der Riet
Pagina128-129
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRuimtelijke ordening. Besluit luchtkwaliteit 2005 in werking getreden
CiteertitelVGR 2005, p. 130
SamenvattingColumn.
Auteur(s)L. van Schie-Kooman
Pagina130-130
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelSamenwerkingsvormen. Vereenvoudiging en flexibilisering van BV-recht: aanleiding en voorontwerp eerste tranche
CiteertitelVGR 2005, p. 130
SamenvattingOp 11 februari 2005 is de eerste tranche van een ambtelijk voorontwerp voor een wetsvoorstel met een concept voor een memorie van toelichting gepubliceerd. De eerste tranche heeft betrekking op 'orgaanstructuur en bevoegdheden' en 'aandelen en certificaten'. [...]
Auteur(s)R.J.A. van Wijk
Pagina130-132
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHuurrecht. Bestaat er een vergoedingsplicht voor de verhuurder indien de huurder verbeteringen aan het gehuurde heeft aangebracht?
CiteertitelVGR 2005, p. 133
SamenvattingHet komt steeds vaker voor dat huurders ingrijpende wijzigingen aan het gehuurde aanbrengen. Winkelruimtes worden vaak als casco verhuurd waarna de huurder de winkel geheel naar eigen wensen inricht. [...]
Auteur(s)J. Winter-Bossink
Pagina133-134
Artikel aanvragenVia Praktizijn