AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 12-11-2005
Aflevering 41
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 06-07-2005, 65731/01, 65900/01
CiteertitelAB 2005/376
SamenvattingEigendomsbescherming voor alle socialezekerheidsrechten.

(Stec e.a. / Verenigd Koninkrijk).
AnnotatorF.J.L. Pennings
Pagina1989-2001
UitspraakECLI:CE:ECHR:2005:0706JUD006573101
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 03-08-2005, 200500581/1
CiteertitelAB 2005/377
SamenvattingGeen bezwaar en beroep mogelijk tegen een op grond van art. 169 lid 3 Gemeentewet genomen besluit.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 juni 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Amersfoort (hierna: het college) het verzoek van appellant om inzage te krijgen in een op dinsdag 18 mei 2004 in het college besproken rapport van [persoon] inzake de zogenoemde kwestie Vahstal afgewezen.
AnnotatorP.J. Stolk
Pagina2001-2003
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU0395
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 27-07-2005, 200502565/1
CiteertitelAB 2005/378
SamenvattingBesluit.
AnnotatorI. Sewandono
Pagina2003-2005
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 22-07-2005, 200503814/1
CiteertitelAB 2005/379
SamenvattingBeslissing op bezwaar, heroverweging, gesplitst besluit.

(Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie / uitspraak in zaaknr. AWB 04/24379 van de Rechtbank 's-Gravenhage, nevenzittingsplaats Utrecht, van 30 maart 2005).
AnnotatorI. Sewandono
Pagina2005-2008
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 06-07-2005, 200407645/1
CiteertitelAB 2005/380
SamenvattingBelanghebbendheid bij kapvergunning; bewijslast.

(Appellanten / Het dagelijks bestuur van de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek van de Gemeente Rotterdam).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 juni 2003 heeft het dagelijks bestuur van de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek van de gemeente Rotterdam (hierna: het dagelijks bestuur) aan de directeur van de Dienst Gemeentewerken Rotterdam een kapvergunning verleend voor het rooien, toppen, afzetten, knotten danwel ringen van 2880 bomen met een stamdiameter variŽrend van 15 tot 60 cm in het Schiebroekse Park.
AnnotatorA.T. Marseille
Pagina2008-2013
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT8772
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 01-06-2005, 200500554/1
CiteertitelAB 2005/381
SamenvattingHet kostenverhaal op grond van art. 18.17 Wet milieubeheer betreft een beslissing ter voorbereiding van een privaatrechtelijke rechtshandeling (en valt onder de uitzondering van art. 8:3 Awb) dan wel een beslissing tot feitelijk handelen (en is in dat geval geen besluit), waartegen geen ontvankelijk bezwaar kan worden gemaakt.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 26 oktober 2004, kenmerk SB2004-23913, heeft verweerder krachtens artikel 18.17, eerste lid, van de Wet milieubeheer beslist dat de publiekrechtelijke rechtspersoon "Gemeente Den Haag" (hierna: de gemeente) de kosten die zij heeft gemaakt voor het verwijderen van in strijd met het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 1998 van de gemeente Den Haag (hierna: het Uitvoeringsbesluit) aangeboden huisvuil, zijnde een bedrag van 141,00, op appellant verhaalt.
AnnotatorH. Peters
Pagina2013-2019
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT6563
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 09-08-2005, AWB 04/840
CiteertitelAB 2005/382
SamenvattingDoden rund: verdacht van besmetting met BSE; tegemoetkoming in schade; ten onrechte verdenking en doding; zuiver schadebesluit; zelf in de zaak voorzien.
Samenvatting (Bron)Gezondheids- en welzijnswet voor dieren Tegemoetkoming ex art. 86
AnnotatorJ.H. van der Veen
Pagina2019-2023
UitspraakECLI:NL:CBB:2005:AU1362
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 28-07-2005, AWB 03/1360
CiteertitelAB 2005/383
SamenvattingMisleidende voorstelling van zaken, vooringenomenheid, omvang regelende bevoegdheid AFM, betekenis van EG-richtlijn en nationale geschiedenis voor NR; geen prejudiciŽle vraag; opleggen boete voldoende gemotiveerd.
Samenvatting (Bron)Wet toezicht effectenverkeer 1995
AnnotatorI.C. van der Vlies
Pagina2023-2031
UitspraakECLI:NL:CBB:2005:AU1360
Artikel aanvragenVia Praktizijn