Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht
Datum 16-11-2005
Aflevering 11
TitelKroniek van een aangekondigde dood
CiteertitelSR 2005, 70
Auteur(s)L.C.J. Sprengers
Pagina359-361
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe Gordiaanse knoop van samenlopende CAO's
CiteertitelSR 2005, 71
SamenvattingWerkgevers worden regelmatig geconfronteerd met het vraagstuk van samenloop van CAO's. Zij zijn verplicht in hun onderneming meer dan alleen hun 'eigen' CAO toe te passen, dat wil zeggen de CAO die betrekking heeft op hun hoofdactiviteiten en waaraan zij gewoonlijk door lidmaatschap van de CAO-partij aan werkgeverskant gebonden zijn. Bij een overname van een ander bedrijf of wanneer in de onderneming meerdere activiteiten worden verricht die onder de CAO vallen van die sector, moet ook een andere CAO worden toegepast. Dat is meestal niet wenselijk of geeft soms onverwachte gevolgen. In deze bijdrage wordt deze problematiek geanalyseerd. Is het zo erg dat samenloop zich voordoet? Kan het worden vermeden of voorkomen? En hoe dan?
Auteur(s)A.Ph.C.M. Jaspers
Pagina362-375
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHeeft de levensloopregeling toekomst?
CiteertitelSR 2005, 72
SamenvattingOns sociaal stelsel veroudert en onze samenleving vergrijst. Dit heeft ook het kabinet ingezien. In een poging om de toekomstige problemen het hoofd te kunnen bieden, heeft het kabinet de levensloopregeling ontwikkeld. Deze regeling treedt op 1 januari 2006 in werking. Na een korte schets van de regeling gaat de auteur in deze bijdrage na of de levensloopregeling inderdaad de oplossing is voor de problematiek van de vergrijzingsgolf. Zijn de verwachtingen ten aanzien van de levensloopregeling niet te hoog gespannen? Met andere woorden: heeft de levensloopregeling toekomst?
Auteur(s)J.J.M. Jansen
Pagina376-380
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 23-09-2005, C04/185HR
CiteertitelSR 2005, 73
SamenvattingLoonvordering; procesrecht; opzegging.
Samenvatting (Bron)23 september 2005 Eerste Kamer Nr. C04/185HR JMH Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: [Eiser], handelende onder de naam [A], wonende te [woonplaats], EISER tot cassatie, advocaat: mr. P.J.M. van Schmidt auf Altenstadt, t e g e n [Verweerder], wonende te [woonplaats], VERWEERDER in cassatie, advocaat: mr. R.F. Thunnissen. 1. Het geding in feitelijke instanties...
AnnotatorM.E.L. Fikkers
Pagina381-383
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AU1807
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 17-06-2005, C04/089HR
CiteertitelSR 2005, 74
SamenvattingOnrechtmatige daad; doorbraak van aansprakelijkheid; vereenzelviging.
Samenvatting (Bron)17 juni 2005 Eerste Kamer Nr. C04/089HR JMH/RM Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: 1. [Eiseres 1], 2. [Eiser 2], gevestigd, resp. wonende te [plaats], EISERS tot cassatie, advocaat: mr. E. Grabandt, t e g e n [Verweerster], wonende te [woonplaats], VERWEERSTER in cassatie, niet verschenen. 1. Het geding in feitelijke instanties...
AnnotatorM.D. Ruizeveld
Pagina383-387
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AS5103
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 06-07-2005, 65731/01, 65900/01
CiteertitelSR 2005, 75
SamenvattingEigendomsbescherming; socialezekerheidsrechten.
AnnotatorF.J.L. Pennings
Pagina387-388
UitspraakECLI:CE:ECHR:2005:0706JUD006573101
Artikel aanvragenVia Praktizijn