AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 19-11-2005
Aflevering 42
TitelHof van Justitie EG, 11-11-2004, C-216/02
CiteertitelAB 2005/384
SamenvattingUitsluiting van beroepsrecht tegen op gemeenschapsrecht gebaseerde nationale beslissing.

(÷sterreichische Zuchtverband fŁr Ponys, Kleinpferde und Spezialrassen / Burgerlšndische Landesregierung).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 11 november 2004. # Osterreichischer Zuchtverband fur Ponys, Kleinpferde und Spezialrassen tegen Burgenlandische Landesregierung. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Verwaltungsgerichtshof - Oostenrijk. # Vrij verkeer van goederen - Intracommunautair handelsverkeer in paardachtigen - Procedure voor erkenning van organisaties en verenigingen die stamboeken voor geregistreerde paardachtigen bijhouden of aanleggen - Artikel 2, lid 2, van beschikking 92/353/EEG. # Zaak C-216/02.
AnnotatorA.J.C. de Moor-van Vugt
Pagina2033-2040
UitspraakECLI:EU:C:2004:703
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 14-09-2005, 200500169/1
CiteertitelAB 2005/385
SamenvattingHandhaving. Begrip bouwwerk. Gebreken in gemeentearchief voor risico gemeente.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 september 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Halderberge (hierna: het college), voor zover hier van belang, het verzoek van [verzoeker] om handhavend op te treden tegen de vermeende illegale bouwwerken op en het vermeende strijdige gebruik van het perceel kadastraal bekend, sectie [], nr. [], plaatselijk bekend [locatie 1] te [plaats] en het aangrenzende perceel kadastraal bekend [plaats], sectie [], nummer [] (hierna: perceel [locatie 2]), afgewezen.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina2040-2043
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU2618
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 04-05-2005, 200404397/1
CiteertitelAB 2005/386
SamenvattingVrijstelling ex art. 19 lid 1 WRO. Bouwverordening blijft buiten toepassing voor zover vrijstelling bouwplan mogelijk maakt; inhoud bouwverordening wel van belang bij belangenafweging vrijstelling.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 april 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Bodegraven (hierna: het college) aan [vergunninghouder] met toepassing van artikel 19, eerste lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling en bouwvergunning verleend voor de bouw van acht woningen (maisonnettes) en drie winkels op het perceel kadastraal bekend gemeente [plaats], sectie [], nummers [], plaatselijk bekend [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel).
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina2043-2048
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT5113
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 10-08-2005, 200409932/1
CiteertitelAB 2005/387
SamenvattingOvergangsrecht. Afwijzing voorgenomen vestiging op perceel c en d betekent ook wraking van perceel a.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 februari 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Hardenberg (hierna: het college) appellanten onder oplegging van een dwangsom gelast het gebruik van het recreatieverblijf op [locatie a] te [plaats] (hierna: het perceel) voor permanente bewoning te beŽindigen en de vergroting bij dit recreatieverblijf te verwijderen.
AnnotatorJ.J. Fokke
Pagina2048-2052
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU0760
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 26-05-2005, 200502078/1
CiteertitelAB 2005/388
SamenvattingBesluit ter uitvoering aangevallen uitspraak, omvang geschil.

(Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie / Uitspraak van de Rb. 's-Gravenhage, nevenzittingsplaats Roermond, van 27 januari 2005).
AnnotatorI. Sewandono
Pagina2052-2055
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 27-04-2005, 200407251/1
CiteertitelAB 2005/389
SamenvattingOntbreken zorgvuldig onderzoek kapvergunning.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 januari 2004 heeft appellante (hierna: het college) een vergunning voor het vellen van negen eikenbomen verleend aan [vergunninghouder], de projectleider van de nieuwbouwwijk "Vrachelen III".
AnnotatorR.S. Wertheim
Pagina2055-2057
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT4689
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 25-08-2005, AWB 04/130 en 04/386
CiteertitelAB 2005/390
SamenvattingSubsidie: project 'Innovatieve vleeswaren voor nieuwe markten'; subsidieverlening naar rangorde doelstellingen (tenderkarakter subsidie); uitvoering niet conform projectplan; niet verdere voortzetting project; vaststelling subsidie op nihil en terugvordering voorschotten; proportionele bijdrage?

(Boekos Food Group BV / Minister van Economische Zaken).
Samenvatting (Bron)Kaderwet EZ-subsidies Besluit subsidies technologische samenwerkingsprojecten
AnnotatorJ.H. van der Veen
Pagina2057-2063
UitspraakECLI:NL:CBB:2005:AU2849
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 30-06-2005, AWB 05/145
CiteertitelAB 2005/391
SamenvattingRechtsbescherming, besluit, handhaving, belanghebbende.

(1. Vennootschap naar het recht van Luxemburg Franklin Templeton Investment Funds, 2. Vennootschap naar het recht van de staat Maryland Franklin Mutual Series Fund Inc. e.a. / Autoriteit FinanciŽle Markten).
AnnotatorI.C. van der Vlies
Pagina2063-2076
Artikel aanvragenVia Praktizijn