Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Datum 21-11-2005
Aflevering 9
TitelBestuurlijke boetebevoegdheden voor de gemeente
CiteertitelNTB 2005, 42
SamenvattingDe bestuurlijke boete is een instrument tot sanctionering dat al in een zestigtal wetten is opgenomen. In nieuwe wetgeving die wordt voorbereid, wordt aan gemeentebesturen de mogelijkheid geboden om lokale regelgeving zelfstandig te handhaven met bestuurlijke boetes. Het gaat dan om het wetsvoorstel bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte en het wetsvoorstel bestuurlijke boete fout parkeren en andere lichte verkeersovertredingen. Auteurs bespreken de slagvaardigheid van deze nieuwe initiatieven.
Auteur(s)A.R. Hartmann , L.J.J. Rogier , C.J. Roon
Pagina305-309
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVerwachting
CiteertitelNTB 2005, 43
SamenvattingStrafrechtelijke aansprakelijkheid van bestuurders en ambtenaren: een goed idee (maar het kan nog beter).
Auteur(s)S.E. Zijlstra
Pagina310-311
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKronieken. Bestuur en privaatrecht
CiteertitelNTB 2005, 44
Samenvatting1. Algemeen;
2. De overheid in het (privaatrechtelijke) rechtspersonenrecht;
3. Vertegenwoordiging;
4. Verjaring;
5. Overeenkomsten met de overheid;
6. Onrechtmatige daad;
7. Onverschuldigde betaling;
8. Ongerechtvaardigde verrijking.
Auteur(s)M.W. Scheltema
Pagina312-316
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKronieken. Bestuurshandelingen
CiteertitelNTB 2005, 45
Samenvatting1. Het begrip besluit;
2. Aanvraag en co÷rdinatie;
3. Voorschriften en voorwaarden;
4. Wijziging, intrekking, vervallen;
5. Soorten besluiten;
6. Meerzijdige (rechts)handelingen: overeenkomsten, convenanten etc.
Auteur(s)A.M.L. Jansen
Pagina317-323
Artikel aanvragenVia Praktizijn