Bijblad Industrlële Eigendom

Uitgever Octrooicentrum Nederland
Tijdschrift Bijblad Industrlële Eigendom
Datum 16-11-2005
Aflevering 11
TitelOctrooiering van biotechnologische uitvindingen en goede zeden: Recht onder vuur! (deel 1)
SamenvattingDit artikel bespreekt twee bezwaren tegen de octrooiering van biotechnologische uitvindingen. Ten eerste bestaat de vrees dat die praktijk de biotechnologische vooruitgang kan remmen. Ten tweede leidt het mogelijk tot schending van rechten van leveranciers van genetisch materiaal en traditionele kennis. Vraag is of de uitsluiting van octrooieerbaarheid wegens strijdigheid met de goede zeden (art. 53 a EOV) een rol dient te spelen.
Auteur(s)J. Koopman
Pagina447-455
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 23-03-2005, 04/2384 en 04/3065
SamenvattingPublicaties waarin slechts toekomstige ontwikkelingen of wensen staan beschreven, zonder dat tevens wordt geopenbaard hoe daartoe kan worden gekomen, zijn niet nieuwheids- of inventiviteitsschadelijk te achten; antilichaam/hybridoma onvoldoende voor publiek toegankelijk; voorgestelde conclusies vallen binnen de tevoren te trekken grenzen voor geldigheid; octrooi zoals dit luidde voor de akte van gedeeltelijke afstand wordt vernietigd en voor het overig in stand gelaten; uitleg octrooiconclusies;
Pagina455-465
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 30-03-2005, ---
SamenvattingInschrijving van DORC als licentiehouder niet vereist voor ontvankelijkheid nu Alfa Inter daarvan op de hoogte is gesteld; schorsing in afwachting uitkomst oppositie; Melles c.s hebben niet voldaan aan hun stelplicht ten aanzien van inbreuk door Alfa Intes c.s.

(G.R.J. Melles e.a. / Alfa Intes Industria Terapeutica Spendore e.a.)
Pagina465-467
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 31-10-2002, ---
SamenvattingDe vorm van de promoclip heeft geen onderscsheidend vermogen; publiek zal gelet op het bestaande aanbod van reclame-clips aan dergelijke vromen en samenstellingen gewend zijn en zal de vorm van de 'promoclip' niet herkennen als merk.

(Promoclip International / Benelux-Merkenbureau).
Pagina467-469
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 08-07-2005, ---
SamenvattingUit door BenGH gegeven verklaring voor recht volgt dat merkdepot niet als te kwader trouw kan worden bestempeld op de enkele grond dat de deposant bekend was met voorgebruik van latere voorgebruiker.

(Unilever e.a. / Artic e.a.)
Pagina469-472
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVoorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, 11-05-2005, ---
SamenvattingGeen grond voor verbod om merk te gebruiken o.g.v. overeenkomst; algemene voorwaarden niet van toepassing; feit dat er volledige auditieve en nagenoeg volledige visuele overeenstemming tussen Oxio en Oxxio is en Oxio als fantasiebenaming sterk onderscheidend vermogen heeft, weegt zwaarder dan feit dat diensten maar in beperkte mate soortgelijk zijn; geen afwijzing vordering o.b.v. belangenafweging.

(Holland Railconsult / Oxxio Nederland e.a.)
Pagina472-477
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 10-02-2005, ---
SamenvattingBeeldmerk van Greenery Organics heeft onderscheidend vermogen, de woordcombinaite Green Organics niet; geen merkinbruik; gebruik van reenery Organics als handelsnaam maakt inbreuk op handelsnaamrechten van Green Organics.

(Green Organics / Greenery Organics).
Pagina477-482
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Haarlem, 24-02-2005, ---
SamenvattingSixt gebruikt 'Holiday Cars' niet als handelsnaam; voorstelbaar dat 'Holiday Cars' als beschrijvend wordt geweigerd; geen verbod op gebruik 'Holiday Cars door Sixt o.g.v. gecombineerd woord/ beeldmerk van Holiday Cars.

(Holiday Cars e.a. / Sixt).
Pagina483-485
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 07-01-2005, ---
SamenvattingEnkele aanvraag om ingeschreven Gemeenschapsmodel geeft geen recht op bescherming; een beroep op rechtsvermoeden van Time Out, stellende houdster te zijn van niet-ingeschreven Gemeenschapsmodellen, kan niet slagen nu Starform de rasterstickervellen als eerste op de markt heeft gebracht.

(Starform / Time Out Holland e.a.).
Pagina485-488
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 08-02-2005, ---
SamenvattingVan aanbieden in de Benelux van artikelen op een website op internet is slechts sprake indien het gaat om een website die onmiskenbaar mede op het publiek in de Benelux is gericht; daarvoor moeten aanwijzingen voor handen zijn, bijvoorbeeld taal van de website en de aard van de domeinnaam.

(Vitra Collections e.a. / Classic Design International e.a.).
Pagina488-490
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Arnhem, 12-01-2005, ---
SamenvattingMeubels van Le Corbusier genieten wereldwijde faam; Casa Caldaia moet geweten hebben dat haar stoelen nabootsingen waren; inbreuk; eveneens verwijtbaar gehandeld door Ondernemersvereniging De Havenaer die afbeeldingen van de meubels heeft getoond op haar website.

(Cassina / Casa Caldaia).
Pagina490-494
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 08-12-2004, ---
SamenvattingAlleen bij winkels van Intratuin en Europatuin komen in de vestigingen gesitueerde ronde pleinen voor; totaalindruk en wijze van gebruik van de pleinen vertonen bij beide ondernemingen vergaande mate van overeenstemming; verwarringsgevaar; franchiseketen moet zich uniform en onderscheidend presenteren, waarmee verwatering wordt voorkomen; nodeloos kopiëren door Europatuin van aantal originele interieurelementen en formules wekt verwatering in de hand en is onrechtmatig.

(Intratuin Nederland / Europatuin Wijchen).
Pagina494-497
Artikel aanvragenVia Praktizijn