Journaal bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Journaal bestuursrecht
Datum 08-11-2005
Aflevering 20
TitelAanwijzing van een gebied tot hondenuitlaatplaats vatbaar voor bezwaar en beroep?
CiteertitelJBa 2005/288
SamenvattingMet de inwerkingtreding van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) werd het besluit voor de mogelijkheden van bezwaar en beroep het begrip waar het allemaal om draait. Uitgangspunt voor de vraag wat een besluit is, is het bepaalde in art. 1:3, lid 1, Awb. Niet ieder besluit als bedoeld in art. 1:3, lid 1, Awb is echter vatbaar voor bezwaar en beroep. In art. 8:2 Awb wordt -onder meer- een uitzondering gemaakt voor besluiten van algemene strekking, tevens algemeen verbindend voorschrift.
Auteur(s)E.T. de Jong
Pagina306-309
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 19-10-2005, 200508004/1 en 200508004/2
CiteertitelJBa 2005/289
SamenvattingBestuursorgaan. Rechtspersoon. Privaatrecht.

Samenvatting (Bron)Op 24 februari 2005 heeft de examencommissie HBO-V van de Hogeschool Zeeland, conform de beslissing van 13 januari 2005 van de examinator, het resultaat van zorgstage 1 van appellant als onvoldoende vastgesteld.
Pagina310-310
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU4973
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 26-10-2005, 200501413/1
CiteertitelJBa 2005/290
SamenvattingBestuursorgaan.

Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 augustus 2003 heeft de naamloze vennootschap "De Nederlandsche Bank N.V." (hierna: De Nederlandsche Bank N.V.) het verzoek van appellante om Nederlandse guldens om te wisselen in euro's afgewezen.
Pagina310-310
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU4987
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 19-10-2005, 200409575/1
CiteertitelJBa 2005/291
SamenvattingRechtspersoon. Belanghebbende.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 18 november 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen (hierna: het college) geweigerd op het verzoek van appellante handhavend op te treden tegen het storten van puin en grond, het kappen van bomen en de uitbreiding van een autospuiterij, op het perceel plaatselijk bekend als "Het Veldje".
Pagina311-311
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU4611
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 19-10-2005, 200501090/1
CiteertitelJBa 2005/292
SamenvattingBelanghebbende. Zichtcriterium.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 oktober 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rucphen (hierna: het college) afwijzend beslist op het verzoek van [verzoekers] om tot verwijdering over te gaan van vakantiehuizen (hierna: chalets) en stacaravans op de tweede fase van het vakantiepark van appellante (hierna: De Posthoorn).
Pagina311-312
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU4609
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 19-10-2005, 200504128/1
CiteertitelJBa 2005/293
SamenvattingBelanghebbende. Collectieve belangen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 november 2003, gepubliceerd op 26 november 2003, heeft het college van burgemeester en wethouders van Westland (hierna: het college) in het kader van de uitvoering van het Verkeersplan Wateringen 1999 (hierna: het verkeersplan) om een duurzame veilige inrichting van de kernen van Wateringen te bewerkstelligen, met elkaar samenhangende (verkeers)maatregelen genomen die verband houden met de herinrichting van de Kerkstraat en de Heulweg in Kwintsheul.
Pagina312-312
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU4588
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 19-10-2005, 200501733/1
CiteertitelJBa 2005/294
SamenvattingHandhaving. Legalisatie. Belangenafweging.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 augustus 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Bergh (hierna: het college) vrijstelling en een bouwvergunning verleend voor het oprichten van een woning met carport op het perceel aan de [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel) aan [belanghebbende].
Pagina312-313
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU4563
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 26-10-2005, 200501030/1
CiteertitelJBa 2005/295
SamenvattingHandhaving. Reformatio in peius.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 april 2004 heeft verweerder appellant bestuursdwang aangezegd met betrekking tot de activiteiten die hebben plaatsgevonden op het perceel, kadastraal bekend gemeente [plaats], sectie [], nummer [].
Pagina313-313
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU4968
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 26-10-2005, 200409992/1
CiteertitelJBa 2005/296
SamenvattingBestuursdwang/dwangsom. Overtreder.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 2 september 2002 heeft verweerder aan appellante medegedeeld bestuursdwang te hebben toegepast met betrekking tot het bedrijfspand gelegen aan de Willem Alexanderstraat 23 te Gendt en dat de kosten hiervan op appellante zullen worden verhaald.
Pagina313-314
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU5007
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 19-10-2005, 200409612/1
CiteertitelJBa 2005/297
SamenvattingDwangsom. Concreet zicht op legalisatie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 maart 2004, kenmerk MPM546/MW04.2324, verzonden op 26 maart 2004, heeft verweerder aan appellante een last onder dwangsom opgelegd vanwege overtreding van de in het besluit nader genoemde aan de revisievergunning van 23 juni 1998, kenmerk MW96.53126-6093007, verbonden voorschriften 1.24, 3.1, 9.2 en 9.6 ten aanzien van de inrichting van appellante ten behoeve van een scheepswerf en een metaaldraaierij gelegen aan [locatie] te [plaats], kadastraal bekend gemeente [plaats], sectie [], nummers [].
Pagina314-314
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU4582
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 19-10-2005, 200500395/1
CiteertitelJBa 2005/298
SamenvattingDwangsom. Vaststellen feiten. Bewijslast.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 juli 2003 heeft appellant [wederpartijen] onder oplegging van een dwangsom gelast het gebruik van het recreatiewoonverblijf aan de [locatie], kavel [], (hierna: het perceel) als hoofdwoonverblijf te beŽindigen.
Pagina314-315
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU4589
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 19-10-2005, 200409748/1
CiteertitelJBa 2005/299
SamenvattingProcesbelang. Heroverweging.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 maart 1997 heeft het college van burgemeester en wethouders van Amersfoort (hierna: het college) de aanvraag van appellante om een standplaatsvergunning voor vrijdag op het perceel [locatie] te Amersfoort afgewezen.
Pagina315-315
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU4604
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 19-10-2005, 200501694/1
CiteertitelJBa 2005/300
SamenvattingOmvang beroep. Gronden beroep.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 januari 2003 heeft de staatssecretaris van FinanciŽn (hierna: de staatssecretaris) het met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) door appellante gedane verzoek om inzage in een aantal documenten afgewezen.
Pagina315-316
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU4586
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 26-10-2005, 200501156/1, 200501157/1 en 200501158/1
CiteertitelJBa 2005/301
SamenvattingBeroep. In stand laten rechtsgevolgen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 juli 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Nunspeet (hierna: het college) het verzoek van [partij] om handhavend op te treden tegen het gebruik van het pand [locatie] te [plaats] (hierna: het pand) voor kamerverhuur, afgewezen.
Pagina316-316
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU4966
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelAgenda
CiteertitelJBa 2005/
Pagina316-317
Artikel aanvragenVia Praktizijn