Agrarisch recht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Agrarisch recht
Datum 11-11-2005
Aflevering 11
TitelAls de knecht niet krijgt wat hem toekomt, zorgt de wetgever daar wel voor! Het salaire differé
CiteertitelAgr.r. 2005, p. 665
SamenvattingWie kent niet de veelgebruikt zinsnede uit de Ballade van de boer, door J.W.F. Werumeus Buning (1891-1958),"... en de boer hij ploegde voort". Het roept een sfeer op van iemand op wie de omstandigheden, tegenslagen en ontberingen geen vat krijgen. Een 'romantisch' beeld dat op geen enkele wijze recht meer doet aan de hedendaagse agrarische werkelijkheid. De agrarische ondernemer wordt immer geconfronteerd met niet slechts de altijd aanwezige onzekerheid over de elementen, maar tevens met even onvoorspelbare regelgeving van allerlei aard die allerminst kan worden genegeerd of 'omzeild'.
Auteur(s)W. Burgerhart
Pagina665-675
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHet ontwerp Wet inrichting landelijk gebied (Wilg), een eerste verkenning
CiteertitelAgr.r. 2005, p. 676
SamenvattingBegin juli 2005 is er een ontwerptekst voor de Wet inrichting landelijk gebied (die we hier verder als (de) Wilg aanduiden) met bijbehorende ontwerp-Memorie van Toelichting (verder MvT) openbaar gemaakt. Dit gebeurde nadat eind juni de betrokken ministers (VROM, LNV en V&W) en de koepelorganisaties van alle drie de medeoverheden (IPO, VNG en UvW) overeenstemming over deze teksten hadden bereikt.Kort gezegd beoogt het ontwerp een tweetal hoofdzaken (opnieuw) re regelen.
Auteur(s)H.E. van Rij , J.A. Zevenbergen
Pagina676-692
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 02-03-2004, 03/502 P
CiteertitelAgr.r. 2005, 5310
SamenvattingVastlegging.

(Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Beheer- en Beleggingsmaatschappij De Molensteen BV / Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Daalland BV).
Pagina707-716
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 09-03-2004, 2002/984 P
CiteertitelAgr.r. 2005, p. 5311
SamenvattingUitleg van pachtwijzigingsovereenkomst. Bewijslast.

(J.H.L. van de Mortel / H.J.J. van der Heijden).
Pagina716-720
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 16-03-2004, 03/306 P
CiteertitelAgr.r. 2005, 5312
SamenvattingPachtbeëindiging. Voortgezet gebruik. Verrekening.

(Kouwenberg / Van der Spank).
Pagina720-725
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelIn memoriam Pieter de Haan
CiteertitelAgr.r. 2005, p. 664
Pagina664-664
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetgeving en literatuur
TitelWetgeving en literatuur
CiteertitelAgr.r. 2005, p. 693
Pagina693-703
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAankondigingen
TitelAankondiging
CiteertitelAgr.r. 2005, p. 704
Pagina704-704
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAgenda
TitelAgenda
CiteertitelAgr.r. 2005, p. 705
Pagina705-706
Artikel aanvragenVia Praktizijn