Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie

Uitgever Sdu
Tijdschrift Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie
Datum 26-11-2005
Aflevering 6644
TitelArtikel 6:265 lid 1 BW: in staat van ontbinding? Over de wetssystematische inkadering van meer beperkingen op de ontbindingsvrijheid
CiteertitelWPNR 6644/903
SamenvattingAuteurs gaan in dit artikel in op de vraag hoe de wetssystematische inkadering van een integrale belangenafweging bij de ontbinding ex art. 6:265 lid 1 BW vorm dient te krijgen. Auteurs doen in dat verband een aanbeveling aan de wetgever.
Auteur(s)D.J. Beenders , R. van 't Hullenaar
Pagina903-909
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelTimeshare in de Nederlandse Antillen
CiteertitelWPNR 6644/910
SamenvattingDe nieuwe Nederlands-Antilliaanse regeling van de timeshare geeft wat minder consumentenbescherming dan het Nederlandse BW, maar voorziet in een specifieke zakenrechtelijke rechtsvorm, het deeltijdappartementsrecht.
Auteur(s)J. de Boer
Pagina910-912
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelReactie op "Wel of geen meerwaardeclausule en het schenkingsbegrip" van mw. mr. N. Idsinga in WPNR (2005) 6632
CiteertitelWPNR 6644/912
SamenvattingDe opname van een meerwaardeclausule in een agrarisch vennootschapscontract noopt niet tot de conclusie dat 'de staker' daarmee een eventuele materiƫle schenking van 'de voortzetter' beoogt tegen te gaan.
Auteur(s)H.M. van Eerten
Pagina912-914
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelNaschrift
CiteertitelWPNR 6644/914
Auteur(s)N. Idsinga
Pagina914-914
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelBoekbespreking - De wereld van J.B.M. Vranken. Een vervolg (II, slot)
CiteertitelWPNR 6644/914
SamenvattingEen kritische beschouwing over het nieuwe Algemeen Deel in de Asser-serie van de hand van Vranken, waarin hij zeven kenmerken van het denken van de jurist-civilist beschrijft en zich in een slothoofdstuk op de consequenties van zijn bevindingen voor de beoefening van rechtswetenschap richt.
Auteur(s)E. Korthals Altes
Pagina914-923
Artikel aanvragenVia Praktizijn