Tender nieuwsbrief: actuele feiten en achtergronden over Europese aanbestedingen

Uitgever Reed Business Information
Tijdschrift Tender nieuwsbrief: actuele feiten en achtergronden over Europese aanbestedingen
Datum 15-08-2005
Aflevering 5
TitelVervlechting van aanbestedingsprocedure en tracÚ/m.e.r.-procedure
SamenvattingIn de voorliggende periode zal een aantal infrastructurele projecten in PPS-vorm worden aanbesteed. Bij verschillende van deze projecten zal de aanbestedingsprocedure bovendien worden vervlochten met de tracÚ/m.e.r.-procedure, waardoor het mogelijk is de inbreng van marktpartijen vroegtijdig bij afwegingen rond ruimtelijke ordening te betrekken. In dit artikel gaan de auteurs in op enkele aspecten die spelen rondom vervlechting.
Auteur(s)G.A. Jurgens , D.C. Orobio de Castro
Pagina1-3
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGrondeigendom: een rustig bezit? (deel II)
SamenvattingEnige tijd geleden is in Tender Nieuwsbrief aandacht besteed aan het onderwerp grondeigendom. Dit, nadat werd gesteld dat gemeente op grond van het 'Scala'-arrest private partijen moeten en kunnen onteigenen om de op die gronden aan te leggen openbare infrastructuur Europees te kunnen aanbesteden. Inmiddels is sprake van een aantal nieuwe ontwikkelingen die hier worden besproken.
Auteur(s)R.D. Luteijn
Pagina4-5
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelWob van toepassing bij aanbesteden?
SamenvattingOp 9 maart 2005 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak gedaan die relevant is om te bepalen welke regels van openbaarmaking bij aanbesteden gelden: De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) ˇf de specifieke regels uit de aanbestedingsrichtlijnen. In deze zaak vroeg een journalist van het Haarlems Dagblad alle documenten op betreffende een -inmiddels afgebroken- openbare aanbesteding voor de nieuwbouw van het provinciehuis van Noord-Holland. In hoger beroep deed de provincie een beroep op de aanbestedingsrichtlijnen. De provincie heeft zich voorgenomen terzake een nieuwe aanbesteding te entameren.
Auteur(s)G. Verberne
Pagina6-7
Artikel aanvragenVia Praktizijn