Advocatenblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Advocatenblad
Datum 02-12-2005
Aflevering 16
TitelHardnekkige geruchten kloppen niet. De strijd om de piketcliŽnt
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2005, nr. 16, p. 716
SamenvattingVerhalen in het ressort Amsterdam over advocaten die elkaars piketcliŽnten inpikken, en roddels over de voorkeursbehandeling van sommige advocaten bij de verdeling van piketmeldingen, zijn hardnekkig, maar niet hard te maken. Uit cijfers van de Raad voor Rechtsbijstand blijkt dat de spoeling inderdaad dunner wordt, maar dat de verdeling van zaken over de dienstdoende piketadvocaten evenwichtig is. Alleen in de regio Utrecht is sprake van een opvallend hoog percentage voorkeursadvocaten. Niemand die weet hoe dat komt. 'Het ligt nogal gevoelig in Utrecht'.
Auteur(s)M. Smilde
Pagina716-717
Artikel aanvragenVia Praktizijn
Titel'Ik weet waar je woont' - Column
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2005, nr. 16, p. 717
Auteur(s)J. Beversluis
Pagina717-717
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDeken Els Unger: 'Als de Orde alleen aan directe belangenbehartiging zou doen, zou ik geen deken zijn'
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2005, nr. 16, p. 718
SamenvattingNa vijf maanden dekanaat vertelt Els Unger wat er volgens haar in de advocatuur moet veranderen, en ze heeft een idee over wat de buitenwacht ervan denkt: 'Zelfregulerende organisaties zijn niet meer populair bij politiek en publiek.' Ze is de eerste vrouw op die positie: 'Ik wil vrouwen in de balie laten zien dat het kan, en dat de Orde niet alleen een bolwerk is van oudere heren'.
Auteur(s)L. Hesselink , P. Nabben
Pagina718-719
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVan de deken. Meewaaien met Clementi?
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2005, nr. 16, p. 727
SamenvattingDe Commissie Advocatuur heeft op 18 oktober jl. haar oor te luisteren gelegd bij verschillende belanghebbenden.
Auteur(s)E. Unger
Pagina727-727
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKroniek strafprocesrecht 2004 (I)
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2005, nr. 16, p. 728
SamenvattingRedactielid Petra van Kampen zet de belangrijkste jurisprudentie van 2004 op het terrein van strafprocesrecht op een rij. De kroniek is gebaseerd op uitspraken gepubliceerd in de Nieuwsbrief Strafrecht 2004(NbSr), Nederlandse Jurisprudentie 2004 (NJ) en het Nederlands Juristenblad 2004 (NJB). Vanwege het specialistische karakter zijn geen uitspraken over uit- en overlevering opgenomen.
Auteur(s)P.T.C. van Kampen
Pagina728-738
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVerzoek om voorlopig getuigenverhoor of voorlopig deskundigenbericht
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2005, nr. 16, p. 740
SamenvattingAls een verzoek concreet en terzake is, en bovendien doelt op feiten die zich lenen voor een getuigenverhoor of deskundigenbericht, moet de civiele rechter het verzoek toewijzen. Welke gronden kunnen dan toch nog aan toewijzing in de weg staan?
Auteur(s)M.A.J.G. Janssen
Pagina740-744
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelNieuwe ontwikkelingen in Europese betekening
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2005, nr. 16, p. 745
SamenvattingDe EG-Betekeningsverordening (BetVo) heeft, nu ruim vier jaar in werking, binnen de EU voor een snellere betekening gezorgd. De mogelijkheden die de Verordening biedt worden echter nog niet optimaal gebruikt, en er doen zich bij het gebruik ook nog steeds problemen voor, die na consultatie recent hebben geleid tot een wijzigingsvoorstel van de Europese Commissie.
Auteur(s)M. Freudenthal
Pagina745-746
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelBasisbegrippen voor de waardering van een onderneming
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2005, nr. 16, p. 748
SamenvattingBij fusie, bedrijfsopvolging en echtscheiding moet de waarde van een onderneming worden vastgesteld, iets wat de betrokken juristen al snel niet meer kunnen overzien. Vandaar deze introductie in beargumenteerde waarderingen die rekening houden met moment en belanghebbende.
Auteur(s)J.G. Groeneveld
Pagina748-750
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe cultuur van Han Keijser. 'Als je geen menselijke betrokkenheid hebt, hou dan maar op als advocaat en als portretschilder'
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2005, nr. 16, p. 752
Auteur(s)J.P. Nepveu
Pagina752-753
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelMoordkuil. Tegen een Centraal tuchtregister
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2005, nr. 16, p. 754
Auteur(s)N.M.P. Steijnen
Pagina754-754
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Discipline, 27-09-2004, 4053
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2005, nr. 16, p. 760
SamenvattingTegenstrijdige belangen.
Pagina760-761
Artikel aanvragenVia Praktizijn