Tijdschrift voor Gezondheidsschade, Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Tijdschrift voor Gezondheidsschade, Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht
Datum 01-02-2005
Aflevering 1
TitelThe position of coastal States and casualty ships in international law
CiteertitelTMA, 2005, 3
SamenvattingThe sinking of the 'Prestige' has revealed many unanswered questions about the rights and duties of a coastal State in respect of casualty ships. In this essay I will focus on current topics within this field: the legal elements of places of refuge for ships in need, the phasing out of single hull tankers and a ban on dangerous ships from the Exclusive Economic Zone (EEZ). When additional legislation appears to be necessary, a proposal for new rules of international law will be made.
Auteur(s)W. van der Velde
Pagina3-12
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 26-11-2004, C03/227HR
CiteertitelTMA, 2005, 16
SamenvattingVerjaring. Mesothelioom. Redelijke termijn.
Samenvatting (Bron)26 november 2004 Eerste Kamer Nr. C03/227HR JMH Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: [Eiser], wonende te [woonplaats], EISER tot cassatie, advocaat: mr. D. Rijpma, t e g e n OPTIMODAL NEDERLAND B.V., gevestigd te Rotterdam, VERWEERSTER in cassatie, advocaat: mr. J. van Duijvendijk-Brand. 1. Het geding in feitelijke instanties...
Pagina16-19
UitspraakECLI:NL:HR:2004:AR3138
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 29-01-2004, 01/1027
CiteertitelTMA, 2005, 19
SamenvattingMededelingsplicht. Toerekening van kennis.

(Gemeente Dordrecht / Turbo Fashion).
Pagina19-21
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Breda, 19-04-2004, 130773/KG ZA 04-127
CiteertitelTMA, 2005, 21
SamenvattingHinder als gevolg van lichtreclame.

(VAN GILS c.s. / 1. IKEA, 2. Ondernemersvereniging Woonboulevard Breda).
Pagina21-22
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 16-06-2004, 200305945/1
CiteertitelTMA, 2005, 23
SamenvattingPerceeloverschrijdend geval van verontreiniging. Bepaling van tijdstip waarop met de sanering moet worden begonnen.

Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 oktober 2002, kenmerk DGWM/2002/4776, heeft verweerder krachtens de artikelen 29 en 37 van de Wet bodembescherming vastgesteld dat inzake de locatie Leidseweg 219 en omgeving te Voorschoten (voormalige zilverfabriek), geregistreerd onder codenummer ZH062600014B20, betreffende meerdere in het besluit genoemde kadastrale percelen, sprake is van een geval van ernstige verontreiniging waarvan de sanering urgent is. Voorts heeft verweerder bepaald dat met de sanering van dit geval van verontreiniging uiterlijk 2 jaar na de inwerkingtreding van dit besluit dient te worden aangevangen.
AnnotatorW.B. Kroon
Pagina23-25
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AP1602
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRecente ontwikkelingen in het Europese recht die van invloed zijn op het omgevingsrecht
CiteertitelTMA, 2005, 26
SamenvattingInmiddels mag bekend worden verondersteld dat het omgevingsrecht niet meer louter een nationale aangelegenheid betreft, maar dat dit rechtsgebied op steeds grotere schaal invloed ondervindt vanuit het internationale recht. In het bijzonder dient daarbij te worden gedacht aan het Europese recht dat de afgelopen tijd op verschillende deelgebieden van het omgevingsrecht zijn relevantie heeft doen blijken.
Auteur(s)A.G.A. Nijmeijer , M.A.A. Soppe
Pagina26-33
Artikel aanvragenVia Praktizijn