SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid
Datum 13-12-2005
Aflevering 11/12
TitelBruikbare rechtsorde en het arbeidsrecht - wie ontwerpt de wet?
CiteertitelSMA 2005, 523
SamenvattingBinnen het arbeidsrecht is sinds jaar en dag veel aandacht aanwezig voor processen van regelgeving. Het fenomeen van de CAO heeft bijvoorbeeld in 1927 reeds A.N. Molenaar geÔnspireerd tot een bevlogen verdediging van wat hij noemde autonoom arbeidsrecht. Hij verdedigde de autonome rechtsvorming met het argument dat 'de ethische waarde van het autonome arbeidsrecht hoog uitsteekt boven die van het overheidsrecht'.
Auteur(s)I.P. Asscher-Vonk
Pagina523-527
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelFlexibiliteit en zekerheid in sociale plannen. Naar meer activering?
CiteertitelSMA 2005, 528
SamenvattingEmployability en activering zijn kernwoorden in het arbeidsmarktbeleid van het huidige kabinet. Het onderzoek waarvan in dit artikel verslag wordt gedaan verbindt deze begrippen aan de sociale plannen die worden overeengekomen bij een organisatieverandering. Het onderzoek richt zich op de analyse van de inhoud van (145) socialeplan-CAO's en probeert de vraag te beantwoorden of, en zo ja hoe, de betrokken werknemers faciliteiten of prikkels worden geboden bij het zoeken naar nieuw werk in plaats van ze alleen een (financiŽle) ontslagvergoeding te bieden.
Auteur(s)C.W.G. Rayer , F.H. Tros , E. Verhulp
Pagina528-538
LinkVolledige tekst artikel (Universiteit van Amsterdam)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelNogmaals aanwezigheidsdiensten en het Jaeger-arrest
CiteertitelSMA 2005, 539
SamenvattingIn een eerdere bijdrage in dit blad in 2004 is de aanwezigheidsdienst in het EG-recht naar aanleiding van een aantal uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen aan de orde geweest. Centraal daarbij staat het begrip 'arbeidstijd' in de Richtlijn betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd.
Auteur(s)J. van Drongelen , S.F.H. Jellinghaus , D.J.J. Korver
Pagina539-547
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Leeuwarden, 13-07-2005, 0500274
CiteertitelSMA 2005, 549
SamenvattingBepaalde tijd. Wederzijds goedvinden. Loon. Verjaring.
Samenvatting (Bron)Het hof overweegt dat een beŽindiging van de arbeidsovereenkomst, waarin de werknemer heeft bewilligd nadat de werkgever hem op het verkeerde been heeft gezet, zoals in dit geval is gebeurd, onder invloed van een wilsgebrek tot stand is gekomen. Indien daarop tijdig een beroep is gedaan, kan het ontslag met wederzijds goedvinden niet in stand blijven (vgl. HR 17 januari 1997, NJ 1997/222). Of deze onjuiste mededelingen gekwalificeerd moeten worden als misbruik van omstandigheden danwel veeleer als bedrog - ingeval de Arriva bewust verkeerde informatie heeft gegeven - of als dwaling (vgl. ook HR 19 september 2003, NJ 2005, 234) kan naar 's hofs oordeel in dit kort geding in het midden blijven.
Pagina549-549
UitspraakECLI:NL:GHLEE:2005:AT9486
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelNationale Ombudsman, 25-07-2005, 2005/218
CiteertitelSMA 2005, 549
SamenvattingRDA-/CWI-vergunning. Ziekte.
Pagina549-549
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 01-07-2005, 04/506
CiteertitelSMA 2005, 550
SamenvattingBedrijfsongeval. Aansprakelijkheid werkgever.
Samenvatting (Bron)Beroepsziekte RSI.
Pagina550-550
UitspraakECLI:NL:GHSGR:2005:AU1864
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 22-07-2005, 04/202
CiteertitelSMA 2005, 550
SamenvattingOntbinding gewichtige redenen. Schadeloosstelling. CAO.
Samenvatting (Bron)Recht op wachtgeld na ontbinding arbeidsovereenkomst met vergoeding.
Pagina550-551
UitspraakECLI:NL:GHSGR:2005:AU1889
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 31-05-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 551
SamenvattingOntslag op staande voet. Ontbinding gewichtige redenen. Schadeloosstelling.
Pagina551-551
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Leeuwarden, 03-08-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 551
SamenvattingVakantie. CAO. Verjaring.
Pagina551-551
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Amsterdam, 28-05-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 552
SamenvattingKennelijk onredelijk ontslag.
Pagina552-552
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Amsterdam, 12-05-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 552
SamenvattingGezagsverhouding. Loon.
Pagina552-552
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Leeuwarden, 15-06-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 552
SamenvattingBepaalde tijd.
Pagina552-552
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 16-09-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 553
SamenvattingVUT. Pensioen.

(X / KPN).
Pagina553-553
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 23-09-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 553
SamenvattingOvergang onderneming. RDA-/CWI-vergunning. Matiging loonvordering.
Pagina553-553
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Amsterdam, 30-06-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 553
SamenvattingBedrijfsongeval. Aansprakelijkheid werkgever. Verjaring.
Pagina553-554
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Amsterdam, 25-08-2005, 612/04
CiteertitelSMA 2005, 555
SamenvattingLoon. Ziekte. Sollicitatie.
Pagina555-555
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Amsterdam, 25-08-2005, 1396/03
CiteertitelSMA 2005, 555
SamenvattingBepaalde tijd.
Pagina555-555
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Arnhem, 09-08-2005, 2004/812
CiteertitelSMA 2005, 555
SamenvattingStaking. Gelijke behandeling. Gratificatie/tantiŤme.
Samenvatting (Bron)Werkgever geeft bonus aan niet-stakers. Verboden beperking stakingsrecht.
Pagina555-556
UitspraakECLI:NL:GHARN:2005:AU3100
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Justitie EG, 08-09-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 556
SamenvattingLoon. Ziekte. Zwangerschap.

(Board/McKenna).
Pagina556-556
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 24-08-2005, 04/955 WW
CiteertitelSMA 2005, 556
SamenvattingOntslag op staande voet. Ontbinding gewichtige redenen.
Samenvatting (Bron)Blijvende gehele weigering WW-uitkering. Betrokkene is de afspraak over de beperking van zijn alcoholgebruik tegenover zijn werkgever niet nagekomen.
Pagina556-556
UitspraakECLI:NL:CRVB:2005:AU2191
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 01-09-2005, 03/4617 ALGEM + 03/4618 ALGEM
CiteertitelSMA 2005, 556
SamenvattingUitzendarbeid. Gezagsverhouding.
Samenvatting (Bron)Zelfstandige zonder personeel (ZZP) werkzaam via uitzendbureau als grondwerker. Deblokkering G-rekening. Is er sprake van verzekeringsplicht? Is er sprake van privaatrechtelijke dienstbetrekking?
Pagina556-557
UitspraakECLI:NL:CRVB:2005:AU2439
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 01-09-2005, 04/1804 WW
CiteertitelSMA 2005, 557
SamenvattingGezagsverhouding. Dienstbetrekking echtpaar.
Samenvatting (Bron)Is weigering WW-uitkering terecht? Stichting tot het verlenen van hulp aan jongeren. Bestuurders met familieverhouding. Een van bestuurders sluit arbeidsovereenkomst met Stichting. Is er sprake van een verzekeringsplichtige arbeidsverhouding?
Pagina557-557
UitspraakECLI:NL:CRVB:2005:AU2452
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 01-09-2005, 04/6646 ALGEM
CiteertitelSMA 2005, 557
SamenvattingGezagsverhouding. Directeur.
Samenvatting (Bron)Is betrokkene (aandeelhouder B.V. voor 42%) verzekerd voor de werknemersverzekeringswetten terzake van werkzaamheden voor de B.V.? Is er sprake van een gezagsverhouding?
Pagina557-557
UitspraakECLI:NL:CRVB:2005:AU2405
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 23-09-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 557
SamenvattingBuitenlandse werknemer. Loon.
Pagina557-558
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Arnhem, 20-07-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 558
SamenvattingDirecteur. Kennelijk onredelijk ontslag.
Pagina558-558
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 26-08-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 558
SamenvattingSchorsing. Goed werkgeverschap. Directeur.
Pagina558-558
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Amsterdam, 28-04-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 558
SamenvattingConcurrentiebeding.
Pagina558-559
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGem. Hof Nederlandse Antillen en Aruba, 17-05-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 559
SamenvattingStaking.
Pagina559-559
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Amsterdam, 27-07-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 559
SamenvattingAansprakelijkheid werkgever. Goed werkgeverschap. Sollicitatie.
Pagina559-560
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelJurisprudentie internationaal en Europees socialezekerheidsrecht
CiteertitelSMA 2005, 561
SamenvattingDeze jaarlijkse rubriek internationaal en Europees socialezekerheidsrecht bestrijkt de periode van 1 oktober 2004 tot 1 november 2005. Evenals vorige jaren valt het meeste te melden aan het front van de doorwerking van fundamentele rechten. Allereerst wordt aandacht besteed aan een uitspraak van de voorzieningenrechter van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) over de werking van de Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind (IRVK), die in augustus is gewezen. Het is een voorlopige voorziening maar als zij standhoudt in de bodemprocedure, is het de eerste keer dat erkend wordt dat sociale grondrechten een afdwingbaar recht op prestaties kunnen geven, zelfs als hiervoor in de nationale wetgeving geen ruimte bestaat. Een ware doorbraak dus.
Auteur(s)M. van Everdingen , G.J. Vonk , M. Ydema-Gutjahr
Pagina561-570
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHet slaken van de band(en) tussen vennootschap en statutair bestuurder
CiteertitelSMA 2005, 571
SamenvattingOp 15 april 2005 heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over de verhouding tussen het vennootschapsrechtelijke en het arbeidsrechtelijke ontslag van een statutair bestuurder. Deze arresten geven een antwoord op vragen die in de literatuur waren opgeworpen, maar tot nu toe onbeantwoord waren gebleven. Niet op alle punten is echter duidelijkheid gegeven, waarmee de vraag of de huidige situatie wenselijk is, nog steeds actueel is.
Auteur(s)E.T. Visser
Pagina571-577
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe belastingheffing over een ontslagvergoeding van de concernwerknemer die mede in het buitenland heeft gewerkt
CiteertitelSMA 2005, 578
SamenvattingDe Hoge Raad heeft op 11 juni 2004 en 19 november 2004 vier arresten gewezen die van belang zijn voor de arbeidsrechtpraktijk. In alle vier arresten was aan de orde een werknemer, wiens dienstverband met een internationaal opererend concern op een zeker moment werd beŽindigd, die voor beŽindiging van dat dienstverband in tal van landen werkzaam was geweest, en aan wie ter zake van de beŽindiging een schadevergoeding werd toegekend in verband met de als gevolg van de beŽindiging in de toekomst te derven inkomsten. Het is lange tijd de vraag geweest hoe fiscaal met een dergelijke vergoeding omgegaan moet worden, in het bijzonder of Nederland ter zake van zo'n vergoeding, deels of gedeeltelijk, een vrijstelling van inkomstenbelasting ter voorkoming van dubbele heffing moet verlenen. Deze vraag is door de Hoge Raad in zijn arresten beantwoord.
Auteur(s)M.J. Hamer
Pagina578-583
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelAgenda
CiteertitelSMA 2005, 587
Pagina587-587
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelR.A.A. Duk, A.T.J.M. Jacobs, L.C.J. Sprengers, F.B.J. Grapperhaus, G.J.J. Heerma van Voss, C.W.G. Rayer, CAO-recht in beweging
CiteertitelSMA 2005, 588
SamenvattingDen Haag: SDU 2005, 149 p.

In zijn bijdrage aan het boekje 'CAO-recht in beweging' merkt Duk terecht op (p. 11) dat wetenschappelijk het terrein van de CAO de laatste jaren sterk in de aandacht staat.
[...]
Ik bespreek enkele thema's van het boekje, te weten:
- driekwart-dwingend recht en Bollemeijer,
- yellow unions/representativiteit,
- moet AVV blijven en
- ondernemingsraad en vakorganisatie.
Auteur(s)W.G.M. Plessen
Pagina588-593
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelNieuwe uitgaven
CiteertitelSMA 2005, 594
Pagina594-594
Artikel aanvragenVia Praktizijn