Agrarisch recht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Agrarisch recht
Datum 16-12-2005
Aflevering 12
TitelBedrijfsmatigheid in de (agrarische) paardenhouderij
CiteertitelAgr.r. 2005, p. 728
SamenvattingDe paardenhouderij is een sector die van steeds groter belang wordt binnen agrarisch Nederland. Belangrijk genoeg in ieder geval voor een speciale brief van de minister van LNV over het rijksbeleid ten aanzien van deze sector. Dat rijksbeleid moet overigens nog grotendeels worden vormgegeven. De minister signaleert wel enkele problemen. Zo noemt hij de veelzijdigheid van de sector en geeft aan dat er ten gevolge van deze veelzijdigheid nogal wat problemen spelen op het gebied van de ruimtelijke ordening.
Auteur(s)L. Boerema
Pagina728-739
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKostenverhaal volgens de Grondexploitatiewet
CiteertitelAgr.r. 2005, p. 740
SamenvattingSinds jaar en dag wordt door de gemeentelijke overheid geklaagd dat het bestaande instrumentarium ten behoeve van kostenverhaal tekortschiet. Die klachten zijn niet helemaal onterecht. Als de gemeente zelf eigenaar is van de te ontwikkelen gronden bestaan er nauwelijks problemen. De (privaatrechtelijke) gronduitgifte biedt de gemeente de mogelijkheid om al de door haar in het kader van een bepaalde ontwikkeling gemaakte kosten door te leggen aan de afnemer van die gronden, en daarbij desgewenst zelfs winst te genereren.
Auteur(s)J.A.M.A. Sluysmans
Pagina740-757
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetgeving en literatuur
TitelWetgeving en literatuur
CiteertitelAgr.r. 2005, p. 758
Pagina758-766
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAankondigingen
TitelAankondigingen
CiteertitelAgr.r. 2005, p. 767
Pagina767-769
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAgenda
TitelAgenda
CiteertitelAgr.r. 2005, p. 770
Pagina770-770
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 09-09-2003, 02/846 P
CiteertitelAgr.r. 2005, p. 771
SamenvattingBetrokkenheid bij exploitaite. Ontslag uit pacht. Bewijsopdracht.

(Van Rijckevorsel c.s. / De Bruijn c.s.).
Pagina771-776
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRegisters jaargang 2005
CiteertitelAgr.r. 2005, p. 777
Pagina777-784
Artikel aanvragenVia Praktizijn