Advocatenblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Advocatenblad
Datum 22-12-2005
Aflevering 17
TitelDe moslimadvocaat
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2005, nr. 17, p. 766
SamenvattingDe redactie ging op zoek naar advocaten voor wie geloof belangrijk is, wier werk erdoor wordt beÔnvloed. Haroon Raza (28) is advocaat straf- en vreemdelingenrecht bij Stolk Advocaten in Rotterdam. In juni wordt hij medewerker. Hij is moslim.
Auteur(s)V. Spaans
Pagina766-767
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelLange jas
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2005, nr. 17, p. 768
SamenvattingJaren geleden trad ik op voor een ijscoman uit een naburig dorp, verdacht van heling. Volgens de politie was zijn ijscokar een dekmantel en verkocht hij vele gestolen goederen tussen de hoorntjes met slagroom door.
Auteur(s)M. Perfors
Pagina768-768
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe zoon, de moeder of het medium
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2005, nr. 17, p. 769
SamenvattingIk geloof niet. Mijn ouders hebben mij wel christelijk opgevoed. [...] Nu werd ik onlangs door een kantoorgenote benaderd met de vraag of ik bereid was een delicate vraag in behandeling te nemen.
Auteur(s)A. Ploeger
Pagina769-769
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelBedevaart buiten bestemming
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2005, nr. 17, p. 770
SamenvattingNiets mis met Mariaverschijningen, zeker niet als die plaatsvinden na een wonderbaarlijke genezing. Dat vervolgens tienduizenden bedevaartgangers de kapel ter plaatse bezoeken, is begrijpelijk. Maar wat als die kapel en bijbehorende kruiswegstaties in strijd met het bestemmingsplan blijken te zijn gebouwd? Heb je dan iets aan de vrijheid van godsdienst van art. 9 EVRM?
Auteur(s)A. Groenewoud
Pagina770-772
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelIl divino Michelangelo
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2005, nr. 17, p. 773
SamenvattingEen gevoel van verbazing en sensatie maken zich van mij meester. Het is die sensatie die mij tijdens een vakantie in Schotland na een bezoek aan het kasteel en een wandeling in de groene glooiende velden, de veldslagen van weleer laat beleven.
Auteur(s)C. Helmer
Pagina773-773
Artikel aanvragenVia Praktizijn
Titel'Zoo waarlijk helpe mij God almachtig'
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2005, nr. 17, p. 774
SamenvattingDe functie van de eed of de belofte is het moment te markeren dat de getuige onder ede komt te staan, waarna rechtsgevolgen gaan spelen. Hůť dit moment precies wordt gemarkeerd, door de eed of iets anders, zou geen rol moeten spelen, zegt Leonie Rammeloo. Zo simpel is het. Toch heeft het 'eedsvraagstuk' de afgelopen eeuw aardig wat stof doen opwaaien.
Auteur(s)L. Rammeloo
Pagina774-776
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelSekte
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2005, nr. 17, p. 777
SamenvattingIn het begin van mijn loopbaan werkte ik bij een chique Haags kantoor. In die tijd hield men daar nog enige sociale beginselen in het vaandel.
Auteur(s)G. van Daal
Pagina777-777
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe rooms-katholieke parochie in het rechtsverkeer
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2005, nr. 17, p. 778
SamenvattingIedereen die in het rechtsverkeer te maken heeft met kerkgenootschappen, moet rekening houden met de eigen regels die deze genootschappen kunnen maken. Toch zijn deze regels niet kenbaar uit wet of register. Wat is er dan wel bekend, en waaraan moet je denken als je zaken doet met een parochie?
Auteur(s)P. Nabben
Pagina778-779
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelSlotbak
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2005, nr. 17, p. 780
SamenvattingHet was in mijn eerste jaar als advocaat dat ik als cliŽnt een vroegoude man kreeg, met een tanig en doorgroefd gezicht en diep in de kassen liggende ogen. Hij stelde zich voor als Slotbak en deelde - weinig verrassend gezien 's mans fysionomie - mee dat hij doodgraver was op het nabijgelegen kerkhof, dat ressorteerde onder het parochiebestuur Molenwijk.
Auteur(s)L. van Osch
Pagina780-780
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelBrandend water
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2005, nr. 17, p. 781
SamenvattingHet piketformulier dat ik die zondagochtend van de piketcentrale ontvang, vermeldt als relevant artikel art. 170 Sr. In mijn prille carriŤre als advocaat ben ik dat nog niet eerder tegengekomen.
Auteur(s)P. van Kampen
Pagina781-781
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe christenadvocaat
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2005, nr. 17, p. 782
SamenvattingDe redactie ging op zoek naar advocaten voor wie geloof belangrijk is, wier werk erdoor wordt beÔnvloed. Bernhard Karens (30) is zesdejaars advocaat vastgoed- en ondernemingsrecht bij Van Veen Advocaten in Ede. Hij is gereformeerd.
Auteur(s)V. Spaans
Pagina782-783
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVariŽrende terughoudendheid
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2005, nr. 17, p. 784
SamenvattingWanneer kan de burgerlijke rechter kerkelijke besluiten toetsen, en hoe moet hij dat doen? Over deze vraag deed de Hoge Raad eind 2003 een principiŽle uitspraak, in een even langdurig als verbeten geschil binnen de toenmalige Hervormde Kerk.
Auteur(s)J.P. Heering
Pagina784-786
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelSint I en Sint II
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2005, nr. 17, p. 787
SamenvattingEr zijn mensen die beweren dat ze Sinterklaas in hun jeugd eigenmachtig hebben ontmaskerd. [...] Ik behoor niet tot deze groep.
Auteur(s)L. Wopereis
Pagina787-787
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelBidden en hoofddoek in het arbeidsrecht
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2005, nr. 17, p. 788
SamenvattingRecent oordeelde de Commissie Gelijke Behandeling dat een islamitische school een islamitische docente niet kan verplichten een hoofddoek te dragen. Wat zeggen wetgeving en jurisprudentie (Commissie Gelijke Behandeling en burgerlijke rechter) over het uitdragen van godsdienst en levensovertuiging in werkverband? Is de werkgever bijvoorbeeld verplicht om kerk- en moskeebezoek en bidden op het werk toe te staan?
Auteur(s)Y. van Gemerden
Pagina788-790
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelAdvocaat en God
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2005, nr. 17, p. 791
SamenvattingMet de toename van de ontkerkelijking is ook het geloof in God toegenomen. Het zijn vaten die niet zozeer communiceren, als wel gelijkelijk vollopen.
Auteur(s)J. van der Does
Pagina791-791
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe harde lijn bij de Protestantse Kerk Nederland
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2005, nr. 17, p. 792
SamenvattingDe fusie tot Protestantse Kerk Nederland (PKN) heeft geleid tot civielrechtelijke procedures over salarissen, kerkgebouwen en pastorieŽn. De rechter probeert buiten godsdienstige twisten te blijven,maar wordt het rechtsgevoel bevredigd als hij kerkelijke gemeenten die niet meewillen in de PKN het recht op de kerkelijke goederen ontzegt? Advocaat L. van Heijningen betwijfelt dat. Hij plaatst de procedures in een historische en kerkelijke context.
Auteur(s)L. van Heijningen
Pagina792-795
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCanonica
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2005, nr. 17, p. 796
SamenvattingHet recht van de rooms-katholieke kerk is een gigantisch systeem, in meerdere betekenissen. Georg van Daal, scheidend redactielid overigens, raakte onder de indruk van het wetboek en van de spanwijdte van het systeem. In zijn pogingen de canonieke wereld te ontsluieren stuitte hij echter op diverse grenzen. 'Het was onmogelijk een Officiaal voor de microfoon te krijgen.'
Auteur(s)G. van Daal
Pagina796-799
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHelder zien
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2005, nr. 17, p. 800
SamenvattingOmdat een ex-werknemer zijn non-concurrentiebeding had overtreden, stond ik mijn cliŽnte bij in een kort geding. Een paar dagen voor de zitting vroeg ze mij of zij naar de zitting een vriendin mocht meenemen, die helderziende was.
Auteur(s)Y. van Gemerden
Pagina800-800
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelTranssubstantiatie
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2005, nr. 17, p. 801
SamenvattingIn wandel al tientallen jaren met hem, honderden kilometers hebben we zo afgelegd, een kleine tweeduizend uur hebben we volgepraat, over SUV's, seks, status en zo verder. We blijven lopen en praten, alleen over de transsubstantiatie, daarover praat ik met mijn vriend niet meer.
Auteur(s)L. Hesselink
Pagina801-801
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelOver geweten, belediging en godslastering
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2005, nr. 17, p. 802
SamenvattingEen godsdienst heeft geboden ťn verboden nodig. De Tien Geboden en de Sharia wijzen de gelovigen de weg, en beledigen wegens godsdienst is strafbaar, evenals het aanzetten tot haat tegen mensen vanwege godsdienst. Ook het publiceren van materiaal dat beledigend voor anderen kan zijn, is strafbaar. En wie 'gedruis' maakt of anderszins een godsdienstbijeenkomst opzettelijk verstoort, wordt met een straf bedreigd. Een bloemlezing uit de jurisprudentie.
Auteur(s)L. van Osch
Pagina802-805
Artikel aanvragenVia Praktizijn