Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht
Datum 01-12-2005
Aflevering 12
TitelDe ambtelijke status
CiteertitelSR 2005, 76
SamenvattingMoet de ambtenaar een bijzondere rechtspositie houden of moet het reguliere arbeidsrecht ook voor mensen gelden die een overheidsinstantie als werkgever hebben? Een onderwerp dat van tijd tot tijd weer op de agenda verschijnt.
Auteur(s)C.M. Sjerps
Pagina393-394
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe werkloze ambtenaar en artikel 16 lid 3 WW
CiteertitelSR 2005, 77
SamenvattingIn dit artikel staat de fictieve opzegtermijn in de WW voor ambtenaren centraal. De auteurs onderzoeken de ratio van art. 16 lid 3 WW voor de ambtenaar en bezien dit artikel in het licht van het ambtenarenontslagrecht. Zij besteden eveneens aandacht aan de vraag of voorwaardelijke periodieke aanvullingen op een WW-uitkering, zoals voorkomend in de overheidssector, vallen onder het begrip inkomsten in art. 16 lid 3 WW. Zij illustreren hun betoog aan de hand van een praktijkvoorbeeld in de sector onderwijs.
Auteur(s)A.C. Damsteegt , B.B.B. Lanting
Pagina395-404
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKanttekeningen bij het SER-advies Vereenvoudiging Arbeidstijdenwet
CiteertitelSR 2005,
SamenvattingHet huidige kabinet staat een vergaande vereenvoudiging van de Arbeidstijdenwet (Artw) voor met als oogmerk het vestigingsklimaat en de werkgelegenheid te versterken. De Artw moet meer ruimte bieden aan werkgevers en werknemers om op individueel niveau afspraken te maken over arbeids- en rusttijden. De wet moet niet meer beperkingen opleggen en regels bevatten dan voor de bescherming van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de werknemer noodzakelijk is. Over deze vereenvoudigingsvoorstellen is de SER advies gevraagd.
Auteur(s)J. van Drongelen , S.F.H. Jellinghaus , D.J.J. Korver
Pagina405-412
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 02-09-2005, 04/1
CiteertitelSR 2005, 79
SamenvattingIs een relatiebeding (g) een concurrentiebeding?
Samenvatting (Bron)Concurrentiebeding tussen advocaten.
AnnotatorD.J. Buijs
Pagina413-415
UitspraakECLI:NL:GHSGR:2005:AU3913
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Justitie EG, 08-09-2005, C-191/03
CiteertitelSR 2005, 80
SamenvattingBeperking loondoorbetaling in geval van ziekte en zwangerschap.
Ziekteverlof; beperkte loondoorbetaling; zwangerschapsverlof.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 8 september 2005. # North Western Health Board tegen Margaret McKenna. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Labour Court - Ierland. # Gelijke beloning voor mannelijke en vrouwelijke werknemers - Ziekte die optreedt voor zwangerschapsverlof - Zwangerschapsgebonden ziekte - Onderwerping aan algemene ziekteverlofregeling - Gevolg voor beloning - In mindering brengen van afwezigheid op maximumaantal betaalde ziekteverlofdagen gedurende bepaalde periode. # Zaak C-191/03.
AnnotatorA.G. Veldman
Pagina416-418
UitspraakECLI:EU:C:2005:513
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Amsterdam, 22-04-2005, 146/2005 OK
CiteertitelSR 2005, 81
SamenvattingFormatieperikelen.
Adviesrecht; wijziging organisatiestructuur.
AnnotatorR.H. van het Kaar
Pagina418-421
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Amsterdam, 18-07-2005, 628/2005 OK
CiteertitelSR 2005, 82
SamenvattingGeen akkoord over sociaal plan.
Adviesrecht.
AnnotatorL.C.J. Sprengers
Pagina421-423
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 05-10-2005, 04/3986 WW
CiteertitelSR 2005, 83
SamenvattingVakantie met behoud van een werkloosheidsuitkering.
Samenvatting (Bron)Is er recht op WW-uitkering? Bouwkundig medewerker. Tijdelijk oproepcontract afgelopen vlak voor vakantie.
AnnotatorA.C. Damsteegt
Pagina423-425
UitspraakECLI:NL:CRVB:2005:AU3986
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCommissie Gelijke Behandeling, 05-08-2005, 2005-145
CiteertitelSR 2005, 84
SamenvattingGelijke arbeid, gelijk pensioen?
Overgangsregeling; leeftijdsonderscheid.
AnnotatorR.A.C.M. Langemeijer
Pagina425-427
Artikel aanvragenVia Praktizijn