AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 31-12-2005
Aflevering 48
TitelHof van Justitie EG, 13-09-2005, C-176/03
CiteertitelAB 2006/435
SamenvattingHarmonisatie van strafbepalingen inzake milieu-overtredingen behoort tot het domein van de EG, en niet tot het domein van de politiŽle en justitiŽle samenwerking in strafzaken (derde pijler EU).

(Commissie van de Europese Gemeenschappen / Raad van de Europese Unie).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (grote kamer) van 13 september 2005. # Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Raad van de Europese Unie. # Beroep tot nietigverklaring - Artikelen 29 EU, 31, sub e, EU, 34 EU en 47 EU - Kaderbesluit 2003/80/JBZ - Milieubescherming - Strafrechtelijke sancties -Bevoegdheid van Gemeenschap - Rechtsgrondslag - Artikel 175 EG. # Zaak C-176/03.
AnnotatorA.J.C. de Moor-van Vugt
Pagina2303-2311
UitspraakECLI:EU:C:2005:542
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 11-11-2005, ---
CiteertitelAB 2006/436
SamenvattingBelanghebbende heeft geen feiten gesteld ter zake van tijdige terpostbezorging van het beroepschrift. Ambtshalve oordeel van het Hof dat beroepschrift niet tijdig ter post is bezorgd is daarom geen bewijsoordeel. Verzet ongegrond.
AnnotatorR.J.G.M. Widdershoven
Pagina2311-2314
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 28-09-2005, 200500147/1
CiteertitelAB 2006/437
SamenvattingVerwijdering vuilniszakken; kostenverhaal bestuursdwang; bewijs overtrederschap.
Samenvatting (Bron)Op 14 september 2004 heeft verweerder ten aanzien van appellant bestuursdwang toegepast ter zake van het, in strijd met artikel 4.2.11, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam, in samenhang met artikel 9 van het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffen gemeente Rotterdam, ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen aan de [locatie], ter hoogte van nummer [], te [plaats]. De bestuursdwang heeft bestaan in het verwijderen van de afvalstoffen. Bij brief van 13 oktober 2004, kenmerk STZ HA nr.: 04/0416, is deze beslissing tot toepassing van bestuursdwang op schrift gesteld. Daarbij heeft verweerder kenbaar gemaakt dat de kosten voor het verwijderen, zijnde een bedrag van 59,00, voor rekening van appellant komen.
AnnotatorF.C.M.A. Michiels
Pagina2314-2317
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU3392
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 16-11-2005, 200502754/1
CiteertitelAB 2006/438
SamenvattingVerwijdering vuilniszakken; kostenverhaal bestuursdwang; bewijs overtrederschap.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 december 2004 heeft verweerder zijn beslissing om op 19 november 2004 jegens appellante bestuursdwang toe te passen ter zake van het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen, op schrift gesteld. Daarbij heeft verweerder beslist dat de kosten van de toepassing van bestuursdwang ( 59,00) voor rekening van appellante komen.
AnnotatorF.C.M.A. Michiels
Pagina2317-2319
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU6240
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 02-11-2005, 20050386/1
CiteertitelAB 2006/439
SamenvattingBelanghebbendebegrip; Dorpsvereniging rechtstreeks in belang getroffen.

(Vereniging voor Dorpsbelangen / de uitspraak in zaak nr. 04/864 BESLU R08 G 03 van de Rb. Leeuwarden van 28 februari 2005).
AnnotatorA. van Hall
Pagina2319-2322
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 26-10-2005, 200505017/1
CiteertitelAB 2006/440
SamenvattingVerlening van vrijstelling ten behoeve van bouwrijp maken gronden en bouw woningen. Concentratie van rechtsbescherming alleen voorzover de activiteit bouwvergunningplichtig is. Inhoud aangevoerde bezwaren doorslaggevend voor appellabiliteit vrijstellingsbesluit.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 september 2003 heeft appellant sub 2 (hierna: de gemeenteraad) vrijstelling verleend ten behoeve van de realisatie van woningen en alle daarbij behorende werkzaamheden op een perceel langs de Ubbeschoterweg, genaamd De Beekweide, onder de voorwaarde dat met het bouwrijp maken zal worden gewacht tot het moment, waarop het besluit tot intrekking van de milieuvergunning voor [locatie] onherroepelijk is.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina2322-2325
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU4979
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 22-06-2005, 200410478/1
CiteertitelAB 2006/441
SamenvattingDe Regeling subsidie opkoop in vervoersbeperkingsgebieden pluimvee 2003 is erop gericht een bepaalde activiteit te stimuleren en derhalve terecht aangemerkt als een subsidieregeling. De opkoopregeling komt niet in strijd met het beginsel van ťgalitť devant les charges publiques.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 juni 2003 heeft de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (hierna: de Minister) op grond van de Regeling subsidie opkoop in vervoersbeperkingsgebieden pluimvee 2003 (hierna: de Opkoopregeling) vleeskuikens van appellante opgekocht tegen een vergoeding (van 80% van de waarde van de kuikens in gezonde toestand) ten bedrage van 98.966,73.
AnnotatorW. den Ouden , M.K.G. Tjepkema
Pagina2325-2331
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT8010
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 08-06-2005, 20040795/1
CiteertitelAB 2006/442
SamenvattingWeigering benoeming tot gerechtsauditeur bij de CRvB; verweerder; het bestuur van de CRvB; bevoegde hogere beroepsrechter; de CRvB?

(X / de uitspraak van de Rb 's-Gravenhage van 17 augustus 2004).
AnnotatorB.W.N. de Waard
Pagina2331-2334
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 01-06-2005, 200502019/1
CiteertitelAB 2006/443
SamenvattingGeschikte wijze van bekendmaking, vertrokken met onbekende bestemming.

(De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie / de uitspraak van de Rb. 's-Gravenhage van 28 februari 2005).
AnnotatorI. Sewandono
Pagina2335-2337
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 21-07-2005, AWB 05/412
CiteertitelAB 2006/444
SamenvattingBeroep tegen uitspraak raad van tucht voor Registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten; niet met redenen omkleed beroepschrift; niet wettelijk voorzien in herstel verzuim.
Samenvatting (Bron)Wet op de Accountants-Administratieconsulenten Raad van tucht Amsterdam
AnnotatorJ.H. van der Veen
Pagina2337-2338
UitspraakECLI:NL:CBB:2005:AU0984
Artikel aanvragenVia Praktizijn