Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Datum 31-12-2005
Aflevering 10
TitelDe Schutznormleer in communautair perspectief: het Duits debat
CiteertitelNTB 2006, 46
SamenvattingEr bestaat discussie in Nederland over de mogelijke invoering van een relativiteitsvereiste in het bestuursprocesrecht. Niet alleen over de wenselijkheid van de introductie van een relativiteiteis, maar ook over de toelaatbaarheid ervan in communautair perspectief, verschillen de meningen. In Duitsland is de Schutznormtheorie al ongeveer een eeuw een van de kernleerstukken van het bestuursrecht. Het is dan ook zinvol te bezien hoe onze oosterburen dit leerstuk in het licht van de rechtspraak van het HvJ EG zijn gaan waarderen. Via deze rechtsvergelijking buigen de auteurs zich over de toelaatbaarheid van de Schutznormleer in de bestuursrechtelijke rechtsbescherming.
Auteur(s)R.P.B.A. Dingemans , R.J.G.M. Widdershoven
Pagina327-337
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVerwachting
TitelGemeentelijke autonomie
CiteertitelNTB 2006, 47
SamenvattingDe beslissing van de Tweede Kamer om het gebruikersdeel van de onroerendzaakbelasting af te schaffen en de OZB-tarieven te maximeren heeft de discussie over de gemeentelijke autonomie nieuw leven ingeblazen. Er bestaat wel eens de indruk dat de autonomie van gemeenten de restante vormt van een ordening van de overheid die zijn beginpunt vindt in de centrale overheid.
Auteur(s)R. Pans
Pagina338-339
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOude meesters
TitelVegtings Algemeen Nederlands Administratiefrecht
CiteertitelNTB 2006, 48
SamenvattingIn de reeks bijdragen 'Oude Meesters' bespreken redacteuren van het NTB een 'klassieker' uit de bestuursrechtelijke literatuur tegen de achtergrond van het huidige bestuursrecht. De voorzitter van de NTB-redactie opent deze reeks, waarvan bijdragen om het nummer in het NTB zullen verschijnen.
Auteur(s)W. Konijnenbelt
Pagina340-342
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelHandhaving van bestuursrecht
CiteertitelNTB 2006, 49
SamenvattingVoor deze kroniek is geput uit bronnen die betrekking hebben op een periode vanaf 1 april 2005 tot 1 november 2005.
In de periode april 2003-september 2004 heeft de Algemene Rekenkamer onderzoek gedaan naar de handhavingspraktijk op zeven beleidsterreinen in Nederland (leeftijdsgrenzen voor het verkopen c.q. schenken van alcohol en tabak, arbeidsomstandigheden, softdrugs, [...]). Er blijkt nog veel te kunnen worden verbeterd.
Auteur(s)L.J.J. Rogier
Pagina343-354
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRegister 2005
CiteertitelNTB 2006,
Pagina355-356
Artikel aanvragenVia Praktizijn