Journaal bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Journaal bestuursrecht
Datum 03-01-2006
Aflevering 1
TitelZeggenschap en feitelijk leidinggeven
CiteertitelJBa 2006/1
SamenvattingArt. 5:32, lid 1 Awb bepaalt dat een bestuursorgaan dat bevoegd is bestuursdwang toe te passen, in plaats daarvan aan de overtreder een last onder dwangsom kan opleggen. De toepassingsmogelijkheden van de bestuursdwangaanschrijving zijn ruimer dan de mogelijkheden om een last onder dwangsom op te leggen. De bestuursdwangaanschrijving kan worden gericht aan zowel de overtreder als aan degene die geen overtreder is, maar die het wel in zijn macht heeft om aan de illegale situatie een einde te maken. Een last onder dwangsom kan daarentegen enkel worden gericht aan de overtreder die het in zijn macht heeft aan de overtreding een einde te maken.
Auteur(s)M.J. Tunnissen
Pagina2-4
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 14-12-2005, 200502916/1
CiteertitelJBa 2006/2
SamenvattingBelanghebbende. Rechtstreeks betrokken. Nabijheid. Uitzicht.

(X / GS van Utrecht).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 oktober 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Amersfoort het wijzigingsplan "Bestemmingsplan Buitengebied I, herziening ex artikel 30 WRO, wijzigingsplan Zeldertseweg 2004" vastgesteld.
Pagina5-5
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU7975
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 14-12-2005, 20055203/1
CiteertitelJBa 2006/3
SamenvattingBelanghebbende. Toevertrouwd belang.

(X / B en W van Den Haag).
Pagina5-6
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 14-12-2005, 200410700/1
CiteertitelJBa 2006/4
SamenvattingBepaling over besluiten. Buiten behandeling laten.

(X / de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 mei 2004 heeft verweerder medegedeeld de aanvraag van appellante niet verder in behandeling te nemen.
Pagina6-6
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU7959
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 14-12-2005, 200501613/1
CiteertitelJBa 2006/5
SamenvattingBeslistermijn. Termijn van orde.

(X / het dagelijks bestuur van de deelgemeente Kralingen-Crooswijk).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 januari 1996 heeft het dagelijks bestuur van de deelgemeente Kralingen-Crooswijk (hierna: het dagelijks bestuur) aan de Stichting voor Zendingsdiaconessenarbeid/Verpleeghuis PniŽl (hierna: vergunninghoudster) onder het verlenen van vrijstelling als bedoeld in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: WRO) en met toepassing van artikel 50, lid 5, van de Woningwet (oud) bouwvergunning verleend voor het oprichten/vernieuwen en vergroten van een verpleeghuis op het perceel Oudedijk 15-17, kadastraal bekend sectie G, nrs. 5306, 5290, 4683 (ged.) te Rotterdam (hierna: het perceel).
Pagina6-6
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU7946
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 14-12-2005, 200501272/1
CiteertitelJBa 2006/6
SamenvattingSchadevergoeding. Gegrondverklaring beroep.

(X / B en W van Andijk).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 april 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Andijk (hierna: het college) aan Scholtens Projecten B.V. vrijstelling verleend van het bestemmingsplan voor het gebruik van de Buurtjeskerk op het perceel het Buurtje 4-5 als restaurant.
Pagina6-7
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU7987
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 14-12-2005, 200500107/1
CiteertitelJBa 2006/7
SamenvattingToezicht. Goedkeuring. Hoorzitting. Bedenkingen. Provinciaal Planologische Commissie (PPC).

(X / GS van Flevoland).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 maart 2004 heeft de gemeenteraad van Zeewolde het bestemmingsplan "Recreatieterrein Hosterwold 2003" vastgesteld.
Pagina7-7
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU7985
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 14-12-2005, 20051552/1
CiteertitelJBa 2006/8
SamenvattingZorgvuldigheid. Goede procesorde.

(B en W van Haaren / X).
Pagina8-8
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVerschenen
CiteertitelJBa 2006/
Pagina8-9
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelAgenda
CiteertitelJBa 2006/
Pagina9-9
Artikel aanvragenVia Praktizijn