AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 07-01-2006
Aflevering 1
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 22-09-2005, 75255/01
CiteertitelAB 2006/1
SamenvattingEigendomsbescherming in sociale zekerheid.

AnnotatorF.J.L. Pennings
Pagina1-8
UitspraakECLI:CE:ECHR:2005:0922JUD007525501
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 24-05-2005, 200410171/1
CiteertitelAB 2006/2
SamenvattingTaalanalyse; contra-expertise; goede proces-orde.

(A. / Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie).
AnnotatorI. Sewandono
Pagina9-12
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 23-11-2005, 200504415/1
CiteertitelAB 2006/3
SamenvattingGronden-, grieven- en bewijsfuiken; goede procesorde.

Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 december 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven (hierna: het college) het verzoek van [appellant A] om zijn huwelijk met [appellant B], gesloten op 27 mei 2003 te Paramaribo, Suriname, in te schrijven in de gemeentelijke basisadministratie, afgewezen.
AnnotatorI. Sewandono
Pagina12-16
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU6689
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 22-06-2005, 200410466/1
CiteertitelAB 2006/4
SamenvattingOnverbindend algemeen verbindend voorschrift; willekeur; terughoudende rechterlijke toetsing.

Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 mei 2003 heeft de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (hierna: de Minister) op grond van de Regeling subsidie opkoop in vervoersbeperkingsgebieden pluimvee 2003 (hierna: de Opkoopregeling) vleeskuikens van appellant opgekocht tegen een vergoeding ten bedrage van 86.710,34.
AnnotatorG.A.C.M. van Ballegooij , P. van Duijvenvoorde
Pagina17-21
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT8009
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 23-03-2005, 200405254/1
CiteertitelAB 2006/5
SamenvattingVertrouwensbeginsel.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 april 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Zaanstad (hierna: het college) geweigerd appellant  vergunning te verlenen voor de op het pand aan de [locatie] te [plaats] aangebrachte reclameborden.
AnnotatorL.J.A. Damen
Pagina21-22
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT1988
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 30-03-2005, 200406623/1
CiteertitelAB 2006/6
SamenvattingVertrouwensbeginsel; gelijkheidsbeginsel.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 juni 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Heythuysen (hierna: het college) een verzoek van appellant om deelname aan de gemeentelijke spaarloonregeling afgewezen.
AnnotatorL.J.A. Damen
Pagina22-24
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT2810
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 06-04-2005, 200407079/1
CiteertitelAB 2006/7
SamenvattingVertrouwensbeginsel; gelijkheidsbeginsel.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 oktober 2002 heeft het dagelijks bestuur van het stadsdeel Amsterdam-Centrum van de gemeente Amsterdam (hierna: het dagelijks bestuur) een aanvraag van appellant om vergunning voor het samenvoegen van de woonruimte [locatie 1A] met de woonruimte [locatie 1B] te Amsterdam afgewezen.
AnnotatorL.J.A. Damen
Pagina24-26
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT3239
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 04-05-2005, 20040827/1
CiteertitelAB 2006/8
SamenvattingVertrouwensbeginsel; zorgvuldig onderzoek.

(Appellanten / Uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 24 augustus 2004).
AnnotatorL.J.A. Damen
Pagina27-28
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 27-07-2005, 200410325/1
CiteertitelAB 2006/9
SamenvattingVertrouwensbeginsel; processuele connexiteit.
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 20 maart 2002 en 26 maart 2002 heeft de burgemeester van Amsterdam (hierna: de burgemeester) aan appellanten vergunning verleend tot 1 december 2004 voor de exploitatie van een alcoholverstrekkend bedrijf met een tijdelijk (voor het seizoen 2002) toegestaan ongebouwd terras voor de benedenhoeklokaliteit van het perceel [locatie] te Amsterdam en vergunning geweigerd voor een terras aan de overzijde (de waterkant).
AnnotatorL.J.A. Damen
Pagina28-32
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU0127
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 20-09-2005, AWB 04/250
CiteertitelAB 2006/10
SamenvattingOpenbaar vervoer; verlenging en wijziging concessie; samenwerkingsverband; doorzending; overschrijding beroepstermijn; redelijkerwijs niet in verzuim; wijziging route buslijn: geen onderdeel besluit.

Samenvatting (Bron)Wet personenvervoer 2000 Aanbesteding van concessie
AnnotatorJ.H. van der Veen
Pagina32-36
UitspraakECLI:NL:CBB:2005:AU3649
Artikel aanvragenVia Praktizijn