Tijdschrift voor Omgevingsrecht

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Tijdschrift voor Omgevingsrecht
Datum 31-12-2005
Aflevering 4
RubriekRedactioneel
TitelHof van Justitie van de Europese Gemeenschappen deelt gereedschap uit
CiteertitelTO, 2005, nr. 4, p. 113
SamenvattingDe Europese Commissie kan tevreden zijn. In twee uitspraken van het Hof van Justitie van dit jaar zijn haar bevoegdheden bij het afdwingen van implementatie en handhaving van EG-recht door de lidstaten aanzienlijk verruimd.
Auteur(s) Redactie
Pagina113-113
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHoe ver strekt de rechtsbescherming in het omgevingsrecht? Over subjectivering in het bestuursprocesrecht
CiteertitelTO, 2005, nr. 4, p. 114
SamenvattingIn het bestuursprocesrecht is de afgelopen tien jaren steeds meer nadruk komen te liggen op de subjectieve rechtsbescherming van een partij die voor haar persoonlijke belang opkomt. Het oude idee van de objectieve rechtmatigheidscontrole is vervaagd. Deze ontwikkeling kan positief worden gewaardeerd omdat de rechtsbescherming ook nadelige effecten heeft: rechtsonzekerheid, kosten en een gebroken verantwoordelijkheid voor het resultaat van de procedure. Daaraan komt meer gewicht toe naarmate het persoonlijk belang van de eiser minder wordt bedreigd.
Auteur(s)B.J. Schueler
Pagina114-123
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelNaar integratie van de waterwetgeving: het voorontwerp Waterwet
CiteertitelTO, 2005, nr. 4, p. 124
SamenvattingDe gevolgen van klimaatverandering in Nederland hebben vooral te maken met water: meer regen, hogere waterstanden in de rivieren en een stijging van de zeespiegel. Beleid op het gebied van milieu, water, natuur en ruimtelijke ordening zal de komende decennia dan ook voor een belangrijk deel gericht zijn op het omgaan met deze gevolgen van klimaatverandering. De zomer van 2005 bracht inderdaad al veel regen. Maar de zomer van 2005 bracht ook een voorontwerp voor een wet waarmee het waterbeheer de komende decennia in goede banen moet worden geleid: de Waterwet.
Auteur(s)J.M. Verschuuren
Pagina124-132
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelVerhandelbare ontwikkelingsrechten
CiteertitelTO, 2005, nr. 4, p. 133
SamenvattingAan de rand van een middelgrote Nederlandse gemeente wordt door de overheid een locatie aangewezen voor een nieuwe woonwijk. In een ander gemeente binnen dezelfde provincie worden gronden aangewezen voor de ontwikkeling van een natuurgebied als onderdeel van een op rijksniveau bepaalde ecologische structuur en ten behoeve van recreatie en ontspanning van de bewoners van die gemeente. Een ontwikkelaar realiseert de geplande nieuwe woonwijk en verdient een aardig bedrag met deze realisatie. Het natuurgebied komt uiteindelijk niet tot stand omdat de betrokken overheden te weinig financiŽle middelen hebben om de gebieden zelf te verwerven en te ontwikkelen en omdat de eigenaren van de betrokken percelen niet gedwongen kunnen worden hun gronden tot natuurgebied te ontwikkelen. De aangewezen grond blijft uiteindelijk lange tijd braak liggen.
Auteur(s)S.M.C. Nuyten
Pagina133-140
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelBomen- en herplantrechtspraak: een boeiend fenomeen
CiteertitelTO, 2005, nr. 4, p. 141
SamenvattingSinds onheuglijke tijden wordt er veel geprocedeerd over bomen. In de laatste jaren is vooral het aantal zaken over herplantkwesties toegenomen. Veel gemeenten blijken hun kapvergunning of zelfstandig herplantbesluit onvoldoende concreet en systematisch te onderbouwen.
Auteur(s)B.M. Visser
Pagina141-144
Artikel aanvragenVia Praktizijn