AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 14-01-2006
Aflevering 2
TitelHoge Raad, 22-04-2005, 37984
CiteertitelAB 2006/11
SamenvattingHoge Raad (belastingrechter) formuleert uitgangspunten en regels terzake van de redelijke termijn.
Samenvatting (Bron)Art. 6, lid 1, EVRM. Navorderingsaanslag met verhoging. Vuistregels inzake overschrijding van de redelijke termijn.
AnnotatorA.M.L. Jansen
Pagina37-43
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AO9006
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 09-11-2005, 200508434/1 en 200508434/2
CiteertitelAB 2006/12
SamenvattingMededeling verlening bouwvergunning aan derden. Geen melding gemaakt van aanvang bezwaartermijn. Niet zonder meer sprake van verschoonbare termijnoverschrijding.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 april 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Deurne (hierna: het college) aan appellante bouwvergunning verleend voor het bouwen van woningen en winkels op het perceel kadastraal bekend gemeente Deurne, sectie L, nr. 6497, plaatselijk bekend Kerkstraat 18-20-22.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina43-45
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU6207
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 21-09-2005, 200408614/1
CiteertitelAB 2006/13
SamenvattingWatertoets en waterparagraaf. Beoordeling waterhuishoudkundige gevolgen van het bestemmingsplan beperkt tot plangebied. Taak gedeputeerde staten bij goedkeuring bestemmingsplan. Terughoudende rechterlijke toetsing.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 maart 2004 heeft de gemeenteraad van Kampen, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 februari 2004, het bestemmingsplan "Hanzewijk fase 1 (appartementencomplex)" vastgesteld.
AnnotatorF.A.G. Groothuijse
Pagina46-53
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU3000
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 22-11-2005, 200507533/1
CiteertitelAB 2006/14
SamenvattingNadere stukken, vertaling.

(A. / de uitspraak in zaak nr. AWB 05/1409 van de Rb. 's-Gravenhage, nevenzittingsplaats Assen, van 22 juli 2005).
AnnotatorI. Sewandono
Pagina53-56
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 16-11-2005, 200503017/1
CiteertitelAB 2006/15
SamenvattingPeilbesluit ter compensatie maaivelddaling; geen schadevergoeding; normaal maatschappelijk risico.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 juni 2003 heeft de verenigde vergadering van het hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard (hierna: de VVH) verzoeken van [verzoekers] om vergoeding van schade afgewezen.
AnnotatorA. van Hall
Pagina56-58
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU6237
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 31-08-2005, 200503819/1
CiteertitelAB 2006/16
SamenvattingBenadeling door schending vormvoorschrift; terugwijzing.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 februari 2004 heeft de rechtsvoorganger van appellant, te weten het waterschap De Groote Waard, aan [vergunninghouder] een vergunning verleend voor het maken, hebben en onderhouden van een uitweg op de Groeneweg ter hoogte van perceel [locatie] te [plaats].
AnnotatorA.T. Marseille
Pagina59-62
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU1765
Artikel aanvragenVia Praktizijn