Agrarisch recht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Agrarisch recht
Datum 13-01-2006
Aflevering 1
TitelRedactioneel
CiteertitelAgr.r. 2006, p. 2
Pagina2-2
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelImplementatie van het hervormde Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)
CiteertitelAgr.r. 2006, p. 3
SamenvattingNa een korte bespreking van de hoofdlijnen van het (hervormde) gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) zal ik de effecten (op teelten en inkomens) van de hervormingen bespreken. Mede naar aanleiding daarvan is in Nederland een aantal keuzen gemaakt over de verdere nationale invulling van de hervormingsbesluiten. Het gaat dan met name om de mate van ontkoppeling van de inkomenssteun en de keuze voor het historische of regionale model. Dergelijke keuzen kunnen grensoverschrijdende gevolgen hebben en zijn daar soms ook mede door ingegeven.
Auteur(s)M.W.A. Scheffer
Pagina3-14
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVaststelling en herziening van de erfpachtcanon
CiteertitelAgr.r. 2006, p. 15
SamenvattingIn artikel 5:85 lid 2 BW is bepaald dat in de akte van vestiging aan de erfpachter de verplichting kan worden opgelegd aan de eigenaar op al dan niet regelmatig terugkerende tijdstippen een geldsom - de canon- te betalen.
Auteur(s)D.M.H.M. van Dijk
Pagina15-19
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelAmbtshalve toetsing door Afdeling en uitsluiting van varkensvrije zones. De Reconstructiewet concentratiegebieden
CiteertitelAgr.r. 2006, p. 20
SamenvattingOP 6 juli 2005 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zich uitgesproken over het eerste vastgestelde en goedgekeurde reconstructieplan, het reconstructieplan voor de provincie Limburg. Deze uitspraak is om een aantal redenen opmerkelijk. In de eerste plaats is opvallend dat de Afdeling een aantal beroepen niet-ontvankelijk heeft verklaard. In de tweede plaats heeft de Afdeling de aanwijzing van een varkensvrije zone in dit reconstructieplan vernietigd.
Auteur(s)N.M. de Vries
Pagina20-26
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetgeving en literatuur
TitelWetgeving en Literatuur
CiteertitelAgr.r. 2006, p. 27
Auteur(s)S. Bezemer
Pagina27-37
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAankondigingen
TitelBasiscursus Agrarisch Recht 2006
CiteertitelAgr.r. 2006, p. 39
Pagina39-40
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAgenda
TitelAgenda
CiteertitelAgr.r. 2006, p. 41
Pagina41-41
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Arnhem, 16-03-2004, 2003/133 P
CiteertitelAgr.r. 2006/5314
SamenvattingDuurzaam in gebruik nemen.

(Korsmit / Korsmit en Korsmit).
Pagina42-45
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Arnhem, 04-11-2003, 2002/886 P
CiteertitelAgr.r. 2006/5315
SamenvattingAanspraak van verpachter op varkensrecht bij einde pacht. Schadevergoeding. Dwaling. Winstafdracht.

(Wolbert / Kamphuis).
Pagina45-50
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Arnhem, 27-04-2004, 03/972 P
CiteertitelAgr.r. 2006/5316
SamenvattingPersoonlijk gebruik. Ontbinding.

(Antonides / De Boer c.s.).
Pagina51-56
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Arnhem, 11-04-2004, 2003/652 P
CiteertitelAgr.r. 2006/5317
SamenvattingMelkquotum. Vaststellingsovereenkomst. Redelijkheid en billijkheid.

(Bliek c.s. / Otte c.s.).
Pagina56-60
Artikel aanvragenVia Praktizijn