Bijblad Industrlële Eigendom

Uitgever Octrooicentrum Nederland
Tijdschrift Bijblad Industrlële Eigendom
Datum 16-01-2006
Aflevering 1
RubriekActualiteiten
TitelConclusie Advocaat-Generaal, 08-12-2005, C 539/03
SamenvattingConclusie van Advocaat-Generaal Léger over de uitleg van Artikel 6 (1) EEX Verdrag. De toekomst van de 'spin in het web'-leer.
Pagina3-4
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelBronnen van uitleg voor octrooiconclusies. Enige beschouwingen naar aanleiding van Philips v. AWH
SamenvattingWelke bron raadpleegt u wanneer u wilt weten wat een schalmenketting is? Denkt u wanneer u het begrip 'venster' aantreft in een tekst zonder meer te weten wat hieronder moet worden verstaan? Maakt het daarbij nog uit of u dergelijke begrippen tegenkomt in een krantenartikel, een artikel in een technisch tijdschrift, een overeenkomst of een octrooischrift?

Auteur(s)F. van Looijengoed
Pagina4-11
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHoge Raad, 09-09-2005, C04/085HR
SamenvattingCassatiemiddel faalt omdat het uitgaat van de onjuiste opvatting dat de eis van inventiviteit besloten ligt in de eis van nawerkbaarheid; Nederlands gedeelte van Europees octrooi kon voor 1 dec. 1987 niet nietig worden verklaard o.g.v. niet nawerkbare beschrijving van de uitvinding in het Europese octrooischrift (anders: Hof); wijze waarop rechter gebruik maakt van de vrijheid om te bepalen of hij behoefte heeft aan deskundige voorlichting kan niet in cassatie worden getoetst.

(Navcom NV / Philips International NV).
Samenvatting (Bron)9 september 2005 Eerste Kamer Nr. C04/085HR JMH/AS Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: de vennootschap naar Antilliaans recht NAVCOM N.V., gevestigd op Curaçao, Nederlandse Antillen, EISERES tot cassatie, voorwaardelijk incidenteel verweerster, advocaat: mr. K.G.W. van Oven, t e g e n PHILIPS NEDERLAND N.V., gevestigd te Eindhoven, VERWEERSTER in cassatie, voorwaardelijk incidenteel eiseres, advocaat: mr. W. Taekema. 1. Het geding in feitelijke instanties...
Pagina12-30
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AT3135
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 18-08-2005, 04/223
SamenvattingGeen pioniersuitvinding; voor de gemiddelde vakman, die de in conclusie 1 geoctrooieerde uitvinding i.h.k.v. inbreuk tracht te begrijpen, niet eenvoudig, zo niet onmogelijk de beschermingsomvang van het octrooi vast te stellen.

(Boston Scientific International e.a. / Medinol).
Samenvatting (Bron)(...) veroordeelt Medinol om binnen 48 uur na betekening van dit arrest het in de memorie van grieven bedoelde, door haar verspreide persbericht te rectificeren (...) met de volgende tekst en opmaak: “Rectification of our press release concerning Dutch Court decision against Boston Scientific, December 2003. THE COURT OF APPEAL of THE HAGUE DECIDES: NO INFRINGEMENT BOSTON SCIENTIFIC (...)
Pagina31-40
UitspraakECLI:NL:GHSGR:2005:AU1269
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 24-03-2005, ---
SamenvattingWoordmerk 'Goldprince' stemt niet zodanig met woordmerk 'Prince of Blends' overeen dat verwarring kan ontstaan; door begripsmatige gelijkenis tussen woordmerk 'Goldprince' en beeldmerk van House of Prince wel direct of indirect verwarringsgevaar.

(House of Prince / Lidl Stiftung & Co.).
Pagina41-46
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 26-09-2005, ---
SamenvattingModellenlicentie; vordering is onvoldoende onderbouwd; buitengerechtelijke ontbinding overeenkomst treft geen doel; vordering die er toe strekt Quint te doen meewerken aan de uitvoering van de overeenkomst door zelf geen onder die overeenkomst vallende producten te vervaardigen, is toewijsbaar; licentie is nadrukkelijk exclusief van aard.

(Quint Fun Racers / United Bicycles).
Pagina46-51
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 21-04-2005, ---
SamenvattingAfzonderlijke KLM-huisjes te beschouwen als auteursrechtelijk beschermde werken; dat de huisjes gebaseerd zijn op bestaande panden kan daaraan niet voldoende afdoen; in de loop der jaren ontstane verzameling KLM-huisjes is niet tezamen als één bepaald werk te beschouwen; bescherming toekennen aan collectie KLM-huisjes zou neerkomen op ten onrechte beschermen van een bepaalde stijl (anders: Rb); collectie is geen verzamelwerk.

(Goedewaagen Gouda / Bols Benelux).
Pagina51-53
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 21-04-2005, ---
SamenvattingDe KLM-huisjes onderscheiden zich niet door (combinatie van) formaat, materiaalkeuze en Delfts blauwe uitvoering van de al jaren op de markt gebrachte huisjes; deze niet-onderscheidende bestanddelen zijn bij de beoordeling van verwarringsgevaar niet bepalend voor totaalbeeld; het 'afbreuk doen' aan het exclusieve en prestigieuze karakter van de KLM-huisjes en de stijlnabootsing zijn niet onrechtmatig (anders: President).

(S&T Schiphol / H.V.D. e.a.).
Pagina53-56
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelGerechtshof Amsterdam, 18-11-2004, ---
SamenvattingTelevisiereclame van de Sonicare-tandenborstel zal door de gemiddelde consument worden beschouwd als een uiting van superioriteit t.o.v. Oral-B; onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de Soni-care beter en effectiever is dan de Oral-B Professional Care 7000; televisiereclame en beweringen omtrent betere reiniging in brochures misleidend en onrechtmatig; uitdrukking 'poets als een tandarts' in Gillettes reclame niet misleidend; uitlating dat de Oral-B Personal Care tandvleesproblemen voorkomt wel misleidend.
(Philips Domestic Appliances and Personal Care e.a. / Gillette Groep Nederland).
Pagina57-66
Artikel aanvragenVia Praktizijn